Drepturile omului și teorii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 17705
Mărime: 85.04KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

-note de curs-

Dintotdeauna - drepturile omului/libertățile publice - au reprezentat o temă dcosebit de sensibilă, greu de ocolit, imposibil de evitat în dezbaterea publică. Această temă revine obsedant în orice confruntare de opinii, fiind evocate argumente şi contra-argumente, după cum cei implicaţi sunt la Putere sau în Opoziție, beneficiază de drepturi şi libertăți ori sunt lipsiţi de ele. Explicaţia, constă în faptul că nu este om pe această lume ciruia să-i fie indiferent modul în care îi sunt ocrotite drepturile şi libertăţile sale fireşti (Durnitru Mazilu, Promotion, Protection and restoration of Human Rights at National Regional and Internațional Levels, Dic E/CN.47Sub.2/1989/41, 10 July 1989).

Libertatea personală a omului - atrăgea atenţia Leon Bourgeoi - adică facultatea de a tinde spre deplina dezvoltare a eului este deopotrivă necesară dezvoltării societății ca şi dezvoltării individului. Charles Louis de Secondat Montesquieu observă ca într-un guvemamant democratic, trebuie asigurate libertățile publice. Principiile care călăuzesc guvernarea într-o Republică sunt: virtutea politică, dragostea de patrie, dragostea de libertate, iar cetățenii trebuie să participe la guvernământ cu răspundere,

pasiune şi perseverenţă. Pentru el libertatea reprezintă ,,dreptul de a face tot ceea ce

îngăduie legile şi dacă un cetățean ar putea să facă ceea ce ele interzic, el nu ar mai

avea libertate pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel”.

Felix Emacora - Raportor al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului observă că dimensiunea socială a libertăților publice este esentială şi că nici un Guvern nu are dreptul să o neglijeze.

Primele documente constituţionale care evidențiază o concepţie pe deplin elaborată şi structurată cu privire la drepturile omului au apărut - în Anglia - "Magna

Charta” dată de Ioan făra de Țară la 15 iunie 1215, baronilor şi episcopilor englezi. La

punctul 39 se prevede: ,,nici un om liber nu va fi arestat sau întemniţat, deposedat de

bunurile sale, declarat în afară legi, exilat, nu vom trimite pe nimeni împotriva lui, fără

o judecată loială a egalilor săi, în conformitate cu legea tării”. Se definea pentru prima

dată o regulă de maximă importanţă - aceea că ori de câte ori guvemul unei ţări vrea să

aducă o anumită limitare bunului plac al indivizilor, aceasta limitare nu poate fi justă şi

legală decât dacă se ‘întemeiază pe o regulă de drept, preexistenta şi imparţial interpretată. Tot în Anglia au apărut ,,Petița drepturilor”- 7 iunie l628 ,,Habeas Corpus Act” - 26 mai 1679 şi ,,Bill of Rights”- 13 februarie 1689.

- în Franţa ,,Declaraţia drepturilor omului şi cetățeanului”- 26 august 1789

înscrie în primul articol ideea că oamenii se nasc şi ramân liberi şi egali în drepturi.

Deosebirile sociale nu pot fi fundamentate decât pe egalitatea comuni, stabilind ca scop

al aricarei asociaţii politice apărarea drepturilor naturale şi imprescriptibile ale omului:

libertatea, proprietatea, siguranţă şi rezistenţa împotriva asupririi.

-,,Declaraţia drepturilor din Statul Virginia”- a consacrat principiul că “toţi

oamenii sunt prin natura lor în mod egal liberi și independenţi și au anuite drepturi

înnăscute”.

-,,Declaraţia de Independenţă a SUA”- subliniază și ea că ,,oamenii au fost

creaţi egali, ei fiind înzestraţi de creator cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste

drepturi se găsesc viaţa, libertatea și căutarea fericirii.”

Violările grave ale drepturilor omului din perioada celui de-al doilea Război

Mondial au determinat o poziţie comună a statelor în cadrul societăţii internaționale.

Astfel că protecţia drepturilor omului nu mai putea fi lăsată exclusiv în competenţa cu

caracter discreţionar a statelor, că se impunea o cooperare internaționala în materie. Prin

urmare, la 10 decembrie 1948 s-a adoptat, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Declaraţia Universală a drepturilor omului. Declaraţia universală a drepturilor omului este primul act intenațional cu caracter general și vocaţie universală în materia drepturilor omului.

