Dreptul Transporturilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9199
Mărime: 45.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Transportul ca activitate comercială potrivit Noului Cod Civil(NCC) este acea activitate care presupune deplasarea de persoane bunuri sau bagaje dintr-un loc în alt loc, efectuată de către un profesionist numit transportator cu mijloc de transport adecvat în schimbul unui preţ. Faţă de vechile definiri ale acestei activităţi prin noua reglementare nu apr înţelesuri noi ale acestei vechi activităţi omeneşti.Ceea ce apare ca noutate este însă definirea principalului actor al acestei activităţi, denumit transportator şi reglementarea comună atât pentru comercianţi cât şi pentru necomercianţi a unor apsecte legate de activitatea lor.Se poate observa că dacă nu mai avem în vigoare Codul Comercial şi vechiul Cod Civil raporturile juridice vor fi reglementate de NCC care constituie dreptul comun în materie de drept privat.Bineînţeles relaţiile privind activitatea dintre comerciaţi se vor complecta cu prevederile din normele special care râmân în vigoare.

Transportatorul devine prin reglementările art.3 NCC un profesionist care desfăşoară o activitate economică cu scopul de a obţine un profit.Prin reglemetarea Noului Cod Civil noţiunea de comerciant nu dispare ci ea devine o subcategorie a profesionistului.

Ca urmare în categoria de profesionişti vor intra atăt comercianţii –persoane fizice sau juridice- cât şi necomercianţii care desfăşoară activităţi economice indiferend dacă au sau nu personalitate juridică sau nu.

Comercianţi pot fi :

a) Comerciantul persoană fizică care desfăţoară activitatea ca persoană fizică autorizată,întreprinzători titular ai unei întreprinderi individuale au ca membri ai unei întreprinderi familial.

b) Societăţile comerciale reglementate prin Legea nr.31/1990

c) Regiile autonome

d) Societăţile cooperative

e) Grupurile de interes economic şi grupul european de interes economic

f) Societatea europeană şi societatea cooperativă europeană

g) Alte entităţi care pot intra în sfera noţiunii de întreprindere sunt

- Asociaţiile ,,fundaţiile şi federaţiile,

- Organizaţiile sindicale ,federaţiile sindicale, confederaţiile sindicale, uniunile sindicale teritoriale,

- Organizaţiile patronale,

- Profesiile liberale .

În ceea ce priveşte activitatea de transport ea se va putea desfăşura sub forma exploatării unei întreprinderi ,indiferend de modul de finanţare sau de statutul său juridic sau dacă grupează una sau mai multe persoane fizice sau juridice. Prin urmare transportator poate fi un comercinat persoană fizică, un necomerciant persoană fizică o societate comercială sau un grup de persoane fizice sau juridice.

Principalul mijloc juridic prin care are loc această activitate este contractul.

Având în vedere specificul acestei activităţi vom trata contractual de transport în general urmănd ca apoi să particularizâm pentru contractul de marfă sau cel de persoane ori bagaje.

2.Contractul de transport

a) Noţiune

NCC defineşte contractual de transport ca fiind contractul prin care o parte, numită transportator, se obligă,cu titlu principal să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în scimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească , la timpul şi locul cuvenite.

Contractul este un acord de voinţă dintre două sau mai multe persoane încheiat cu scopul de a produce efecte juridice între părţi.Din analiza definiţiei date de art.1955 NCC rezultă şi caracterele contractului de transport,şi anume:

- Este un contract sinalagmatic deoarece obligaţiile născute din încheierea lui sunt interdependente şi reciproce

- Este un contract cu titlu oneros, fiecare parte urmărind să îşi procure un avantaj

- Este un contract consensual

Preview document

Dreptul Transporturilor - Pagina 1
Dreptul Transporturilor - Pagina 2
Dreptul Transporturilor - Pagina 3
Dreptul Transporturilor - Pagina 4
Dreptul Transporturilor - Pagina 5
Dreptul Transporturilor - Pagina 6
Dreptul Transporturilor - Pagina 7
Dreptul Transporturilor - Pagina 8
Dreptul Transporturilor - Pagina 9
Dreptul Transporturilor - Pagina 10
Dreptul Transporturilor - Pagina 11
Dreptul Transporturilor - Pagina 12
Dreptul Transporturilor - Pagina 13
Dreptul Transporturilor - Pagina 14
Dreptul Transporturilor - Pagina 15
Dreptul Transporturilor - Pagina 16
Dreptul Transporturilor - Pagina 17
Dreptul Transporturilor - Pagina 18
Dreptul Transporturilor - Pagina 19
Dreptul Transporturilor - Pagina 20
Dreptul Transporturilor - Pagina 21
Dreptul Transporturilor - Pagina 22
Dreptul Transporturilor - Pagina 23
Dreptul Transporturilor - Pagina 24
Dreptul Transporturilor - Pagina 25
Dreptul Transporturilor - Pagina 26
Dreptul Transporturilor - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Transporturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Proprietatii Intelectuale - Durata Protectiei Dreptului de Autor

Durata protecţiei dreptului de autor Secțiunea I Considerații generale. Căderea unei opere in domeniul public Problema duratei protecţiei...

Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice

ULTRAJUL CONTRA BUNELOR MORAVURI Şi TULBURAREA ORDINII Şl LINIŞTII PUBLICE 1.Ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Dreptul Transporturilor

Dreptul Transporturilor - Curs 1 - Dreptul transporturilor este o instituţie de drept comercial. Acest aspect rezultă cu mare claritate din Noul...

Drept Vamal

1. NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DE REGLEMENTARE AL DR VAMAL La etapa actuală în condiţiile liberalizării operaţiunii de import/export şi a stabilirii...

Negocierea Contractelor Comerciale

În sens larg, negocierea este o formă concentrată şi interactivă de comunicare interumană în care două sau mai multe părţi aflate în dezacord...

Ai nevoie de altceva?

''