Dreptul Muncii - Partea Specială

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 39878
Mărime: 131.57KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valer Dorneanu
Cursuri sinteză pentru examenul aferent semestrului II - 2009 Pentru uzul studenţilor cursuri de zi şi învăţământ la distanţă UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU FACULTATEA DE DREPT

Extras din document

TITLUL I

Contractele individuale de muncă

CAPITOLUL I

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

1. Scurt istoric a evoluţiei reglementării

Apariţia şi consacrarea contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o istorie relativ scurtă. Primele reglementări au apărut odată cu instaurarea societăţii capitaliste în ţările industrializate, la începutul secolului XIX, iar în România începuturile au fost înregistrate la finele acelui secol.

Se poate considera că prima reglementare importantă a materiei se regăseşte în Codul civil francez, numit Codul lui Napoleon, care cuprindea, printre altele două articole (1708 şi 1710) referitoare la locaţia de lucrări şi locaţia de servicii.

Contractul respectiv era, în fapt, un contract de închiriere a muncii şi era guvernat de regulile dreptului civil, trata numai obligaţia persoanei de a executa lucrarea pe care o contractase şi dreptul de a primi preţul cuvenit.

În România, inspirată în acea perioadă în procesul de formare a dreptului de modelul legislativ francez, reglementările din Codul lui Napoleon au fost preluate în Codul civil român adoptat la 1864, respectiv în art.1470.

Forma incipientă a contractului de muncă era tratată ca una dintre modalităţile locaţiunii de lucrări, alături de contractul de antrepriză şi cel de transport, mai exact ca o locaţiune prin care persoanele se obligă să-şi pună lucrările lor în serviciul altora.

Primele încercări de legiferare expusă a contractului individual au eşuat. Ne referim la proiectul Orleanu din 1909 şi la proiectul Trancu Iaşi din 1920.

Abia în anul 1929 a fost adoptată Legea contractului de muncă, care definea acest act ca fiind „convenţiunea prin care una din părţi, denumită salariat, se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinată – unei alte părţi, denumită patron, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze pe cea dintâi (art.37)”.

Desigur că acea definiţie cuprindea destul de multe elemente specifice dreptului civil, dar lucrul cel mai important este faptul că era consacrat un nou tip de contract, căruia ăi dădea o nouă semnificaţie şi un nou conţinut.

În perioada comunistă contractul individual de muncă a fost practic generalizat (cu mici excepţii) şi introdus în marea majoritate a rapoturilor de muncă, fiind folosit în realitate în mod mascat ca o modalitate de „legare” a salariaţilor de statul comunist care stătea în spatele oricărui angajator.

Formal, prin Codul muncii din 1972, contractul de muncă a primit o definiţie relativ democratică, prin preluarea unor principii şi soluţii din documentele OIM şi din legislaţia ţărilor occidentale avansate. Aşa a fost de altfel posibilă menţinerea acestei reglementări până la adoptarea actualului Cod, respectiv în anul 2003.

După schimbările revoluţionare intervenite în 1989 în istoria recentă a României abia în 2003 a fost adoptat un nou Cod al muncii, respectiv prin Legea nr. 53/2003, care la rândul ei a fost de mai multe ori modificată şi completată, în principal prin Legea nr.480/2003, Legea 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005; O.U.G. nr. 55/2006 ş.a.m.d.

Noul Cod al muncii a consacrat în mod expres şi exclusiv tematici contractului individual de muncă un număr de 9 capitole în cadrul Titului II reglementând concret problemele legate de încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi modalităţile acestuia.

2. Noţiuni generice şi definiţia contractului

individual de muncă.

Raporturile juridice de muncă au la bază contractul individual de muncă. Acesta este actul juridic ce consfinţeşte naşterea raportului juridic de muncă, el reglementează întreaga desfăşurare a relaţiilor dintre părţile acestui raport şi tot el constituie temeiul şi modalitatea încetării raportului.

Denumirea de contract individual de muncă a apărut pentru prima dată în anul 1900 în Belgia în Legea referitoare la muncitorii calificaţi şi a fost preluată apoi în Codul muncii francez .

Dreptul muncii cunoaşte şi tratează două mari categorii de contracte de muncă: contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă. Primul reglementează raporturile dintre salariaţi, reprezentaţi în principiu de sindicate şi patron, al doilea, încheiat într-o singură persoană (salariat) şi angajator, reglementează exclusiv raporturile individuale ale celor două părţi.

Preview document

Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 1
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 2
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 3
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 4
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 5
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 6
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 7
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 8
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 9
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 10
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 11
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 12
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 13
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 14
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 15
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 16
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 17
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 18
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 19
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 20
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 21
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 22
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 23
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 24
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 25
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 26
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 27
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 28
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 29
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 30
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 31
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 32
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 33
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 34
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 35
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 36
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 37
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 38
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 39
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 40
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 41
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 42
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 43
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 44
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 45
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 46
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 47
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 48
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 49
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 50
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 51
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 52
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 53
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 54
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 55
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 56
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 57
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 58
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 59
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 60
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 61
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 62
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 63
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 64
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 65
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 66
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 67
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 68
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 69
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 70
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 71
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 72
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 73
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 74
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 75
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 76
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 77
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 78
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 79
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 80
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 81
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 82
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 83
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 84
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 85
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 86
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 87
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 88
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 89
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 90
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 91
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 92
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 93
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 94
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 95
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 96
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 97
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 98
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 99
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 100
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 101
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 102
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 103
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 104
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 105
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 106
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 107
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 108
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 109
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 110
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 111
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 112
Dreptul Muncii - Partea Specială - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii - Partea Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Omorul Calificat

1.Continutul legal Desi infractiunea de omor prezinta întotdeauna aceleasi caracteristici – actiunea de a ucide cu intentie o fiinta omeneasca,...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Obligația Legală de Întreținere

Rezumat În literatura de specialitate, obligaţia de întreţinere este definită ca fiind îndatorirea prevăzută de lege în sarcina unei persoane de a...

Dreptul Familiei si Stare Civila - Tutela

1. Introducere Familia, obiect de cercetare in numeroase stiinte – sociologie, biologie, medicina, psihologie, stiinte istorice, filosofie, si nu...

Drept Bancar și Valutar

In perioada Romei antice si a evului mediu apar primele banci. Prima atestare documentara dateaza in perioada 3400-3200 inaintea erei noastre. A...

Ai nevoie de altceva?