Dreptul Muncii

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 23415
Mărime: 80.97KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu

Extras din document

§12. Condiţiile de studii şi vechime în muncă

41. Condiţii de studii. Pentru încadrarea şi promovarea în orice funcţie sau post este necesară îndeplinirea unor condiţii de studii (de pregătire în cazul muncitorilor) .

Încadrarea şi promovarea în raport de îndeplinirea condiţiilor de studii (pregătire) este în concordanţă cu necesitatea desfăşurării unei activităţi eficiente şi rentabile în orice unitate, indiferent de natura ei, cu stimularea şi recompensarea personalului în raport de nivelul şi calitatea pregătirii profesionale.

Astfel, profesia de ghid de turism poate fi exercitată de posesori ai unui certificat obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic sau la alte instituţii private, autorizate conform legii şi atestate potrivit calificării2. Şi personalul de pază şi gardă de corp trebuie să posede certificat de absolvire a cursului de calificare profesională3.

Potrivit art.3 din Legea nr.22/19694, poate fi gestionar cel care a absolvit şcoala generală sau o şcoală echivalentă şi are cunoştinţe necesare pentru a îndeplini această funcţie.

Tot astfel, conform art.11 din Legea nr.82/19915, persoanele care organizează şi conduc contabilitatea trebuie să posede studii economice superioare.

De asemenea, agenţii de valori imobiliare trebuie să aibă cel puţin studii medii6, iar în cazul societăţilor de investiţii financiare, condiţiile de studii superioare în anumite domenii – juridic, financiar sau al afacerilor – sunt obligatorii7.

Prin Hotărârea Guvernului nr.844/20028 au fost aprobate nomenclatoarele ocupaţiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.

Conform acestei hotărâri, pentru dobândirea anumitor meserii sau ocupaţii este necesară absolvirea unor şcoli de ucenici, profesionale, liceale, postliceale sau de maiştri.

Astfel, prin şcolile de ucenici (nivelul 1 de calificare), cu durata de 2 ani învăţământ de zi sunt pregătiţi: zidarii, sudorii, dulgherii, tâmplarii, tapiţerii, croitorii, morarii, brutarii etc. (anexa nr.1)

Prin şcolile profesionale (nivelul 2 de calificare), cu durata de 3 ani învăţământ de zi şi 4 ani învăţământ seral sunt pregătiţi: lăcătuşii, mecanicii, ceasornicarii, minerii, marinarii, operatorii, electricienii, tipografii, etc. (anexa nr.2).

Vechimea în specialitate constituie perioada de timp în care o persoană a lucrat în activităţi corespunzătoare funcţiei (meseriei) în care urmează să fie încadrată sau promovată; de fapt ea este vechime în meserie (pentru muncitori) sau în funcţie (pentru celelalte categorii de personal).

Vechimea în specialitate constituie o specie a vechimii în muncă.

Într-adevăr, pentru ca o perioadă de timp să fie considerată vechime în specialitate, ea trebuie să fie, în primul rând recunoscută ca vechime în muncă.

43. Stagiul, în legătură cu vechimea în specialitate se pune problema stagiului, precum şi a trecerii într-un grad, treaptă sau gradaţie superioară de salarizare.

Stagiul este o perioadă determinată de timp, prevăzută expres de reglementările legale, având ca scop principal perfecţionarea pregătirii profesionale, în procesul muncii, a absolvenţilor unor specialităţi din învăţământul superior.

Este stabilit, de exemplu, pentru:

- experţi contabili şi contabili autorizaţi, cu o durată de 3 ani1;

- judecători, procurori2, notari3, avocaţi4 şi executori judecătoreşti5, cu o durată de 2 ani;

§13. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale celui care solicită angajarea

44. Generalităţi. Codul muncii (art.29 alin.1) cuprinde dispoziţia de principiu potrivit căreia „contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea“.

Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea, se prevede în continuare (alin.2), sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal – profesional sau disciplinar şi în regulamentul intern.

Însă, în art.30 alin.1 se dispune că încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare, se face numai prin concurs sau examen, după caz. Şi anume, concursul este utilizat când pe acelaşi post candidează mai multe persoane, iar examenul atunci când participă un singur candidat (art.30 alin.2).

În sensul celor de mai sus, Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional prevede că „încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale“.

Există totuşi şi o situaţie de excepţie, prevăzută de art.72 alin. 1 şi 2 din Codul muncii, când angajarea (mai degrabă reangajarea) se face fără examen sau concurs ori perioadă de probă.

Este cazul salariaţilor concediaţi şi reîncadraţi într-o perioadă de 12 luni de la concedierea lor.

Codul muncii conţine anumite limite legate de informaţiile cerute de angajator cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor profesionale.

Astfel, cele solicitate de la persoana care solicită angajarea nu pot avea alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale, iar cele solicitate de la foştii angajatori ai celui în cauză trebuie să privească numai funcţiile îndeplinite şi durata angajării şi numai cu încunoştiinţarea prealabilă a candidatului (art.29 alin.3 şi 4).

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Concedierea

Art.58/C.muncii defineste, la alin.1, concedierea ca fiind incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului, pentru ca alin.2 sa se...

Concedierea Colectiva

Pentru legislatia romana, termenul de concediere colectiva a fost introdus intr-un act normativ abia prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.9...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Subiecte Drept Financiar

1. Principalele categorii de venituri ale statului in perioada domniei lui Al.I.Cuza(+categorii de contribuabili). Sursele principale de venituri...

Dreptul Proprietatii Intelectuale

Durata protectiei dreptului de autor Pentru a putea vorbi de durata protectie dreptului de autor va trebui sa definim in primul rand Dreptul de...

Concedierea Colectivă

Concedierea colectiva Concedierea colectiva a fost reglementata pentru prima data în România prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/1997,...

Vechimea în Munca

Vechimea in munca in sensul de stagiu general in activitate constituie un izvor de importante drepturi pentru fiecare persoana incadrata in munca....

Ai nevoie de altceva?