Dreptul Proprietății Intelectuale

Curs
8.6/10 (9 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 78511
Mărime: 234.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Ada Petrescu
Notiunea de ?ubicuitate? a fost utilizata pentru prima data in doctrina româna a dreptului de proprietate intelectuala de catre Prof. Ada Petrescu, în lucrarea A. Petrescu, L. Mihai, op. cit., p. 15-16. Materialul prezentat lamureste pe deplin ambiguitatile de care se lovesc oamenii neinformati si totodata expusi direct/indirect la diverse erori determinante.

Extras din document

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale si Drepturile de autor. Reglementarile juridice ce apartin proprietatii intelectuale sunt consecinta împrejurarii ca în activitatea lor curenta oamenii realizeaza si utilizeaza opere stiintifice, literare, artistice, precum si creatii intelectuale industriale si semnele distinctive ale activitatii industriale.

Pe o anumita treapta a dezvoltarii social umane, raporturile ce se nasc între oameni ca urmare a realizarii si utilizarii operelor stiintifice, literar-artistice etc. au fost reglementate prin norme juridice, iar ansamblul lor constituie, într-o opinie, institutia juridica „Dreptul proprietatii intelectuale”, iar într-o alta opinie, chiar ramura Dreptul proprietatii intelectuale.

Preliminarii:

Dreptul de autor: ca institutie juridica, reprezinta ansamblul normelor juridice ce reglementeaza relatiile sociale ce decurg din crearea si valorificarea operelor stiintifice, literare si artistice. În prezent, în România aceasta problema este reglementata, în principal, prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Obiectul dreptului de autor este constituit din operele de creatie intelectuala: din operele stiintifice (ex. studii, comunicari, prelegeri, altele asemenea), literare (ex. - romane, poezii, dramaturgie, critica literara) si artistice (opere muzicale, arta coregrafica, fotografie s.a.).

În privinta crearii si utilizarii lor, legiuitorul emite norme juridice ce determina aparitia de drepturi subiective si de obligatii juridice. Asemenea drepturi subiective nu se nasc decât în privinta acelor opere care îndeplinesc în mod cumulativ anumite conditii caracteristice, trasaturi esentiale. În masura în care acestea sunt îndeplinite, autorul acelei opere devine titular al dreptului de autor si uneori si al altor drepturi în mod automat, ex lege, si fara îndeplinirea altor formalitati. Dupa ce opera a fost creata, nu este necesara înregistrarea ei, prezentarea ei la o anumita autoritate sau organizatie de alta natura.

Aceste conditii, necesar a fi îndeplinite, sunt urmatoarele:

- sa fie vorba despre o creatie intelectuala, o creatie a mintii omului (una sau mai multe persoane fizice). Persoana juridica, în principiu, nu poate fi titulara a dreptului de autor, deoarece aceasta nu creeaza din punct de vedere intelectual.

- sa fie vorba despre o creatie exprimata într-o forma concreta, perceptibila simturilor umane. Acest lucru nu înseamna neaparat publicarea operei respective. (ex. manuscrise, notite, schita, tablou, partitura). Dreptul de autor nu ocroteste continutul de idei al operei. Acesta nu ocroteste ideile, ci doar o anumita forma de exprimare a acestor idei. Nimeni nu-si poate apropria ideile (acestea circula liber). Daca ideea circula sub o anumita forma, aceasta forma e apropriata.

- creatia intelectuala trebuie sa prezinte originalitate: trebuie sa reflecte exprimarea personalitatii creatorului. Daca aceasta nu exista, nu putem vorbi de o opera care sa fie protejata prin dreptul de autor. Este o creatie intelectuala dar nu este o opera ca obiect al dreptului de autor. Notiunea de originalitate trebuie deosebita de cea de noutate. Dreptul de autor se poate naste chiar si în legatura cu o opera ce nu contine idei noi. E important ca forma de exprimare a acelor vechi idei sa fie alta decât cea anterioara si opera sa exprime, într-o anumita masura, personalitatea autorului subsecvent.

Proprietatea industriala: exista doua categorii de obiecte ale acesteia: creatii intelectuale industriale si semne distinctive ale activitatii industriale.

Conventia de la Paris din 1883 privind protectia proprietatii industriale (cea mai veche în materie si înca în vigoare) mentioneaza ca fiind obiecte al proprietatii industriale: inventiile, modelele de utilitate, desenele si modelele industriale, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, numele comercial, indicatiile de provenienta, denumirile de origine. De asemenea, este enumerata si asa-numita ”represiune a concurentei neloiale”. Autorii (din ce în ce mai multi) sunt de acord ca acesta nu constituie un obiect distinct al proprietatii industriale. El se regaseste deopotriva atât la creatii intelectuale industriale, cât si la semne distinctive ale activitatii industriale, constituind o actiune prin care pot fi aparate toate drepturile de proprietate industriala purtând asupra oricaruia dintre obiectele enumerate mai sus. Cu alte cuvinte, represiunea concurentei neloiale constituie o consecinta a încalcarii dreptului de proprietate industriala.

