Drepturi de Autor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drepturi de Autor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

L nr. 8 publicat în M.Of. nr. 060 din data: 03/26/96

L8/1996

LEGE privind dreptul de autor si drepturile conexe

privind dreptul de autor si drepturile conexe

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

TITLUL I

Dreptul de autor

PARTEA I

Dispozitii generale

CAPITOLUL I

Dispozitii introductive

Art. 1. — (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricãror asemenea opere de creatie intelectualã, este recunoscut si garantat în conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comportã atribute de ordin moral si patrimonial.

(2) Opera de creatie intelectualã este recunoscutã si protejatã, independent de aducerea la cunostintã publicã, prin simplul fapt al realizãrii ei, chiar neterminatã.

Art. 2. — Recunoasterea drepturilor prevãzute în prezenta lege nu prejudiciazã si nu exclude protectia acordatã prin alte dispozitii legale.

CAPITOLUL II

Subiectul dreptului de autor

Art. 3. — (1) Este autor persoana fizicã sau persoanele fizice care au creat opera.

(2) În cazurile expres prevãzute de lege, pot beneficia de protectia acordatã autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decât autorul.

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în conditiile legii.

Art. 4. — (1) Se prezumã a fi autor, pânã la proba contrarã, persoana sub numele cãreia opera a fost adusã pentru prima datã la cunostintã publicã.

(2) Când opera a fost adusã la cunostintã publicã sub formã anonimã sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercitã de cãtre persoana fizicã sau juridicã ce o face publicã numai cu consimtãmântul autorului, atât timp cât acesta nu-si dezvãluie identitatea.

Art. 5. — (1) Este operã comunã opera creatã de mai multi coautori, în colaborare.

(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în conditiile prezentei legi.

(3) În lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de comun acord. Refuzul consimtãmântului din partea oricãruia dintre coautori trebuie sã fie temeinic justificat.

(4) În cazul în care contributia fiecãrui coautor este distinctã, aceasta poate fi exploatatã separat, cu conditia sã nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.

(5) În cazul utilizãrii operei create în colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor în proportiile pe care acestia le-au convenit. În lipsa unei conventii, remuneratia se împarte proportional cu pãrtile de contributie ale autorilor sau în mod egal, dacã acestea nu se pot stabili.

Art. 6. — (1) Este operã colectivã opera în care contributiile personale ale coautorilor formeazã un tot, fãrã a fi posibil, datã fiind natura operei, sã se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.

(2) În lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice saujuridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele cãreia a fost creatã.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturi de Autor.doc