Dreptul Transporturilor

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 61647
Mărime: 924.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Liviu FILIP
UAIC Iasi, FEAA

Extras din document

Sectiunea 1

Notiunea si definitia contractului de transport

Fiind considerata fapta de comert, asa cum rezulta din disp.art.3. Codul comercial,

institutia juridica care asigura realizarea acesteia o reprezinta contractul de transport, reglementat

de disp. art.413-441 Codul comercial, iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori

este reglementat de disp. art.557-600, Codul comercial, sub forma contractului de închiriere.

Potrivit codului civil, ca drept comun contractul de transport apare ca o locatiune

de lucrari, alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza, fiind reglementat în art.

1410-1490. Codul civil aplica în materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi

si capitanii de corabii în cazul pierderii marfurilor predate, fiind exonerati, potrivit art.1475, din

acelasi cod, numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii din motive neimputabile lor,

de exemplu, forta majora sau cazul fortuit.

De asemenea, Codul civil asimileaza pe carausi si capitanii de corabii cu stapânii

de hoteluri, aplicându-li-se si lor dispozitiile privitoare la depozit si sechestru, în ceea ce priveste

paza si conservarea lucrurilor încredintate lor pentru transport.

Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport, dreptul

autonom al destinatarului, raspunderea carausului, recunoasterea existentei simultane a doua

drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. Codul comercial face deosebirea între

transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de întreprinderi, caz în care activitatea de

transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial, fiind considerata fapta de comert si

cazul în care transportul nu este executat de întreprinderi, când sunt aplicabile dispozitiile

Codului civil.

În masura în care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate,

expres sau tacit, prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport, în conditiile în

care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati, ele îsi mentin

aplicabilitatea.

Dreptul civil defineste contractul ca fiind actul juridic ce consta în acordul de

vointe încheiat între doua sau mai multe persoane, în scopul de a crea, modifica sau stinge

raporturi juridice1.

Contractul de transport poate fi definit ca fiind acel contract prin care un agent

economic specializat (numit unitate de transport, transportator sau caraus), se obliga, în

1 Ioan Albu, Drept civil.Contractul si raspunderea contractuala, Ed.Dacia, 1994,p.7

schimbul unui pret (taxa de transport sau tariif), sa transporte pâna la destinatie, înauntrul unui

anumit termen, calatorii si bagajele lor, sau sa transporte, pazeasca si sa elibereze destinatarului

(care poate fi expeditorul sau o terta persoana), marfurile sau bagajele ce i-au fost încredintate

în acest scop.

Spre deosebire de definitia mentionata, art 413 alin.1 Cod comercial prevede, întro

formulare vadit complexa, urmatoarele: Contractul de transport are loc între expeditor sau

acela care da însarcinarea pentru transportul unui lucru si întreprinzatorul care se obliga a-l

face în numele sau propriu si în socoteala altuia, ori între unul din acestia si carausul ce se

însarcineaza a-l face. Definitia citata se particularizeaza prin doua note disctinctive: mai întâi, se

margineste la deplasarea de bunuri, nu si de persoane. Pe de alta parte, art.413 alin.1

amalgameaza doua notiuni diferite, atât transportul propriu-zis, cât si comisionul de transport.

Practic, aceste notiuni trebuie totusi granituite cât mai precis una fata de cealalta (fara a nega

înrudirea dintre ele), spre a se putea astfel pune în evidenta esenta neconfundabila a contractului

de transport propriu-zis

În functie de tipul transportului si contractul astfel definit va avea în continutul sau

elementele specifice categoriei transportului.

Sectiunea 2

Sediul materiei

Dispozitiile aplicabile din Codul Civil prezinta interes în materie de transporturi, deoarece

potrivit art.1 alin.2 din Codul comercial, numai daca legislatia comerciala ar fi lipsita de

reglementari corespunzatoare.

