Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6351
Mărime: 24.72KB (arhivat)
Publicat de: Denis Gherman
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Charlote Ene
ASE- Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori

Extras din curs

7.3.5. Procedura concedierii salariatilor.

Cercetarea prealabila a faptelor savârsite de salariat este obligatorie în cazul concedierii disciplinare; evaluarea prealabila este necesara în cazul concedierii pentru necorespundere profesionala.

Decizia de concediere este un act unilateral al angajatorului, care trebuie sa se emita:

- în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii în situatiile prevazute de art. 61 lit. b – e (art. 62 alin. 1 din Cod);

- în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la savârsirea faptei în situatia prevazuta de art. 61 lit. a (art. 268 alin. 1 din Cod) .

Decizia se emite în scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata în fapt si în drept fiind necesar sa cuprinda obligatoriu (art. 74 alin. 1): motivele care determina concedierea; durata preavizului; criteriile de stabilire a ordinii de prioritati (în cazul concedierii colective); lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un astfel de loc de munca (în conditiile art. 64); termenul si instanta judecatoreasca la care poate fi atacata.

Este esential de retinut ca art. 77 din Codul muncii stabileste expres si restrictiv: "În caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere".

În toate cazurile, conform art. 75 din Cod, decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului .

7.3.6. Revocarea sau anularea deciziei de concediere a salariatului. Plata de despagubiri. Reintegrarea în munca. Dupa concedierea salariatului, pot interveni doua situatii:

- angajatorul sa revoce masura luata constatând, direct sau ca urmare a unei sesizari (chiar si a salariatului), ca decizia sa este netemeinica ori nelegala;

- la plângerea celui concediat, organul jurisdictional sa constate, potrivit art. 76 din Codul muncii, nulitatea absoluta a masurii în cauza ca sanctiune pentru nerespectarea normelor legale. Ca urmare, conform art. 78, în cazul constatarii nulitatii actului, instanta va obliga – în toate cazurile – angajatorul la plata unei despagubiri salariatului egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat cel în cauza. Asadar, despagubirile cuvenite salariatului, în aceste conditii, trebuie calculate în raport cu salarizarea pe care ar fi avut-o la zi (daca nu i-ar fi fost încalcat de catre angajator dreptul la munca) .

Despagubirea, în situatiile la care se refera art. 78 alin. 1 din Codul muncii, se acorda integral în cazul în care salariatul nu a avut nici o culpa (chiar daca cel în cauza s-a încadrat între timp – dupa concediere – într-un alt loc de munca). Daca exista culpe concurente, angajatorul va fi obligat numai la plata unei parti a despagubirii, corespunzatoare culpei sale.

Conform art. 76 alin. 2 din Codul muncii: "La solicitarea salariatului, instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile în situatia anterioara actului de concediere". Reintegrarea în functie poate avea loc, deci, numai daca cel concediat solicita expres acest lucru instantei judecatoresti (de la bun început sau pe parcursul judecatii).

8. Norme specifice diverselor tipuri de contractele individuale de munca

Art. 10 -79 si art. 108 - 298 din Codul muncii cuprind reglementari cu titlu de norme generale (de drept comun) aplicabile tuturor tipurilor de contracte individuale de munca. Art. 80 -107, art. 205, 207 si 213 si Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca cuprind reglementari specifice fiecarui tip de contract individual de munca.

8.1. Contractul individual de munca pe durata determinata. Potrivit art. 81 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi încheiat pentru o durata determinata numai în urmatoarele cazuri:

- pentru înlocuirea unui salariat în cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei în care acel salariat participa la greva;

- în ipoteza cresterii temporare a activitatii angajatorului;

- pentru desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

- în situatia în care este încheiat în temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

- pentru angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajarii, îndeplineste conditiile de pensionare pentru limita de vârsta;

Preview document

Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 1
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 2
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 3
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 4
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 5
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 6
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 7
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 8
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 9
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 10
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 11
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 12
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 13
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 14
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca - Capitolul 7.doc

Alții au mai descărcat și

Noile tendințe în dreptul social european

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Organizarea Muncii

INTRODUCERE Prezenta lucrare a urmarit sa întreprinda studiul aspectelor principale ale organizarii si disciplinei muncii, inclusiv a raspunderii...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Concedierea pentru motive ce țin și ce nu țin de persoana salariatului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA ŞI CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Noţiunea încetării...

Ai nevoie de altceva?