Dreptul Transporturilor

Curs
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 221 în total
Cuvinte : 115101
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Publicat de: Mugurel Ichim
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Staciu

Cuprins

  1. Tema nr. 1. Notiuni introductive. Sistemul national de transport.1
  2. Tema nr. 2. Contractul comercial de transport. 15
  3. Tema nr. 3. Contractul de expeditie.65
  4. Tema nr. 4. Transporturile feroviare.92
  5. Tema nr. 5. Transportul rutier.123
  6. Tema nr. 6. Transporturile maritime. 142
  7. Tema nr. 7. Transporturile aeriene.200

Extras din curs

Rezumat

Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu;

obiectul acestei deplasari îl reprezinta persoanele sau bunurile; deplasarea se realizeaza

cu un mijloc de transport (vehicul); deplasarea se realizeaza pe o cale de transport.

Transporturile pot fi diferentiate dupa mai multe criterii, cum ar fi: obiectul transportului;

calea/mijlocul de transport folosite; itinerariul parcurs; interesul servit; periodicitatea

deplasarii.

Transporturile, atât cele de persoane, cât si cele de marfuri, sunt activitati reglementate;

ele au loc sub îndrumarea si controlul unor autoritati si organisme specializate si

într-un cadru institutional determinat de legislatia interna si internationala.

Dreptul transporturilor reprezinta ansamblul de reglementari privitoare la activitatea

profesionala organizata de carausi, cu vehicule corespunzatoare, pentru a deplasa, pe

baze contractuale si în conditii legale, persoane si/sau bunuri.

Dreptul transporturilor nu este o ramura de drept distincta, ci o subramura (institutie)

a dreptului comercial.

Sistemul national de transport, este instituit de O.G. nr. 19/1997, privind transporturile.

Bunurile din sistemul national de transport sunt retelele de transport si mijloacele

de transport. Dreptul de proprietate asupra acestor bunuri apartine în principal statului,

bunurile la care face referire ordonanta fiind bunuri din domeniul public al statului.

Ordonanta introduce termenii de operatori de transport (carausul), operatori ai activitatilor

conexe transporturilor si utilizatori de transporturi (calatorii, pasagerii).

Fiecare tip de transport presupune o infrastructura, mijloace de transport, operatori

de transport si activitati conexe acestora.

1. Notiunea de transport

Transportul se analizeaza ca o faza inseparabila a productiei si desfacerii de marfuri

sau de servicii. Din punct de vedere economic, transportul reprezinta elementul

de infrastructura fara de care atât productia, cât si comertul ar deveni lipsite de sens.

2 Dreptul transporturilor

Transportul reprezinta un element esential al unei civilizatii. Gradul de dezvoltare a

infrastructurii indica gradul de dezvoltare a unei societati. Deschiderea unor noi cai

de comunicatie contribuie substantial la progresul regiunii în cauza.

Din punct de vedere economic, transportul este accesoriul necesar al altor activitati

economice. În general, transportul este ocazionat de o vânzare, bunul vândut

fiind deplasat, prin intermediul operatiunii de transport, de la vânzator la cumparator.

Bunurile pot fi deplasate dintr-un loc în altul pentru necesitatile schimbului în

cadrul unei activitati de transport propriu-zise sau prin alte mijloace de deplasare

(cum ar fi: transportul de energie sau de date prin cablu, transportul de petrol sau

gaze prin conducte, coletarie postala, transfer de bani etc., denumite si transporturi

specializate1).

Activitatea propriu-zisa de transport semnifica o deplasare de persoane sau de

bunuri cu un mijloc de transport (vehicul). Fata de celelalte mijloace de deplasare de

bunuri, transportul propriu-zis, ca operatiune economica si juridica, se individualizeaza

prin caracteristicile sale, respectiv:

- transportul de persoane se realizeaza necesarmente cu un vehicul;

- transportul propriu-zis de persoane sau de marfa presupune deplasarea acestora

cu ajutorul unui vehicul (rutier, feroviar, aerian sau naval);

- în transportul propriu-zis de bunuri, marfa transportata este reprezentata, în

general, de materii prime (petrol brut, carbune, minereu de fier etc.), materiale si produse

prelucrate.