La nivel internațional universal există două etape în evoluţia protecţiei

internaționale a drepturilor omului:

1. etapa declaratorie care coincide cu adoptarea Declaraţiei universale a drepturilor omului;

2. etapa convenţională, marcată de de două tratate intenationale în materie, adiţionale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului: Pactul internaţional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale - deschise spre semnare în 1966. În România au intrat în vigoare în 1976.

După un îndelung proces de cristalizare, instituţia drepturilor omului face parte atât din ordinea juridică intenă cât și din cea internațională. În acest sens, sunt detenninate

un ansamblu de drepturi, libertăţi și obligaţii ale oamenilor - unii faţă de alţii, ale statelor - de a apăra și promova aceste drepturi, ale întregii comunităţi internaţionale de a veghea la respectarea drepturilor și libertăților respective în fiecare

țară, intervenind situațiile în care drepturile omului sunt încălcate într-un anumit stat. Prin urmare instituţia drepturilor omului are un caracter bivalent - este instituţie de

drept intern, dar în același timp și una de drept internaţional.

Preview document

Drepturile omului și teorii - Pagina 1
Drepturile omului și teorii - Pagina 2
Drepturile omului și teorii - Pagina 3
Drepturile omului și teorii - Pagina 4
Drepturile omului și teorii - Pagina 5
Drepturile omului și teorii - Pagina 6
Drepturile omului și teorii - Pagina 7
Drepturile omului și teorii - Pagina 8
Drepturile omului și teorii - Pagina 9
Drepturile omului și teorii - Pagina 10
Drepturile omului și teorii - Pagina 11
Drepturile omului și teorii - Pagina 12
Drepturile omului și teorii - Pagina 13
Drepturile omului și teorii - Pagina 14
Drepturile omului și teorii - Pagina 15
Drepturile omului și teorii - Pagina 16
Drepturile omului și teorii - Pagina 17
Drepturile omului și teorii - Pagina 18
Drepturile omului și teorii - Pagina 19
Drepturile omului și teorii - Pagina 20
Drepturile omului și teorii - Pagina 21
Drepturile omului și teorii - Pagina 22
Drepturile omului și teorii - Pagina 23
Drepturile omului și teorii - Pagina 24
Drepturile omului și teorii - Pagina 25
Drepturile omului și teorii - Pagina 26
Drepturile omului și teorii - Pagina 27
Drepturile omului și teorii - Pagina 28
Drepturile omului și teorii - Pagina 29
Drepturile omului și teorii - Pagina 30
Drepturile omului și teorii - Pagina 31
Drepturile omului și teorii - Pagina 32
Drepturile omului și teorii - Pagina 33
Drepturile omului și teorii - Pagina 34
Drepturile omului și teorii - Pagina 35
Drepturile omului și teorii - Pagina 36
Drepturile omului și teorii - Pagina 37
Drepturile omului și teorii - Pagina 38
Drepturile omului și teorii - Pagina 39
Drepturile omului și teorii - Pagina 40
Drepturile omului și teorii - Pagina 41
Drepturile omului și teorii - Pagina 42
Drepturile omului și teorii - Pagina 43
Drepturile omului și teorii - Pagina 44
Drepturile omului și teorii - Pagina 45
Drepturile omului și teorii - Pagina 46
Drepturile omului și teorii - Pagina 47
Drepturile omului și teorii - Pagina 48
Drepturile omului și teorii - Pagina 49
Drepturile omului și teorii - Pagina 50
Drepturile omului și teorii - Pagina 51
Drepturile omului și teorii - Pagina 52
Drepturile omului și teorii - Pagina 53
Drepturile omului și teorii - Pagina 54
Drepturile omului și teorii - Pagina 55
Drepturile omului și teorii - Pagina 56
Drepturile omului și teorii - Pagina 57
Drepturile omului și teorii - Pagina 58
Drepturile omului și teorii - Pagina 59
Drepturile omului și teorii - Pagina 60
Drepturile omului și teorii - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Omului si Teorii Antidiscriminatorii.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Parlamentul Origini. Natura Juridica

1.Origini,natură juridică. a)Origini Primul parlament din lume a fost creat in Marea Britanie in 1295,la început fiind unicameral şi devenind din...

Garantarea Drepturilor si Libertatilor Fundamentale in Conventia Europeana a Drepturilor Omului

La 5 mai 1949, la Strasbourg, a fost semnat Statutul Consiluilui Europei ce a intrat in vigoare in 3 august al aceluiasi an. Statutul semnat de...

Rudenia și Afinitatea

RUDENIA 1. Noţiune Rudenia este legătura juridică dintre persoanele care, prin faptul naşterii sau, după caz, al adopţiei, descind una din alta...

Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Definiţie: Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi...

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertaăţilor...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Ai nevoie de altceva?