Drepturi de Autor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 15901
Mărime: 53.90KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

L nr. 8 publicat în M.Of. nr. 060 din data: 03/26/96

L8/1996

LEGE privind dreptul de autor si drepturile conexe

privind dreptul de autor si drepturile conexe

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

TITLUL I

Dreptul de autor

PARTEA I

Dispozitii generale

CAPITOLUL I

Dispozitii introductive

Art. 1. — (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricãror asemenea opere de creatie intelectualã, este recunoscut si garantat în conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comportã atribute de ordin moral si patrimonial.

(2) Opera de creatie intelectualã este recunoscutã si protejatã, independent de aducerea la cunostintã publicã, prin simplul fapt al realizãrii ei, chiar neterminatã.

Art. 2. — Recunoasterea drepturilor prevãzute în prezenta lege nu prejudiciazã si nu exclude protectia acordatã prin alte dispozitii legale.

CAPITOLUL II

Subiectul dreptului de autor

Art. 3. — (1) Este autor persoana fizicã sau persoanele fizice care au creat opera.

(2) În cazurile expres prevãzute de lege, pot beneficia de protectia acordatã autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decât autorul.

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în conditiile legii.

Art. 4. — (1) Se prezumã a fi autor, pânã la proba contrarã, persoana sub numele cãreia opera a fost adusã pentru prima datã la cunostintã publicã.

(2) Când opera a fost adusã la cunostintã publicã sub formã anonimã sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercitã de cãtre persoana fizicã sau juridicã ce o face publicã numai cu consimtãmântul autorului, atât timp cât acesta nu-si dezvãluie identitatea.

Art. 5. — (1) Este operã comunã opera creatã de mai multi coautori, în colaborare.

(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în conditiile prezentei legi.

(3) În lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de comun acord. Refuzul consimtãmântului din partea oricãruia dintre coautori trebuie sã fie temeinic justificat.

(4) În cazul în care contributia fiecãrui coautor este distinctã, aceasta poate fi exploatatã separat, cu conditia sã nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.

(5) În cazul utilizãrii operei create în colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor în proportiile pe care acestia le-au convenit. În lipsa unei conventii, remuneratia se împarte proportional cu pãrtile de contributie ale autorilor sau în mod egal, dacã acestea nu se pot stabili.

Art. 6. — (1) Este operã colectivã opera în care contributiile personale ale coautorilor formeazã un tot, fãrã a fi posibil, datã fiind natura operei, sã se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.

(2) În lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice saujuridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele cãreia a fost creatã.

Preview document

Drepturi de Autor - Pagina 1
Drepturi de Autor - Pagina 2
Drepturi de Autor - Pagina 3
Drepturi de Autor - Pagina 4
Drepturi de Autor - Pagina 5
Drepturi de Autor - Pagina 6
Drepturi de Autor - Pagina 7
Drepturi de Autor - Pagina 8
Drepturi de Autor - Pagina 9
Drepturi de Autor - Pagina 10
Drepturi de Autor - Pagina 11
Drepturi de Autor - Pagina 12
Drepturi de Autor - Pagina 13
Drepturi de Autor - Pagina 14
Drepturi de Autor - Pagina 15
Drepturi de Autor - Pagina 16
Drepturi de Autor - Pagina 17
Drepturi de Autor - Pagina 18
Drepturi de Autor - Pagina 19
Drepturi de Autor - Pagina 20
Drepturi de Autor - Pagina 21
Drepturi de Autor - Pagina 22
Drepturi de Autor - Pagina 23
Drepturi de Autor - Pagina 24
Drepturi de Autor - Pagina 25
Drepturi de Autor - Pagina 26
Drepturi de Autor - Pagina 27
Drepturi de Autor - Pagina 28
Drepturi de Autor - Pagina 29
Drepturi de Autor - Pagina 30
Drepturi de Autor - Pagina 31
Drepturi de Autor - Pagina 32
Drepturi de Autor - Pagina 33
Drepturi de Autor - Pagina 34
Drepturi de Autor - Pagina 35
Drepturi de Autor - Pagina 36
Drepturi de Autor - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Drepturi de Autor.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Limitele Exercitării Dreptului de Autor

I. Limitele exercitării dreptului de autor Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp,...

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Regimurile Constitutionale Contemporane

I. Introducere Inca din cele mai vechi timpuri dreptul comparat a constituit un obiect de preocupare si de studiu. Elaborand diverse legi si...

Traficul Ilicit de Droguri și Terorismul

Capitolul 1. INTRODUCERE In ultimii ani, flagelul drogurilor reprezinta fenomenul cel mai complex, profund si tragic al lumii contemporane, în...

Impozitul pe Cladiri

CAPITOLUL I 1. Impozitele “Impozitele inseamna ceea ce platim pentru o societate civilizata.” (Justice Oliver Wendell Holmes) 1.1.Continutul...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Ai nevoie de altceva?