Activitatile de transport, ca obiect al dreptului transporturilor, reprezinta, deci,

acele activitati care constau într-o deplasare în spatiu a unor persoane sau bunuri prin

intermediul unui mijloc de transport si prin utilizarea unei cai de transport adecvate.

Transportul se defineste, prin urmare, prin 4 elemente: este vorba de o deplasare în

spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta persoanele sau bunurile; deplasarea se

realizeaza cu un mijloc de transport (vehicul), pe o cale de transport.

2. Clasificarea transporturilor

2.1. În functie de obiectul sau, transportul este transport de persoane si transport

de bunuri (marfuri). Transporturile de persoane reprezinta un mic segment din ansamblul

activitatii de transporturi, dominata de deplasarea marfurilor.

2.2. În functie de calea sau mijlocul de transport, transporturile sunt terestre (rutiere,

feroviare), pe apa (maritime, fluviale, pe râuri navigabile, pe lacuri navigabile)

sau aeriene. Transporturile în spatiul extraatmosferic nu au (înca) un caracter comercial.

Transporturile combinate (multimodele) de marfuri se realizeaza pe o portiune a

1 Bunurile care se deplaseaza prin mijloacele specializate de deplasare sunt improprii unui

transport propriu-zis (constând într-o deplasare cu un vehicul) fie din cauza naturii incorporale

(flux informational), fie din cauza dematerializarii (transferuri bancare) ori a gradului insuficient

de masivitate pentru a fi necesar sau eficient transportul cu un vehicul (coletarii postale).

Aceste tehnici de deplasare (pipe-lines, trotuar rulant, banda transportatoare, conducte de

petrol, de gaz sau de apa), exclud activitatea de a tracta sau de a conduce un vehicul purtator

de persoane sau de bunuri. Desi sunt concurente transportului propriu-zis, transporturile

specializate exced sferei de preocupare a dreptului transporturilor.

Tema nr. 1

itinerariului cu un mijloc de transport si pe celelalte portiuni, cu unul sau mai multe alte

mijloace de transport. Transportul intermodal presupune ca un mijloc de transport

încarcat cu marfa (de exemplu, un camion) este transportat cu alt mijloc de transport

(cu trenul sau cu vaporul).

O.G. nr. 19/1997 privind transporturile exemplifica, în cuprinsul art. 5, modurile

de transport care fac parte integranta din sistemul national de transport: transportul

rutier, transportul feroviar, transportul naval (maritim si fluvial), transportul aerian,

transportul combinat si multimodal. Per a contrario, celelalte tipuri de transporturi

(inclusiv transporturile speciale, cum ar fi transporturile de date sau transporturile

prin conducte) nu fac parte din sistemul national de transport. Fiecare tip de transport

din cele enumerate mai sus presupune o infrastructura de transport, mijloace de

transport, operatori de transport si activitati conexe acestora.

2.3. În functie de itinerarul parcurs, transporturile sunt transporturi în trafic intern

si transporturi în trafic international. În transporturile internationale obisnuite, localitatea

de expeditie si localitatea de destinatie se afla în tari diferite. Transportul international

poate, însa, sa presupuna si tranzitul altor tari. Criteriul care deosebeste cele

doua notiuni consta în principal în trecerea frontierei de stat de catre vehiculul care

transporta persoane sau marfuri. În consecinta, în functie de depasirea teritoriului

unui stat, transportul are caracter intern sau international.

Transporturile internationale ridica o serie de probleme specifice. Astfel, raspunderea

carausilor în transporturile internationale succesive se reglementeaza dupa

regulile raspunderii solidare. Conventiile internationale aplicabile în domeniu impun,

pentru cazul transporturilor succesive, întocmirea unui document unic de transport

(scrisoarea de trasura internationala).

2.4. În functie de interesul servit, deosebim transporturile în interes public (denumite

în reglementarile recente si transporturi publice) si transporturi în interes propriu

sau privat. Acestea din urma se subclasifica în transporturi în interes personal

(transporturile executate de persoanele fizice în vederea asigurarii deplasarii unor

persoane sau bunuri) si transporturile în folos propriu (transporturile executate de

persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii autorizate cu mijloacele de

transport pe care le detin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de

închiriere sau de leasing).

