Dreptul Securitatii Sociale

Curs
5.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3777
Mărime: 24.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti

Extras din document

Securitatea socială reprezintă un ansamblu de mecanisme, proceduri, instituţii şi drepturi prin care se urmăreşte acoperirea riscurilor sociale.

Riscurile sociale sunt definite ca fiind acele împrejurări care pot atrage diminuarea veniturilor unei persoane sau mărirea cheltuielilor acesteia.

În plan juridic, atât la nivel intern cât şi la nivel internaţional, riscurile sociale sunt definite, de regulă, ca fiind:

- bătrâneţea

- boala

- invaliditatea

- maternitatea

- protecţia juridică a drepturilor salariale

- şomajul

- sarcinile familiale.

Aceste riscuri sociale sunt cuprinse în Convenţia 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Principiile acestei convenţii au fost ulterior dezvoltate de Convenţia Europeană a Drepturilor Sociale şi Carta Europeană a Drepturilor Sociale.

Statele europene au dezvoltat sisteme de securitate socială pornind de la acest nucleu; au fost astfel dezvoltate instituţii competente să asigure finanţarea procedurilor legate de modul de valorificare a drepturilor ( toate acestea alcătuiesc sistemul de securitate socială).

Sistemele de securitate socială nu sunt identice în lume, ele ilustrează 2 concepţii opuse:

1. concepţia tradiţional europeană (sistemul Bismarck). Are la bază concepţia comutativă; elementele esenţiale pe care le are în vedere fiind persoanele beneficiare, formula de calcul a drepturilor de asigurări sociale, mecanismul de finanţare, nivelul beneficiilor.

2. concepţia distributivă. Este specifică prin soluţiile date la aceleaşi probleme.

Concepţia comutativă

Asigurările sociale au ca fundament protejarea veniturilor salariale atunci când aceste venituri nu se mai pot realiza. Concret, sistemele de asigurări sociale se adresează personelor care realizează venituri din munca lor sau dintr-o activitate profesională, în mare salariaţi, dar şi liberii profesionişti, producătorii agricoli etc.

Sistemul se finanţează din contribuţii specializate, care se plătesc de către asiguraţi sau de alte persoane care fac plata pentru asiguraţi.

Nivelul beneficiilor este într-o relaţie direct proporţională cu nivelul contribuţiei plătite, deci beneficiul este mai mare sau mai mic în raport cu mărimea contribuţiei plătite.

Din punct de vedere instituţional sistemul presupune organisme de gestiune autonome, alcătuite, de regulă, din contribuabilii la sistem.

Se poate astfel conchide că un asemenea sistem are o adresabilitate mai limitată, că nivelul beneficiilor depinde de nivelul contribuţiei, iar administrarea sistemului se face de instituţii specializate.

Concepţia distributivă

Are o adresabilitate generalizată, porneşte de la concepţia că fiecărui individ trebuie să i se asigure un venit minim necesar traiului cotidian. În această concepţie orice persoană are un drept de creanţă faţă de societate atunci când dovedeşte starea de nevoie în care se află.

Sub aspectul nivelului prestaţiilor, acestea sunt egale şi uniforme – indemnizaţii forfetare.

Finanţarea sistemului se face din impozite şi taxe ( TVA, accize, impozite pe venit, pe profit) şi nu din contribuţii speciale.

Din punct de vedere al administrării, aceasta se face de instituţii obligatoriu publice şi de rang guvernamental.

Aceste două sisteme sunt diametral opuse. În prezent, însă, cele două concepţii s-au apropiat foarte mult; pentru că fiecare are atât avantaje, cât şi dezavantaje se tinde spre o convergenţă a celor 2 sisteme pentru a se mări cât mai mult avantajele şi a limita dezavantajele. În esenţă convergenţa celor 2 concepţii este mărturisită în cadrul concepţiei comutative, prin:

- lărgirea câmpului de aplicare a sistemului, adăugându-se alte categorii decât cele tradiţionale

- apariţia unor prestaţii noncontributive ( indemnizaţii pentru care nu se cere existenţa unei contribuţii anterioare), fie beneficii suplimentare, fie alte drepturi – ex. pensiile foştilor deţinuţi politici.

