Dreptul Transporturilor

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Transporturilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 122 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Drept, Transporturi

Cuprins

MODULUL l. NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE
TRANSPORT
Lectia 1. Notiunea si clasificarea transportului
Lectia 2. Principiile si izvoarele dreptului transporturilor
MODULUL 2. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT
Lectia 1. Locul dreptului transporturilor în sistemul dreptului
MODULUL 3. CONTRACTUL COMERCIAL DE TRANSPORT
Lectia 1. Notiunea contractului de transport
Lectia 2. Încheierea contractului de transport
MODULUL 4. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
Lectia 1. Efectele contractului de transport de mărfuri
Lectia 2. Regimul juridic al mărfii transportate
MODULUL 5. RĂSPUNDEREA CĂRĂUSULUI
Lectia 1. Răspunderea cărăusului
MODULUL 6. CONTRACTUL DE EXPEDITIE
Lectia 1. Notiunea si caracteristicile contractului de expeditie de mărfuri
Lectia 2. Cadrul legal
Lectia 3. Încheierea contractului de expeditie de mărfuri
MODULUL 7. EFECTELE CONTRACTULUI DE EXPEDITIE
Lectia 1. Natura juridică a contractului de expeditie
Lectia 2. Expeditii de mărfuri cu regim special
MODULUL 8. CONTRACTUL DE PRESTATII TERMINALE
Lectia 1. Notiunea de contract de prestatii terminale
MODULUL 9. TRANSPORTURILE FEROVIARE
Lectia 1. Notiunea de transport feroviar
Lectia 2. Sediul materiei
Lectia 3. Identitatea cărăusului feroviar
Lectia 4. Principiile generale ale activitătii de transport feroviar
MODULUL 10. TRANSPORTURILE FEROVIARE DE MĂRFURI ÎN TRAFIC
INTERN
Lectia 1. CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE MĂRFURI
MODULUL 11. TRANSPORTUL FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN TRAFIC
INTERNATIONAL

Extras din document

Lectia 1. Notiunea de contract de transport de mărfuri international

MODULUL l

NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT

Obiectivele specifice modulului:

 Definirea notiunilor introductive ale dreptului transporturilor;

 Identificarea criteriilor în functie de care se clasifică transporturile;

 Întelegerea principiilor organizării si executării transporturilor în

economia de piată;

 Delimitarea izvoarelor dreptului transporturilor;

 Stabilirea locului pe care îl ocupă dreptul transporturilor în sistemul

dreptului.

Rezultate asteptate:

 Cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor introductive în dreptul

transporturilor, a clasificării dreptului transporturilor si a izvoarelor

acestuia;

 Explicarea si interpretarea principiilor organizării si executării

transporturilor;

 Reprezentarea concretă a sistemului national de transport;

 Pregătirea fundamentală pentru interpretarea si utilizarea notiunilor din

celelalte module.

Competente dobândite ca urmare a parcurgerii modulului:

 Realizarea de referate aplicative legate de problematica modulului.

 Discutii cu specialisti din domeniu.

Timpul mediu necesar parcurgerii modulului: 2 ore

LECTIA 1.

NOTIUNEA SI CLASIFICAREA TRANSPORTULUI

Pasul 1: Notiunea de transport

Activitatea propriu-zisă de transport semnifică o deplasare de persoane sau de

bunuri cu un mijloc de transport (vehicul). Fată de celelalte mijloace de deplasare de

bunuri, transportul propriu-zis, ca operatiune economică si juridică, se individualizează

prin caracteristicile sale, respectiv:

- transportul de persoane se realizează necesarmente cu un vehicul;

- transportul propriu-zis de persoane sau de marfa presupune deplasarea acestora

cu ajutorul unui vehicul (rutier, feroviar, aerian sau naval);

- în transportul propriu-zis de bunuri, marfa transportată este reprezentată, în

general, de materii prime (petrol brut, cărbune, minereu de fier etc.), materiale si produse

prelucrate.

Activitătile de transport, ca obiect al dreptului transporturilor, reprezintă, deci,

acele activităti care constau într-o deplasare în spatiu a unor persoane sau bunuri prin

intermediul unui mijloc de transport si prin utilizarea unei căi de transport adecvate.

Transportul se defineste, deci, prin 4 elemente: este vorba de o deplasare în spatiu;

obiectul acestei deplasări îl reprezintă persoanele sau bunurile; deplasarea se realizează

cu un mijloc de transport (vehicul), pe o cale de transport.

Pasul 2: Clasificarea transporturilor

2.1. În functie de obiectul său, transportul este transport de persoane si transport

de bunuri (mărfuri). Transporturile de persoane reprezintă un mic segment din ansamblul

activitătii de transporturi, dominată de deplasarea mărfurilor.

2.2. In functie de calea sau mijlocul de transport, transporturile sunt terestre

(rutiere, feroviare), pe apa (maritime, fluviale, pe râuri navigabile,.pe lacuri navigabile)

sau aeriene. Transporturile în spatiul extraatmosferic nu au (încă) un caracter comercial.

O. G. nr. 19/1997 privind transporturile exemplifică, în cuprinsul art. 5, modurile

de transport care fac parte integrantă din sistemul national de transport: transportul rutier,

transportul feroviar, transportul naval (maritim si fluvial), transportul aerian, transportul

combinat si multimodal. Per a contrario, celelalte tipuri de transporturi (inclusiv

transporturile speciale, cum ar fi transporturile de date sau transporturile prin conducte)

nu fac parte din sistemul national de transport. Fiecare mod de transport din cele

enumerate mai sus are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport,

operatorii de transport si activitătile conexe acestora.

2.3. In functie de itinerarul parcurs, transporturile sunt transporturi în trafic

intern si transporturi în trafic international. In transporturile internationale obisnuite,

localitatea de expeditie si localitatea de destinatie se află în tări diferite. Transportul international

poate. însă. să presupună si tranzitul altor tări. Criteriul care deosebeste cele

două notiuni constă în principal în trecerea frontierei de stat de către vehiculul care

transportă persoane sau mărfuri. In consecintă, în functie de depăsirea teritoriului unui

stat, transportul are caracter intern sau international.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Transporturilor.pdf