Transporturile publice sunt executate de catre persoane fizice si juridice, în conditii

nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, contra

cost [art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 19/1997]. Contractul de transport se încheie între

transportator si beneficiarul de transport si se probeaza, pentru transportul de persoane,

printr-un titlu de transport înmânat pasagerului, iar pentru transportul de marfuri,

printr-un document specific de transport [art. 20 alin. (3) din O.G. nr. 19/1997].

Pentru activitatea de transporturi publice este necesara autorizatia Ministerului

Transporturilor. Articolul 22 din O.G. nr. 19/1997 dispune ca persoanele fizice sau

juridice care efectueaza transporturi de bunuri si de persoane se autorizeaza de catre

Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor tine evidenta autorizatilor în

registre unice pe moduri de transport. Pentru transporturile de persoane în regim de

taximetrie exista reglementari specifice (Legea nr. 38/2003 privind transportul în

regim de taxi si în regim de închiriere).

Preview document

Dreptul Transporturilor - Pagina 1
Dreptul Transporturilor - Pagina 2
Dreptul Transporturilor - Pagina 3
Dreptul Transporturilor - Pagina 4
Dreptul Transporturilor - Pagina 5
Dreptul Transporturilor - Pagina 6
Dreptul Transporturilor - Pagina 7
Dreptul Transporturilor - Pagina 8
Dreptul Transporturilor - Pagina 9
Dreptul Transporturilor - Pagina 10
Dreptul Transporturilor - Pagina 11
Dreptul Transporturilor - Pagina 12
Dreptul Transporturilor - Pagina 13
Dreptul Transporturilor - Pagina 14
Dreptul Transporturilor - Pagina 15
Dreptul Transporturilor - Pagina 16
Dreptul Transporturilor - Pagina 17
Dreptul Transporturilor - Pagina 18
Dreptul Transporturilor - Pagina 19
Dreptul Transporturilor - Pagina 20
Dreptul Transporturilor - Pagina 21
Dreptul Transporturilor - Pagina 22
Dreptul Transporturilor - Pagina 23
Dreptul Transporturilor - Pagina 24
Dreptul Transporturilor - Pagina 25
Dreptul Transporturilor - Pagina 26
Dreptul Transporturilor - Pagina 27
Dreptul Transporturilor - Pagina 28
Dreptul Transporturilor - Pagina 29
Dreptul Transporturilor - Pagina 30
Dreptul Transporturilor - Pagina 31
Dreptul Transporturilor - Pagina 32
Dreptul Transporturilor - Pagina 33
Dreptul Transporturilor - Pagina 34
Dreptul Transporturilor - Pagina 35
Dreptul Transporturilor - Pagina 36
Dreptul Transporturilor - Pagina 37
Dreptul Transporturilor - Pagina 38
Dreptul Transporturilor - Pagina 39
Dreptul Transporturilor - Pagina 40
Dreptul Transporturilor - Pagina 41
Dreptul Transporturilor - Pagina 42
Dreptul Transporturilor - Pagina 43
Dreptul Transporturilor - Pagina 44
Dreptul Transporturilor - Pagina 45
Dreptul Transporturilor - Pagina 46
Dreptul Transporturilor - Pagina 47
Dreptul Transporturilor - Pagina 48
Dreptul Transporturilor - Pagina 49
Dreptul Transporturilor - Pagina 50
Dreptul Transporturilor - Pagina 51
Dreptul Transporturilor - Pagina 52
Dreptul Transporturilor - Pagina 53
Dreptul Transporturilor - Pagina 54
Dreptul Transporturilor - Pagina 55
Dreptul Transporturilor - Pagina 56
Dreptul Transporturilor - Pagina 57
Dreptul Transporturilor - Pagina 58
Dreptul Transporturilor - Pagina 59
Dreptul Transporturilor - Pagina 60
Dreptul Transporturilor - Pagina 61
Dreptul Transporturilor - Pagina 62
Dreptul Transporturilor - Pagina 63
Dreptul Transporturilor - Pagina 64
Dreptul Transporturilor - Pagina 65
Dreptul Transporturilor - Pagina 66
Dreptul Transporturilor - Pagina 67
Dreptul Transporturilor - Pagina 68
Dreptul Transporturilor - Pagina 69
