Dreptul Muncii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 20597
Mărime: 441.23KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drumea Mihnea Claudiu

Extras din document

Scurt istoric al reglementării contractului colectiv de muncă

Reglementările cuprinse în Codul civil si cele din Codul comercial nu au avut în

vedere, în mod special, raporturile juridice al căror obiect îl reprezenta munca. Din

această cauză, a lipsei unui regim juridic atent chibzuit, care să surprindă în

coordonate reale funcţia economică si socială a muncii, s-a ajuns, de multe ori, la un

dezechilibru vătămător în relaţiile dintre muncitori si patroni.

Dezvoltarea industrială de la sfârsitul secolului XIX si începutul secolului XX si,

ca consecinţă, cresterea numărului salariaţilor au condus la necesitatea reglementării

raporturilor dintre patroni si lucrători. Instrumentul capabil să răspundă acestui deziderat

a fost contractul colectiv de muncă. Apariţia si impunerea sa sunt considerate un mare

succes al miscării muncitoresti. De reţinut este că el a fost folosit înainte de a fi legiferat,

sub forma înţelegerilor dintre patroni si reprezentanţii sindicatelor în urma grevelor, ca

mijloc de rezolvare a conflictelor de muncă. De aceea, contractul colectiv de muncă a fost

numit un „copil al grevei"1.

„Convenţia colectivă de muncă - se menţiona în literatura de specialitate

interbelică – este una dintre cele mai mari reforme sociale realizate în veacul al XIX – lea

si prezintă o considerabilă importanţă pentru muncitori. Graţie ei, condiţiile de muncă nu

se mai stabilesc între un muncitor slab, izolat, ros de foame si un patron puternic.

Lucrătorii, în această convenţie, se prezintă unităţii; ei reprezintă astfel o forţă egală cu

aceea a patronului si pot discuta cu el în condiţiuni de egalitate"2.

1 Alexandru Ţiclea, “Dreptul Muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004, p.259

2 G. Tască, op. cit., p.256-257.

În ţara noastră, s-a vorbit pentru prima dată de contractul colectiv de muncă în

anul 1909 cu ocazia prezentării proiectului legii Orleanu, când s-a recunoscut importanţa

acestui contract pentru „pacea socială".

Contractul colectiv a fost reglementat iniţial, pe cale indirectă, prin Legea

conflictelor colective de muncă din 1920. „Acest act normativ”, se arăta în expunerea de

motive a Legii contractelor de muncă din 1929, „introducând procedura obligatorie a

conciliaţiunii si în unele cazuri arbitrajul obligatoriu, a impus pe cale legală, dar indirectă,

regimul convenţiunilor colective de muncă, căci de cele mai multe ori rezultatul ca si

hotărârea de arbitraj, îmbracă forma unui contract colectiv de muncă". Referire directă la

acest contract face Legea contractelor profesionale din 1921, desi utilizează o altă

terminologie. Astfel, în art. 32 se prevede că „sindicatele profesioniste de muncitori,

recunoscute ca persoane juridice se vor bucura de avantajul de a încheia, fie ca patroni

izolaţi, fie ca asociaţii de patroni, învoieli colective de muncă, iar în art. 25 că „sindicatul

profesional are dreptul să stea în justiţie pentru fapte izvorâte din convenţiuni colective".

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.pdf

Alții au mai descărcat și

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Drepturile de Securitate Socială Acordate Cetățenilor Români Stabiliți în Străinătate

Capitolul I – Notiuni introductive 1. Dreptul muncii – ramura a sistemului juridic românesc Dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Demisia

I. Reglementarea legala a demisiei in Romania Demisia este reglementata de art. 79 din Codul Muncii: (1) Prin demisie se înţelege actul...

Dreptul Proprietatii Intelectuale

Durata protectiei dreptului de autor Pentru a putea vorbi de durata protectie dreptului de autor va trebui sa definim in primul rand Dreptul de...

Drept Financiar

CAP.I – Finanate-aparitie, concept si dezvoltare Finantele categorie sociala de natura economica Aparitia si evolutia finantelor este strans...

Ai nevoie de altceva?