Dreptul Uniunii Europene

Curs
8.1/10 (14 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 179 în total
Cuvinte : 68335
Mărime: 364.29KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana Nely Militaru

Cuprins

CAPITOLUL I. Cronologia construcţiei europene

1. Precizări prealabile. Precursorii integrării europene 1-3

2. Instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului – C.E.C.O..,3-4

3. Instituirea Comunităţii Economice Europene (C.E.E.) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (C.E.E.A. sau E.U.R.A.T.O.M.) 4-9

4. De la Europa ,,celor 6 state” la o Europă deschisă spre extindere, spre o Uniune Europeana 9-11

5. Uniunea Economică şi Monetară 11-12

6. Actul Unic European 12-14

7. Tratatul de la Mastricht - Tratatul asupra Uniunii Europene 15- 18

8. Tratatul de la Amsterdam 18- 21

9. Tratatul de la Nisa. Noi extinderi ale Uniunii Europene 21-32

10. Tratatul de la Lisabona – Tratat de reformare a Uniunii Europene 32-40

CAPITOLUL II Uniunea Europeană – etapă nouă în procesul de integrare europeană promovat prin crearea Comunităţilor Europene.

1. Precizări prealabile 41

2. Comunităţile Europene 41-42

3. Cooperarea politică europeană 42-45

4. Consiliul European 46-63

5. Personalitatea juridică a Comunităţilor Europene, în prezent - până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 63-68

6. Uniuniea Europeană, în prezent - până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 68- 78

CAPITOLUL III Definiţa, specificul şi principiile dreptului uniunii

1. Definiţia dreptului Uniunii 78-80

2. Specificul dreptului Uniunii 80-81

3. Principiile dreptului Uniunii 81-112

CAPITOLUL IV Izvoarele dreptului uniunii

1. Precizări prealabile 112- 113

2. Dreptul comunitar primar 113-121

3. Dreptul derivat / Actele juridice adoptate de instituţiile comunitare 122-144

4. Principiile generale ale dreptului 144-154

5. Acordurile (convenţiile) încheiate de Comunităţile europene (Normele juridice ce rezultă din relaţiile exterioare ale Comunităţilor) 154- 160

6. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene/Uniunii Europene 160-161

CAPITOLUL V Instituţiile Comunităţilor Europene/Uniunii Europene

A. INSTITUŢIILE COMUNITARE

1. Comisia Europeană (CE) 162- 165

2. Parlamentul European (PE) 165-168

3. Consiliul Uniunii Europene (CUE, CM) 168-171

4. Curtea Europeană de Justiţie(CEJ) 171-173

5. Tribunalul de Primă Instanţă (TPI) 173

6. Curtea Europeană de Conturi (CC) 173

B. ALTE ORGANISME COMUNITARE

7. Comitetul Economic şi Social (CES) 174

8. Comitetul Regiunilor (COR) 175

11. Banca Europeană de Investiţii (BEI) 175

12. Banca Centrală Europeană (BCE) 176

13. Mediatorul European 176

Extras din document

Dreptul Uniunii Europene. Evoluţie. Izvoare. Instituţii.

CAPITOLUL I.

Cronologia construcţiei europene

1. Precizări prealabile. Precursorii integrării europene

→ ,,Ideea europeană,, prin folosirea sintagmei ,,Statele Unite ale Europei,, este destul de veche (1849) . De-a lungul anilor ea a fost preluată şi folosită în diverse împrejurări. Astfel, la 19 septembrie 1946, Winston Churchil în discursul său de la Universitatea din Zűrich, afirma necesitatea constituirii Statelor Unite ale Europei, iar ca primă etapă a acesteia, realizarea unui parteneriat Franţa-Germania.

→ La 5 mai 1949 a fost creat Consiliul Europei - ca o concretizare a ideii europene ,,având ca membri fondatori 10 state: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia şi Suedia - al cărui rol principal s-a circumscris domeniului social şi cultural, nu militar şi economic.

