Dreptul Muncii

Curs
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2132
Mărime: 12.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
dreptul muncii curs

Extras din document

Contractul individual de munca este o întelegere încheiata în scris, prin care o parte-salariatul- se obliga la prestarea în timp a unei munci în folosul si în subordinea celeilalte parti-angajatorul-iar acesta îi asigura, la rândul sau, plata salariului si conditii adecvate de munca.

Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt: partile (subiectele), felul muncii, salariul si locul muncii.

Contractul individual de munca prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

- este guvernat de principiul libertatii de vointa, cu respectarea normelor imperative ale legii;

- este un contract numit adica este reglementat ca atare prin norme de drept al muncii;

- nu poate avea decât doua parti:salariatul si angajatorul.

- obligatia salariatului este de a face (a munci) si, consecinta, trebuie executata în natura (prin munca), neputând fi niciodata preschimbata în dezdaunari.La rându sau, nici angajatorul nu poate sa execute el obligatia de a munci pe cheltuiala salariatului sau.

- are un caracter bilateral (sinalagmatic), întrucât da nastere la drepturi si obligatii reciproce între parti, cauza obligatiei uneia dintre ele constituind-o executarea obligatiei celeilalte.

- este un contract cu titlu oneros, deoarece partile obtin reciproc o contraprestatie, în schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze .

- are un caracter comutativ, deoarece atât prestatia, cât si cea a angajatorului sunt cunoscute înca de la început, din momentul încheierii contractului.

- se încheie intuitu personae (cu luarea în considerare a calitatilor persoanei care urmeaza a presta munca si, respectiv, a conditiilor pe care le ofera angajatorul.

- este un contract cu executare succesiva, în timp.

- nu poate fi afectat nici de o conditie suspensiva, nici o conditie rezolutorie; exceptional, poate fi afectat de un termen extinctiv (atunci când legea permite încheierea contractului individual de munca pe o durata determinata) sau de un termen suspensiv.

- are caracter consensual, încheindu-se prin simplu acord de vointa al partilor, forma scrisa fiind pretinsa de lege numai pentru proba contractului si nu pentru însasi existenta lui.

- pe parcursul executarii contractului, salariatul se subordoneaza fata de angajator.

Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea de drept încorporeaza situatiile cele mai numeroase si opereaza, indiferent de existenta unei manifestari de vointa a patilor, în cazurile prevazute de lege. Exista situatii în care salariatul se afla, ca urmare a propriei vointe, în situatia în care îi devin aplicabile dispozitii legale prevazând suspendarea contractului individual de munca.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Anterior încheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Clauzele Facultative ale Contractului de Munca

In conformitate cu art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este “contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita...

Sindicatele

Sindicalismul privit ca fenomen social Hubert Lagardelle, la inceputul secolului al XIX-lea, scria in lucrarea sa “Sindicalismul-nici corporatism,...

Sindicatele - Constituire Organizare si Functionare

Dialogul social. Sindicatele (constituire, organizare si functionare) Dialogul social In literatura juridica s-a spus ca dialogul social...

Ai nevoie de altceva?