În cadrul concepţiei distributive (ex. Marea Britanie) se aplică un sistem în care toţi cei care ajung la o anumită vârstă primesc o pensie egală, foarte mică. De aceea s-a creat un sistem mixt, în care cei care vor venituri mai mari pot contribui suplimentar, deci folosesc sistemul contribuţiei.

Administrarea şi finanţarea sistemelor de asigurare socială

De regulă sistemele de asigurări sociale sunt sisteme publice, deci fondurile de asigurări sociale, regulile de accesare a drepturilor se stabilesc de către stat, căci fiind vorba de fonduri publice, de prestaţii la nivel naţional, de interesul de a modula o politică socială pe termen mediu şi lung trebuie ca pârghiile financiare să fie în mâinile statului.

Din punct de vedere al finanţării, sistemele sunt publice, pentru că, chiar dacă contribuţiile vin de la contribuabili persoane private, statul intervine ori de câte ori bugetul astfel constituit nu este suficient pentru a susţine plăţile.

În cazul sistemelor private, care în prezent sunt extrem de rare ( nu există sisteme exclusiv private în Europa; există unul în Chile, statul doar controlând gestionarea fondurilor), administrarea fondurilor se face după concepţii diferite. Există 2 opţiuni:

- cea generalistă: toate riscurile sociale sunt administrate de aceeaşi instituţie publică (în România, în 1998 – Ministerul Muncii). Avantajul este că această concepţie minimalizează costurile de operare.

- cea a specializării administrării pe risc: se creează instituţii competente pentru fiecare risc (aplicată astăzi în România). Dezavantajul constă în costurile ridicate de operare, iar avantajul în o mai bună administrare a riscurilor sociale prin specializarea instituţiilor pe câte un risc.

Preview document

Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 1
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 2
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 3
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 4
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 5
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 6
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 7
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 8
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 9
Dreptul Securitatii Sociale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Securitatii Sociale
    • 1 - DREPTUL SECURITATII SOCIALE.doc
    • 2 - DREPTUL SECURITATII SOCIALE.doc
    • 3 - DREPTUL SECURITATII SOCIALE.doc

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Asigurările sociale de sănătate

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un...

Dreptul de Autor

Introducere Prezenta lucrare este intitulată „Obiectul dreptului de autor”. Am ales această temă pentru a analiza în detaliu obiectul acestei...

Criminalistica - Urmele de Maini

I.NOTIUNI GENERALE Notiunea de criminalistica in literatura de specialitate are un continut foarte restrans, fiind integrata in criminologie, iar...

Drept Social și European

1. Aspecte generale Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor reprezintă mai mult decât simplul obiectiv comercial urmărit prin Tratatul de...

Drepturile de Asistenta Sociala ale Copiilor

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE ASISTENTA SOCIALA In Dictionarul explicative al limbii romane, asistenta sociala este definite ca un sistem de ajutorare...

Contribuția de Asigurări Sociale de Stat

CONTRIBUŢIILE SOCIALE § Contribuţia de asigurări sociale Conform Legii nr. 500/2002, contribuţia în general reprezintă o prelevare obligatorie a...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Administratie Publica - Pensia ca Drept de Asigurare Sociala

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ 1. Noţiunea de securitate socială şi riscurile sociale Cuvântul securitate îşi are...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Generalități Privind Dreptul Social al Muncii și Securității Sociale

Spre deosebire de dreptul intern în care s-a realizat o delimitare clară între dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale, în cadrul dreptului...

Dreptul Securitatii Sociale - Pensia si alte Drepturi

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita în conditiile legii, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asiguari...

Libera Circulație a Lucrătorilor în Spațiul European

1. Consideraţii introductive Libera circulaţie a persoanelor, una dintre cele patru libertăţi fundamentale ce caracterizează spaţiul european,...

Dreptul Securității Sociale

I. Considerații generale privind ajutorul social Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,prevede acordarea ajutorului social familiilor...

Ai nevoie de altceva?