Drepturile omului și strategii

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12159
Mărime: 54.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. PÂRVULESCU ION
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Cuprins

Capitolul I

Noţiuni introductive: concepţii despre drepturile şi libertăţile omului 3

Capitolul II

Dezbateri conceptuale 7

Capitolul III

Drepturile omului şi libertăţile publice 10

Capitolul IV

Drepturile şi libertăţile fundamentale 17

1. Drepturile civile 17

2. Drepturile politice 18

3. Drepturile economice şi sociale 21

4. Drepturile culturale 23

Capitolul V

Îndatoririle fundamentale 26

1. Datorie şi obligaţie 26

2. Îndatoririle fundamentale 27

Capitolul VI

Instrumente juridice pentru protecţia Drepturilor Omului 30

1. Instrumente cu caracter universal 30

2. Instrumente juridice europene 32

Capitolul VII

Exercitarea unui guvernământ democratic 33

1. Pluralismul în guvernare 33

2. Puteri separate – drepturi egale 35

3. Nimeni nu trebuie să se considere mai presus de lege 36

Capitolul VIII

Avocatul poporului 38

BIBLIOGRAFIE 42

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE: CONCEPŢII DESPRE DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI

Unul dintre marii gânditori ai Franţei, Jean-Jacques Rousseau spunea: „Guvernământul este bun, când oamenii trăiesc bine, şi este condamnabil când ei trăiesc în sărăcie” (Contractul social).

Mihai Eminescu, de parcă ar fi contemporan cu noi, preciza următoarele: „Cu gura plină de principii mari n-aţi neglijat niciodată micile voastre interese. De ani de zile prezentaţi ţării spectacolul scandalos ce-l vedem în istoria popoarelor numai în timpuri de decadenţă; îmbuibaţi, însă nesatisfăcuţi, vă certaţi unii pe alţii, vă acuzaţi între voi de imoralitate, vă aruncaţi în faţă tot felul de epitete, toate acestea în ochii naţiunii uimită de atâtea turpitudini” (josnicii, mârşăvenii).

Aşa după cum precizează profesorul univ. D. Mazilu, Mihai Eminescu pare a se referi la situaţia din România anilor 2005-2007, caracterizată de certuri şi scandaluri publice, în care unii „se consideră mai morali decât alţii” încercând chiar să susţină că „fac o Reformă morală a clasei politice”, când se vede cu ochiul liber cât de imorali şi corupţi sunt chiar cei „cu gura plină de principii mari”, mulţi dintre ei vinovaţi de jefuirea averii naţionale şi „sărăcirea premeditată a populaţiei ţării” (D. Mazilu, Drepturile omului – concepte, exigente şi realităţi contimporane – Ediţia a III-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. VII).

Foarte sugestiv redă în continuare distinsul profesor, realitatea din ţara noastră spunând: „Când citim drepturile consacrate de Constituţie avem impresia că «Dreptatea şi justiţia socială s-au înscăunat în România», dar când constatăm că cei mai mulţi pensionari au 3 milioane lei pensie pe lună, iar nevoile unui trai decent nu pot fi acoperite nici cu 7 milioane, când sute de mii de bolnavi nu reuşesc să-şi procure medicamentele compensate la care au dreptul, iar serviciile medicale sunt departe de a fi la nivelul cerinţelor, ne convingem că „Dreptatea şi justiţia socială au ocolit România”.

Desigur, în acest domeniu denumit Drepturile omului s-au înregistrat progrese dar, mai persistă încă serioase încălcări, cum ar fi fenomenele grave precum: malnutriţia, bolile endemice (specifice unor anumite regiuni), discriminările şi discrepanţele flagrante care iau proporţii îngrijorătoare în diferite zone ale lumii. Dintotdeauna, drepturile omului, libertăţile publice au reprezentat o temă deosebit de sensibilă – spune D. Mazilu – greu de ocolit, imposibil de evitat în dezbaterea publică. Aceasta pentru că nu există fiinţă umană căreia să-i fie indiferent modul în care îi sunt ocrotite drepturile şi libertăţile sale fireşti.

Drepturile şi libertăţile constituie şi o temă politică, ce nu lipseşte din discursurile celor care deţin puterea, sau a celor care vor să ajungă la putere. În acelaşi timp, drepturile şi libertăţile publice sunt şi o temă socială, ale cărei conotaţii şi implicaţii sunt subliniate tot mai accentuat (D. Mazilu, 2006) pentru că asistăm la creşterea intensificării şi multiplicarea unor probleme complexe care nu-şi găsesc rezolvarea aşa cum sunt cele amintite anterior (malnutriţia, asigurarea îngrijirii medicale).

La întrebarea dacă Drepturile omului sunt mai bine ocrotite pretutindeni în lume, răspunsul este negativ, pentru că nu există suportul material necesar în toate ţările.