→ La 7 iunie 1947, în plan economic, George Marschal anunţă oficial lansarea unui vast program de sprijin economic – peste 10 miliarde de dolari – numit Planul Marschal . În acel moment statele europene se aflau în reale dificultăţi economice şi sociale ca urmare acelui de-al doilea război mondial încheiat recent .

Cu toate că, planul Marschal nu a avut consecinţele pe care americanii le-au sperat odată cu lansarea programului, a oferit totuşi, prilejul înfiinţării la 16 aprilie 1948 a Organizaţiei de Cooperare Economică Europeană (O.C.E.E.). Deşi, a fost înfiinţată ca organizaţie permanentă de coordonare a politicilor economice naţionale şi însărcinată cu repartizarea ajutorului american nu a putut realiza în fapt un început al înlăturării barierelor economice şi comerciale între ţările membre .

→ La 4 aprilie 1949, în plan politico-militar, se înfiinţează Organizaţia Atlanticului de de Nord - N.A.T.O având ca membri fondatori 12 state, inclusiv S.U.A.

→ Maniera de abordare a problematicii construcţiei europene, de angajare a acesteia pe cale comunitară - ca primă etapă parteneriatul Franţa-Germania - a fost reînnoită de către Ministrul Afacerilor de externe (din Franţa) Robert Schuman în proiectul cuprins în declaraţia de la 9.05.1950 la Paris : ,,Europa nu se face dintr-o dată, nici printr-o construcţie de ansamblu, ea se va face prin realizări concrete, creând mai întâi o solidaritate de fapt,,. Funcţionarea construcţiei europene înlătură în acelaşi timp, integrarea globală, în profitul unei integrări sectoriale, şi integrarea politică în profitul integrării economice.

→ Jean Monnet şi Robert Schuman au formulat un principiu fundamental potrivit căruia ,, prin punerea în comun a producţiilor de bază şi instituirea unei Înalte Autorităţi noi, ale cărei decizii vor lega Franţa, Germania şi ţările care vor adera, se vor pune primele baze concrete ale unei federaţii europene indispensabilă păcii,, . Prin această propunere Decaraţia de la 9 mai 1950 sugerează ca începutul edificiului european să fie acela al sectorului de cărbune şi oţel datorită ponderii economice a acestor industrii, dar şi constituirii unor garanţii că ,,orice război între Franţa şi Germania să devină (…) din punct de vedere material imposibil,, .

2. Instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului – C.E.C.O.

→ Propunerea a fost acceptată iniţial de 5 state – Germania, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg . Marea Britanie, la 27 mai 1950 s-a declarat neinteresată prin refuzul de a participa la negocieri, pe motiv că nu putea lua în considerare o limitare, chiar parţială, sub aspectul suveranităţii. Următoarele evenimente, au marcat instituirea Tratatului C.E.C.O., astfel :

- pe data de 10 iunie 1950 declaraţia lui Schuman a fost urmată de negocieri deschise la Paris;

- la 20 iunie 1950 a avut loc tot la Paris o Conferinţă care a avut ca scop elaborarea Tratatului instituind C.E.C.O.;

- la 18 aprilie 1951 a fost semnat la Paris Tratatul C.E.C.O. ;

- la 25 iulie 1952 Tratatul C.E.C.O. a intrat în vigoare, după ratificarea acestuia de cele 6 state: Franţa, Italia, R.F.Germania, Belgia, Olanda şi Luxemburg.

Tratatul a fost încheiat pentru o perioadă de 50 ani. La 10 februarie 1953 se deschide Piaţa comună, pentru cărbune, iar la 10 mai 1953, pentru produse siderurgice.