Dreptul Transporturilor - Pagina 70
Dreptul Transporturilor - Pagina 71
Dreptul Transporturilor - Pagina 72
Dreptul Transporturilor - Pagina 73
Dreptul Transporturilor - Pagina 74
Dreptul Transporturilor - Pagina 75
Dreptul Transporturilor - Pagina 76
Dreptul Transporturilor - Pagina 77
Dreptul Transporturilor - Pagina 78
Dreptul Transporturilor - Pagina 79
Dreptul Transporturilor - Pagina 80
Dreptul Transporturilor - Pagina 81
Dreptul Transporturilor - Pagina 82
Dreptul Transporturilor - Pagina 83
Dreptul Transporturilor - Pagina 84
Dreptul Transporturilor - Pagina 85
Dreptul Transporturilor - Pagina 86
Dreptul Transporturilor - Pagina 87
Dreptul Transporturilor - Pagina 88
Dreptul Transporturilor - Pagina 89
Dreptul Transporturilor - Pagina 90
Dreptul Transporturilor - Pagina 91
Dreptul Transporturilor - Pagina 92
Dreptul Transporturilor - Pagina 93
Dreptul Transporturilor - Pagina 94
Dreptul Transporturilor - Pagina 95
Dreptul Transporturilor - Pagina 96
Dreptul Transporturilor - Pagina 97
Dreptul Transporturilor - Pagina 98
Dreptul Transporturilor - Pagina 99
Dreptul Transporturilor - Pagina 100
Dreptul Transporturilor - Pagina 101
Dreptul Transporturilor - Pagina 102
Dreptul Transporturilor - Pagina 103
Dreptul Transporturilor - Pagina 104
Dreptul Transporturilor - Pagina 105
Dreptul Transporturilor - Pagina 106
Dreptul Transporturilor - Pagina 107
Dreptul Transporturilor - Pagina 108
Dreptul Transporturilor - Pagina 109
Dreptul Transporturilor - Pagina 110
Dreptul Transporturilor - Pagina 111
Dreptul Transporturilor - Pagina 112
Dreptul Transporturilor - Pagina 113
Dreptul Transporturilor - Pagina 114
Dreptul Transporturilor - Pagina 115
Dreptul Transporturilor - Pagina 116
Dreptul Transporturilor - Pagina 117
Dreptul Transporturilor - Pagina 118
Dreptul Transporturilor - Pagina 119
Dreptul Transporturilor - Pagina 120
Dreptul Transporturilor - Pagina 121
Dreptul Transporturilor - Pagina 122
Dreptul Transporturilor - Pagina 123
Dreptul Transporturilor - Pagina 124
Dreptul Transporturilor - Pagina 125
Dreptul Transporturilor - Pagina 126
Dreptul Transporturilor - Pagina 127
Dreptul Transporturilor - Pagina 128
Dreptul Transporturilor - Pagina 129
Dreptul Transporturilor - Pagina 130
Dreptul Transporturilor - Pagina 131
Dreptul Transporturilor - Pagina 132
Dreptul Transporturilor - Pagina 133
Dreptul Transporturilor - Pagina 134
Dreptul Transporturilor - Pagina 135
Dreptul Transporturilor - Pagina 136
Dreptul Transporturilor - Pagina 137
Dreptul Transporturilor - Pagina 138
Dreptul Transporturilor - Pagina 139
Dreptul Transporturilor - Pagina 140
Dreptul Transporturilor - Pagina 141
Dreptul Transporturilor - Pagina 142
Dreptul Transporturilor - Pagina 143
Dreptul Transporturilor - Pagina 144
Dreptul Transporturilor - Pagina 145
Dreptul Transporturilor - Pagina 146
Dreptul Transporturilor - Pagina 147
Dreptul Transporturilor - Pagina 148
Dreptul Transporturilor - Pagina 149
Dreptul Transporturilor - Pagina 150
Dreptul Transporturilor - Pagina 151
Dreptul Transporturilor - Pagina 152
Dreptul Transporturilor - Pagina 153
Dreptul Transporturilor - Pagina 154
Dreptul Transporturilor - Pagina 155
Dreptul Transporturilor - Pagina 156
Dreptul Transporturilor - Pagina 157
Dreptul Transporturilor - Pagina 158
Dreptul Transporturilor - Pagina 159
Dreptul Transporturilor - Pagina 160
Dreptul Transporturilor - Pagina 161
Dreptul Transporturilor - Pagina 162
Dreptul Transporturilor - Pagina 163
Dreptul Transporturilor - Pagina 164
Dreptul Transporturilor - Pagina 165
Dreptul Transporturilor - Pagina 166
