Drepturile Omului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 102 în total
Mărime: 68.92KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcela Domuta

Extras din document

Drepturile omului: Delimitări conceptuale

Abordări ale conceptului de drepturile omului :

Substratul filosofic, etic

Nivelul ideologiei politice

Nivelul dreptului (subiectiv/pozitiv)

Teoria drepturilor naturale

Consideră drepturile omului ca fiind atribute ale fiinţei umane, ce aparţin în mod originar şi esenţial individului

Drepturile omului - sunt universale, inalienabile, antestatale

Dreptul natural este considerat superior dreptului pozitiv (dreptul natural este peren, legislaţia suportă fluctuaţii)

Proclamaţiile de drepturi

Ideile şcolii dreptului natural – sursa ideologică a revoluţiilor burgheze, a proclamaţiilor naţionale şi internaţionale:

“Declaraţia drepturilor” (Virginia, 1776): “toţi oamenii sunt prin natura lor liberi şi independenţi”

“Declaraţia de independenţa a SUA” (1776): “toţi oamenii au fost creaţi egali”

Proclamaţiile de drepturi

“Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului” (1789) : proclama “drepturile naturale, inalienabile şi sacre ale omului”

“Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”(1948) – trimite la identitatea universală a persoanei, valoare care transcende politicul

Drepturile omului ca ideologie politică

Recunoaşterea drepturilor, formularea lor în texte şi transpunerea lor în practică, depind de decizia politică dintr-un stat

Drepturile omului – problematică a limitării puterii

Legătura dintre forma de organizare a puterii şi respectarea libertăţii indivizilor

In regimurile democratice : preeminenţa “libertăţilor publice”, “drepturi de rezistenţă faţă de puterea publică”, drepturi garantate juridic

In regimurile totalitare : preeminenţa “drepturilor de creanţă”- drepturi de a “cere prestaţii statului”, drepturile sunt recunoscute doar formal, fiind lipsite de garanţii juridice

Concepte juridice

Norma juridică - unitatea de bază a dreptului (regulă de conduită, reglementată juridic); ex: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit “ (Constituţia României)

Drept subiectiv - prerogativă recunoscută de lege persoanelor fizice sau juridice prin care acestea pot pretinde subiectelor pasive să dea, să facă sau să nu facă ceva apelând, în caz de nevoie, la aparatul de constrângere al statului

Drept pozitiv: ansamblul normelor juridice în vigoare

Conținut arhivă zip

  • Prezentare 1 Drepturile omului.ppt
  • Prezentare 2 Drepturile omului.ppt
  • Prezentare 3 Drepturile omului.ppt
  • Prezentare 4 Drepturile omului.ppt

Alții au mai descărcat și

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

Toate fiinţele umane se nasc egale in demnitate şi drepturi. Este vorba de drepturi morale, care nu sunt străine fiinţelor umane pentru simplul...

Interzicerea Torturii și Supunerea la Rele Tratamente

1. INTRODUCERE Art. 3 al CEDO enunţă cu valoare imperativă: Interzicerea torturii Nimeni nu poate fi supus nici torturii, nici pedepselor sau...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Cambia

CAPITOLUL I ISTORIC Nu există o părere generală acceptată cu privire la originea cambiei şi la epoca în care se situează apariţia acestei...

Apelul și Recursul

Subcap. VI.2. Judecata în căile ordinare de atac Secţ.I. Apelul §1. Noţiune. Apelul reprezintă o cale de atac: - de reformare - cu caracter...

Achizitii Publice

Cadrul legislativ Cadrul legal national general al materiei este dat de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea...

Achiziții Publice Curs 3

Atribuţii: - elaborarea pogramului annual al AP - supunera spre aprobare a programului - elaborarea documentaţiei de atribuire/de concurs -...

Achizitii Publice Cursurile 4 si 5

PRINCIPII DE ATRIBUIRE PRINCIPII - nediscriminare - recunoastere reciproca - tratament egal - proportionalitate - transparenta - eficienata...

Ai nevoie de altceva?