Tratatul de la Paris transferă de la statele membre un anumit număr de competenţe - cu puteri de decizie – către instituţiile comunitare, create de acesta. Ca şi Tratatele europene ulterioare (C.E.E. şi C.E.E.A.), Tratatul C.E.C.O. reprezintă mai mult decât un acord internaţional clasic, deoarece a creat instituţii independente de autorităţile publice naţionale şi le-a înzestrat cu drepturi suverane în domeniile legislativ, administrativ şi judiciar, drepturi care le-au fost transferate –după cum am arătat – de la statele membre . Cele 4 instituţii create de Tratatul C.E.C.O. sunt următoarele :

- Înalta Autoritate - organ cu pronunţat caracter supranaţional. Are responsabilitatea de a administra piaţa comună a cărbunelui şi oţelului ,,în care să domnească libera circulaţie şi libera concurenţă – obiectiv al Tratatului – scop în care are puteri decizionale – obligatorii - pe care le exercită nu numai asupra statelor membre ci şi direct asupra întreprinderilor de sector.

Preview document

Dreptul Uniunii Europene - Pagina 1
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 2
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 3
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 4
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 5
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 6
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 7
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 8
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 9
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 10
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 11
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 12
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 13
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 14
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 15
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 16
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 17
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 18
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 19
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 20
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 21
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 22
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 23
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 24
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 25
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 26
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 27
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 28
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 29
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 30
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 31
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 32
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 33
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 34
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 35
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 36
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 37
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 38
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 39
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 40
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 41
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 42
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 43
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 44
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 45
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 46
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 47
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 48
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 49
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 50
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 51
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 52
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 53
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 54
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 55
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 56
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 57
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 58
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 59
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 60
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 61
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 62
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 63
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 64
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 65
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 66
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 67
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 68
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 69
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 70
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 71
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 72
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 73
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 74
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 75
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 76
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 77
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 78
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 79
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 80
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 81
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 82
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 83
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 84
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 85
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 86
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 87
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 88
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 89
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 90
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 91
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 92
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 93
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 94
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 95
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 96
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 97
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 98
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 99
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 100
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 101
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 102
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 103
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 104
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 105
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 106
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 107
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 108
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 109
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 110
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 111
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 112
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 113
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 114
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 115
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 116
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 117
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 118
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 119
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 120
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 121
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 122
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 123
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 124
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 125
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 126
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 127
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 128
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 129
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 130
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 131
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 132
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 133
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 134
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 135
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 136
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 137
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 138
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 139
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 140
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 141
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 142
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 143
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 144
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 145
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 146
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 147
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 148
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 149
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 150
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 151
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 152
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 153
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 154
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 155
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 156
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 157
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 158
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 159
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 160
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 161
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 162
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 163
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 164
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 165
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 166
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 167
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 168
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 169
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 170
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 171
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 172
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 173
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 174
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 175
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 176
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 177
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 178
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 179

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Noile tendinte in Dreptul Social European

Extinderea Uniunii Europene, includerea noilor state membre, dincolo de faptul ca reprezinta un pas istoric pentru Europa si ca ofera noi proiecte...

Actiunile Judiciare Specifice Dreptului Comunitar Aflate in Competenta de Jurisdictie a Tribunalului de Prima Instanta si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Comunitatile Europene

Comunitatile Europene sunt organizatii economice care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit terenul pentru integrarea...

Tratatul de la Lisabona

CAPITOLUL I Istoria Uniunii Europene 1. Considerţii introductive Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea...

Drept Comunitar. Uniunea Europeana

DREPT COMUNITAR CAPITOLUL I CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Privire succintă asupra...

Administratorii și Lichidatorii Judiciari

CAPITOLUL I PARTICIPANTII LA PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI Sectiunea 1. Notiuni generale Procedura reorganizarii si...

Dreptul Administrativ in Statul de Drept

1. Notiunea de stat de drept Statul de drept este definit de juristul francez Jacques Chevallier ca fiind “tipul de regim politic in care puterea...

Ai nevoie de altceva?