Dreptul Transporturilor - Pagina 167
Dreptul Transporturilor - Pagina 168
Dreptul Transporturilor - Pagina 169
Dreptul Transporturilor - Pagina 170
Dreptul Transporturilor - Pagina 171
Dreptul Transporturilor - Pagina 172
Dreptul Transporturilor - Pagina 173
Dreptul Transporturilor - Pagina 174
Dreptul Transporturilor - Pagina 175
Dreptul Transporturilor - Pagina 176
Dreptul Transporturilor - Pagina 177
Dreptul Transporturilor - Pagina 178
Dreptul Transporturilor - Pagina 179
Dreptul Transporturilor - Pagina 180
Dreptul Transporturilor - Pagina 181
Dreptul Transporturilor - Pagina 182
Dreptul Transporturilor - Pagina 183
Dreptul Transporturilor - Pagina 184
Dreptul Transporturilor - Pagina 185
Dreptul Transporturilor - Pagina 186
Dreptul Transporturilor - Pagina 187
Dreptul Transporturilor - Pagina 188
Dreptul Transporturilor - Pagina 189
Dreptul Transporturilor - Pagina 190
Dreptul Transporturilor - Pagina 191
Dreptul Transporturilor - Pagina 192
Dreptul Transporturilor - Pagina 193
Dreptul Transporturilor - Pagina 194
Dreptul Transporturilor - Pagina 195
Dreptul Transporturilor - Pagina 196
Dreptul Transporturilor - Pagina 197
Dreptul Transporturilor - Pagina 198
Dreptul Transporturilor - Pagina 199
Dreptul Transporturilor - Pagina 200
Dreptul Transporturilor - Pagina 201
Dreptul Transporturilor - Pagina 202
Dreptul Transporturilor - Pagina 203
Dreptul Transporturilor - Pagina 204
Dreptul Transporturilor - Pagina 205
Dreptul Transporturilor - Pagina 206
Dreptul Transporturilor - Pagina 207
Dreptul Transporturilor - Pagina 208
Dreptul Transporturilor - Pagina 209
Dreptul Transporturilor - Pagina 210
Dreptul Transporturilor - Pagina 211
Dreptul Transporturilor - Pagina 212
Dreptul Transporturilor - Pagina 213
Dreptul Transporturilor - Pagina 214
Dreptul Transporturilor - Pagina 215
Dreptul Transporturilor - Pagina 216
Dreptul Transporturilor - Pagina 217
Dreptul Transporturilor - Pagina 218
Dreptul Transporturilor - Pagina 219
Dreptul Transporturilor - Pagina 220
Dreptul Transporturilor - Pagina 221

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Transporturilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Caiet de practică birou notarial

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de...

Politica de concurență în cadrul Uniunii Europene

Introducere Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Dreptul transporturilor - contractul rutier de mărfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern

Contractul de transport rutier de mărfuri în trafic intern nu cunoaște o definiție legală.Pe baza mai multor prevederi ale O.G. nr. 27/2011 poate...

Legislație Maritimă

Notiuni elementare de drept Dreptul poate fi privit sub trei aspecte : - în primul rând dreptul subiectiv, care reprezinta facultatea...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Căraușului în Contractul de Transport de Mărfuri

CAPITOLUL-1- CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ SECŢIUNEA -1- NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ În abordarea temei ce vizează...

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Raporturile Procesuale în Domeniul Dreptului Transporturilor

Raporturile procesuale dintre contractanti Intre părţile care au convenit efectuarea transportului, litigiile presupun prin ipoteză neexecutarea...

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din...

Dreptul Transporturilor

Dreptul Transporturilor - Curs 1 - Dreptul transporturilor este o instituţie de drept comercial. Acest aspect rezultă cu mare claritate din Noul...

Ai nevoie de altceva?