Fata de data adoptarii Conventiei de la Paris din 1883, materia proprietatii industriale s-a îmbogatit si cu alte obiecte. Într-o enumerare nelimitativa, sunt creatii intelectuale industriale: inventia, inovatia, know-how-ul, modelele de utilitate, desenele si modelele industriale, topografia circuitelor integrate etc., respectiv sunt semne distinctive ale activitatii industriale: marcile (de fabrica, de comert sau de serviciu), indicatii geografice (denumiri de origine si/sau indicatii de provenienta), numele comercial (firma), emblema.

Notiunea de proprietate industriala presupune doua aspecte:

a) institutia juridica a proprietatii industriale si

b) dreptul subiectiv de proprietate industriala.

S-ar putea defini institutia juridica a proprietatii industriale ca fiind un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza raporturile sociale privitoare la creatiile intelectuale industriale si la semnele distinctive ale unei activitati industriale. Din aceasta definitie se pot retine urmatoarele elemente definitorii:

1.Proprietatea industriala este un ansamblu de norme juridice care au acelasi obiect. Specifica acestor norme este faptul ca îsi au izvorul atât în actele normative interne, cât si în tratatele si conventiile internationale. Legislatiile nationale sunt din ce în ce mai mult adoptate pe baza standardelor ce stau la baza elaborarii actelor normative internationale.

Cât priveste caracterul acestor norme juridice, este de subliniat apartenenta lor la diverse ramuri de drept: dreptul civil, drept procesual civil, dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual penal etc. Dintre aceste norme, însa, prevaleaza normele dreptului civil.

2. Normele acestei institutii reglementeaza raporturi patrimoniale dar si raporturi personal - nepatrimoniale. Subiectele acestor raporturi sunt persoane fizice, dar si persoane juridice.

Preview document

Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 1
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 2
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 3
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 4
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 5
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 6
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 7
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 8
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 9
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 10
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 11
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 12
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 13
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 14
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 15
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 16
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 17
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 18
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 19
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 20
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 21
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 22
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 23
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 24
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 25
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 26
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 27
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 28
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 29
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 30
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 31
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 32
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 33
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 34
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 35
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 36
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 37
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 38
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 39
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 40
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 41
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 42
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 43
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 44
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 45
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 46
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 47
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 48
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 49
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 50
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 51
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 52
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 53
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 54
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 55
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 56
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 57
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 58
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 59
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 60
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 61
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 62
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 63
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 64
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 65
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 66
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 67
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 68
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 69
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 70
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 71
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 72
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 73
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 74
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 75
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 76
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 77
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 78
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 79
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 80
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 81
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 82
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 83
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 84
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 85
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 86
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 87
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 88
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 89
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 90
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 91
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 92
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 93
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 94
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 95
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 96
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 97
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 98
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 99
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 100
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 101
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 102
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 103
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 104
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 105
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 106
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 107
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 108
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 109
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 110
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 111
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 112
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 113
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 114
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 115
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 116
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 117
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 118
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 119
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 120
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 121
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 122
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 123
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 124
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 125
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 126
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 127
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 128
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 129
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 130
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 131
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 132
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 133
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 134
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 135
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 136
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 137
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 138
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 139
Dreptul Proprietății Intelectuale - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatii Intelectuale.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția inventatorilor, invențiilor și a titularilor de brevete de invenție

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Proprietate Intelectuală

La romani dreptul de autor asupra operelor literare nu beneficia de protecţie prin lege, plagiatul putea fi denunţat ca şi un furt, iar autorii...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Delicte contra proprietății intelectuale

I. Consideratii generale Rezultat al folosirii creatoare a intelectului, creatia mintii, creatia intelecuala este deopotriva masura dimensiunilor...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Transplantul de țesuturi și organe

In Romania , prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic , in conformitate cu prevederile...

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Te-ar putea interesa și

Dreptul proprietății intelectuale

Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile...

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Dreptul Proprietății Intelectuale - Autoritatea vamală în cazul protejării drepturilor de proprietate intelectuală-

Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă...

Drept proprietate intelectuală

OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Grile dreptul proprietății intelectuale

1. Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice care reglementeaza: a. creatiile intelectuale...

Ai nevoie de altceva?