Conditia aratata este îndeplinita de textele Codului civil. Astfel, art.1470 pct.2

consacra o clasificare traditionala a contractului de transport, din pacate susceptibila de serioase

rezerve. Normele privitoare la responsabilitatea carausului, înscrise în art. 1473-1475, sunt de

asemenea aplicabile. Obligatia acestor agenti economici de a tine registre, enuntata de art.1476,

îsi gaseste concretizarea în acte normative de data recenta. În fine art.1477 se margineste sa faca

o simpla trimitere la regulamentele specifice, cu incidenta în diversele ramuri ale transporturilor,

declarându-se aplicabile.

Dispozitii aplicate din Codul Comercial sunt consacrate în titlul XII din cartea I-a Cod

comercial, intitulata Despre comert în genere (art.413  441).

Titlul mentionat, fara sa fie împartit în subdiviziuni corespunzatoare si fara ca succesiunea

textelor sa beneficieze de o sistematizare desavârsita, include reglementari care pot fi grupate, în

functie de obiect, astfel: caracterizarea contractului de transport (art.413), continutul scrisorii de

trasura (art.414  417), raspunderea carausului si cauzele exonerarii de responsabilitate (art. 418

 429), modul de stabilire a pagubei suferite de expeditor (art.430, 431 si 438), raporturile dintre

carausi si destinatar (art.432  435), privilegiul carausului asupra bunurilor transportate (art.437),

actiunea în despagubiri (art.436, 440), regimul clauzei penale (art.439), interzicerea anumitor

clauze restrictive de raspundere (art.441).

Activitatea de transport mai este reglementata, în afara actelor normative la care

ne-am referit si de altele, specifice fiecarei ramuri de transport, spre exemplu, Codul aerian din

30 decembrie 1953, cu modificarile ulterioare. Regulamentul de transport pe Caile Ferate

Române din 1997, aprobat prin Ord.Guv. nr.41/1997; Ord.Guv. nr.42/1997, privind navigatia

civila; Ord.Guv. nr.44/1997, privind transportul rutier; Ord.Guv. nr.19/1997 privind

transporturile; Legea nr. 129/1996 privind transporturile pe caile ferate române, modificata prin

Ord.Guv. nr.40/1997,Decretul nr.451/1972 privind aderarea Rom niei la Conventia referitoare la

contractul de transport international de marfuri pe sosele etc.

