Dreptul Transporturilor

Imagine preview
(7/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Transporturilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 79 de pagini .

Profesor: Panainte

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Aspecte generale privind activitatea de transport.

1.1. Obiectul, importanta si organizarea activitatii de transport

Parte esentiala a activitatii economice, activitatea de transport consta în acele actiuni prin care se organizeaza si se realizeaza deplasarea calatorilor si marfurilor în spatiu si timp.

Prin sistemul national de transport se realizeaza legatura între productie si consum si în general satisfacerea necesitatilor materiale si spirituale ale societatii. Prin urmare, obiectul activitatii de transport consta în deplasarea în spatiu de marfuri, bunuri si persoane.

Se considera ca transporturile constituie o prelungire a procesului de productie, pe care îl continua si îl desavârseste, iar prin aceasta activitate de transport se adauga la valoarea marfurilor. Prin activitatea de transport nu se creeaza bunuri materiale; aceleasi marfuri deplasate în alt loc capata o valoare superioara.

Activitatea de transport este strâns legata de dreptul constitutional al cetatenilor la libera circulatie în tara si strainatate.

Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene, componentele retelei de transport de interes national si european, precum si atributiile si raspunderile autoritatilor competente de reglementare, coordonare, control, inspectie si supraveghere cu privire la activitatile de transport si la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata prin Legea nr. 197/1998, republicata în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000 si Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urma ordonante. În acelasi timp, dupa cum vom arata în cele ce urmeaza, reglementari specifice fiecarui tip de activitate de transport pot fi regasite în diferite acte normative speciale.

Principalele obiective ale sistemului national de transport sunt:

a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;

b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor;

c) asigurarea liberei circulatii a bunurilor;

d) asigurarea efectuarii transporturilor care privesc siguranta nationala;

e) asigurarea racordarii lui la sistemele internationale de transport;

f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.

Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinându-se seama de urmatoarele cerinte: promovarea programelor nationale de realizare a unei dezvoltari durabile a economiei nationale; nevoile de aparare a tarii; asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului; eficienta economica; asigurarea conditiilor de conservare si de protejare a mediului; utilizarea rationala a energiei; respectarea conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Sistemul national de transport constituie parte integranta a sistemului economic si social si are urmatoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport si ai activitatilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului si sistemele de pozitionare si navigatie.

Modurile de transport sunt:

a) transportul rutier;

b) transportul feroviar;

c) transportul naval;

d) transportul aerian;

e) transportul multimodal si combinat.

Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport si ai activitatilor conexe transportului, precum si sistemele de management al traficului si sistemele de pozitionare si navigatie, dupa caz.

Infrastructurile destinate desfasurarii activitatilor de transport sunt caile de comunicatie rutiere, feroviare, navale si aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfasurarii activitatilor de transport, activitatilor conexe transporturilor si activitatilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes national si de interes european si împreuna cu sistemele de management al traficului si cu sistemele de pozitionare si navigatie constituie retelele de transport care pot fi de interes national sau de interes european.

Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fara propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate sa se deplaseze pe o cale de comunicatie rutiera, feroviara, navala sau aeriana.

Operatorii de transport sunt transportatori, români sau straini, care au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructura deschisa accesului public. Prin transportatori se întelege persoanele fizice sau juridice, autorizate sa efectueze transporturi, interne sau internationale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport detinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Transporturilor.doc

Alte informatii

suport curs