Este imposibil ca în situaţia actuală şi în cea care se prefigurează, să se realizeze idealul formulat de J.J. Rousseau, că „nimeni nu trebuie să fie atât de bogat încât să poată cumpăra pe altul şi nimeni atât de sărac încât să fie silit să se vândă” (Contractul social).

La acest început de secol şi de mileniu – spune D. Mazilu – constatăm că valorile morale tradiţionale pălesc tot mai mult, în timp ce banul devine tot mai puternic, iar noi trăim tot mai mult dominaţi de „atotputernicia banului”. De aceea, analiştii opinează că este nevoie de „o nouă busolă morală care să se bazeze pe principiile satisfacerii nevoilor umane în mod durabil”.

Estimările unor foruri internaţionale arată că:

- astăzi, circa 841 de milioane de oameni din întreaga lume sunt malnutriţi;

- 1,2 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă;

- 1,7 miliarde nu au acces la educaţie, fiind analfabeţi;

- peste 2 miliarde nu au acces la electricitate (apud. D. Mazilu, p. 11).

Morala noului secol şi mileniu presupune „solidaritatea naţiunilor”, sprijinul reciproc pentru soluţionarea gravelor probleme cu care se confruntă fiinţa umană în diferite zone şi regiuni, unde sărăcia şi mizeria „sunt atotstăpânitoare”.

Bibliografie

Banciu D., Sociologie juridică, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1995

Convenţia – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptată la Strasbourg la 1

februarie 1995

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a

Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948

Deleanu I., Dreptul subiectiv şi abuzul de drept, Editura Dacia ,Cluj-Napoca, 1988

Duculescu V.,s.a., Dreptul constituţional comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

1999

Jura C., Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H.Beck,

Bucureşti, 2006

Mazilu D., Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 1999

Mazilu D., Drepturile omului, Ediţia a III-a, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 2006

Mazilu D., Dreptul comunitar al mediului, Editura Lumina Lex, Bucureţti, 2007

Năstase A.,s.a., Dreptul internaţional public, Editura All Beck, Bucureşti, 1999

Popa N., Teoria generală a dreptului,, Editura Actami, Bucureşti, 1996

Popa V.,s.a., Drepturile omului, Editura Enciclopedică, Bucureşti , 1998

Preda A., Drept internaţional public, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999

Rousseau J.J., Contractul social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957

Selejan-Guţan B., Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck,

Bucureşti, 2006

Preview document

Drepturile omului și strategii - Pagina 1
Drepturile omului și strategii - Pagina 2
Drepturile omului și strategii - Pagina 3
Drepturile omului și strategii - Pagina 4
Drepturile omului și strategii - Pagina 5
Drepturile omului și strategii - Pagina 6
Drepturile omului și strategii - Pagina 7
Drepturile omului și strategii - Pagina 8
Drepturile omului și strategii - Pagina 9
Drepturile omului și strategii - Pagina 10
Drepturile omului și strategii - Pagina 11
Drepturile omului și strategii - Pagina 12
Drepturile omului și strategii - Pagina 13
Drepturile omului și strategii - Pagina 14
Drepturile omului și strategii - Pagina 15
Drepturile omului și strategii - Pagina 16
Drepturile omului și strategii - Pagina 17
Drepturile omului și strategii - Pagina 18
Drepturile omului și strategii - Pagina 19
Drepturile omului și strategii - Pagina 20
Drepturile omului și strategii - Pagina 21
Drepturile omului și strategii - Pagina 22
Drepturile omului și strategii - Pagina 23
Drepturile omului și strategii - Pagina 24
Drepturile omului și strategii - Pagina 25
Drepturile omului și strategii - Pagina 26
Drepturile omului și strategii - Pagina 27
Drepturile omului și strategii - Pagina 28
Drepturile omului și strategii - Pagina 29
Drepturile omului și strategii - Pagina 30
Drepturile omului și strategii - Pagina 31
Drepturile omului și strategii - Pagina 32
Drepturile omului și strategii - Pagina 33
Drepturile omului și strategii - Pagina 34
Drepturile omului și strategii - Pagina 35
Drepturile omului și strategii - Pagina 36
Drepturile omului și strategii - Pagina 37
Drepturile omului și strategii - Pagina 38
Drepturile omului și strategii - Pagina 39
Drepturile omului și strategii - Pagina 40
Drepturile omului și strategii - Pagina 41
Drepturile omului și strategii - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Omului si Strategii Antidiscriminatorii.doc

Alții au mai descărcat și

Rerelatiile Dintre Stat si Biserica in Tarile UE

Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să privim spre...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Ingerintele Statului in Exercitarea Libertatii Religioase Potrivit CEDO

INTRODUCERE Religia este baza existenţei omeneşti. „Friedrich Shlegel” Actualitatea temei. Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Declaratia Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Viata Religioasa si Libertatea Cultelor in Uniunea Europeana

a)Libertatea religioasa in tarile din Uniunea Europeana Ỉn limbajul juridic internaţional, expresia “libertate religioasă”este folosită pentru a...

Ai nevoie de altceva?