Preview document

Dreptul Transporturilor - Pagina 1
Dreptul Transporturilor - Pagina 2
Dreptul Transporturilor - Pagina 3
Dreptul Transporturilor - Pagina 4
Dreptul Transporturilor - Pagina 5
Dreptul Transporturilor - Pagina 6
Dreptul Transporturilor - Pagina 7
Dreptul Transporturilor - Pagina 8
Dreptul Transporturilor - Pagina 9
Dreptul Transporturilor - Pagina 10
Dreptul Transporturilor - Pagina 11
Dreptul Transporturilor - Pagina 12
Dreptul Transporturilor - Pagina 13
Dreptul Transporturilor - Pagina 14
Dreptul Transporturilor - Pagina 15
Dreptul Transporturilor - Pagina 16
Dreptul Transporturilor - Pagina 17
Dreptul Transporturilor - Pagina 18
Dreptul Transporturilor - Pagina 19
Dreptul Transporturilor - Pagina 20
Dreptul Transporturilor - Pagina 21
Dreptul Transporturilor - Pagina 22
Dreptul Transporturilor - Pagina 23
Dreptul Transporturilor - Pagina 24
Dreptul Transporturilor - Pagina 25
Dreptul Transporturilor - Pagina 26
Dreptul Transporturilor - Pagina 27
Dreptul Transporturilor - Pagina 28
Dreptul Transporturilor - Pagina 29
Dreptul Transporturilor - Pagina 30
Dreptul Transporturilor - Pagina 31
Dreptul Transporturilor - Pagina 32
Dreptul Transporturilor - Pagina 33
Dreptul Transporturilor - Pagina 34
Dreptul Transporturilor - Pagina 35
Dreptul Transporturilor - Pagina 36
Dreptul Transporturilor - Pagina 37
Dreptul Transporturilor - Pagina 38
Dreptul Transporturilor - Pagina 39
Dreptul Transporturilor - Pagina 40
Dreptul Transporturilor - Pagina 41
Dreptul Transporturilor - Pagina 42
Dreptul Transporturilor - Pagina 43
Dreptul Transporturilor - Pagina 44
Dreptul Transporturilor - Pagina 45
Dreptul Transporturilor - Pagina 46
Dreptul Transporturilor - Pagina 47
Dreptul Transporturilor - Pagina 48
Dreptul Transporturilor - Pagina 49
Dreptul Transporturilor - Pagina 50
Dreptul Transporturilor - Pagina 51
Dreptul Transporturilor - Pagina 52
Dreptul Transporturilor - Pagina 53
Dreptul Transporturilor - Pagina 54
Dreptul Transporturilor - Pagina 55
Dreptul Transporturilor - Pagina 56
Dreptul Transporturilor - Pagina 57
Dreptul Transporturilor - Pagina 58
Dreptul Transporturilor - Pagina 59
Dreptul Transporturilor - Pagina 60
Dreptul Transporturilor - Pagina 61
Dreptul Transporturilor - Pagina 62
Dreptul Transporturilor - Pagina 63
Dreptul Transporturilor - Pagina 64
Dreptul Transporturilor - Pagina 65
Dreptul Transporturilor - Pagina 66
Dreptul Transporturilor - Pagina 67
Dreptul Transporturilor - Pagina 68
Dreptul Transporturilor - Pagina 69
Dreptul Transporturilor - Pagina 70
Dreptul Transporturilor - Pagina 71
Dreptul Transporturilor - Pagina 72
Dreptul Transporturilor - Pagina 73
Dreptul Transporturilor - Pagina 74
Dreptul Transporturilor - Pagina 75
Dreptul Transporturilor - Pagina 76
Dreptul Transporturilor - Pagina 77
Dreptul Transporturilor - Pagina 78
Dreptul Transporturilor - Pagina 79
Dreptul Transporturilor - Pagina 80
Dreptul Transporturilor - Pagina 81
Dreptul Transporturilor - Pagina 82
Dreptul Transporturilor - Pagina 83
Dreptul Transporturilor - Pagina 84
Dreptul Transporturilor - Pagina 85
Dreptul Transporturilor - Pagina 86
Dreptul Transporturilor - Pagina 87
Dreptul Transporturilor - Pagina 88
Dreptul Transporturilor - Pagina 89
Dreptul Transporturilor - Pagina 90
Dreptul Transporturilor - Pagina 91
Dreptul Transporturilor - Pagina 92
Dreptul Transporturilor - Pagina 93
Dreptul Transporturilor - Pagina 94
Dreptul Transporturilor - Pagina 95
Dreptul Transporturilor - Pagina 96
Dreptul Transporturilor - Pagina 97
Dreptul Transporturilor - Pagina 98
Dreptul Transporturilor - Pagina 99
Dreptul Transporturilor - Pagina 100
Dreptul Transporturilor - Pagina 101
Dreptul Transporturilor - Pagina 102
Dreptul Transporturilor - Pagina 103
Dreptul Transporturilor - Pagina 104
Dreptul Transporturilor - Pagina 105
Dreptul Transporturilor - Pagina 106
Dreptul Transporturilor - Pagina 107
Dreptul Transporturilor - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Transporturilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Dreptul transporturilor - contractul rutier de mărfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Transporturile Multimodale

1)Introducere: a) Ce reprezinta transportul international multimodal? Conceptul de transport international multimodal nu este aparut recent , el...

Conosamentul

-Istoric- Nu se poate spune cu exactitate cand au inceput sa fie utilizate conosamentele, cu toate ca au fost descoperite documente care confirmau...

Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern

Contractul de transport rutier de mărfuri în trafic intern nu cunoaște o definiție legală.Pe baza mai multor prevederi ale O.G. nr. 27/2011 poate...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Căraușului în Contractul de Transport de Mărfuri

CAPITOLUL-1- CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ SECŢIUNEA -1- NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ În abordarea temei ce vizează...

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Raporturile Procesuale în Domeniul Dreptului Transporturilor

Raporturile procesuale dintre contractanti Intre părţile care au convenit efectuarea transportului, litigiile presupun prin ipoteză neexecutarea...

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Ai nevoie de altceva?