Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 28573
Mărime: 97.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madalina Botina
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA,FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE,SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA,ANUL III

Extras din document

CURS VI

Desfacerea căsătoriei

- Desfacerea căsătoriei, divorţul, este singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate.

- Codul familiei consacră instituţiei desfacerii căsătoriei Capitolul IV al Titlului I, art. 37-44.

Desfacerea căsătoriei, încetarea căsătoriei, desfiinţarea căsătoriei – interferenţe şi delimitări

Prin cauzele, condiţiile specifice de admisibilitate a cererii, precum şi prin efectele sale, divorţul se deosebeşte atât de încetarea căsătoriei, 1 cât şi de desfiinţarea acesteia.

Potrivit art. 37 alin. (2) C.fam. „căsătoria se poate desface prin divorţ”, spre deosebire de încetarea căsătoriei care intervine de plin drept, aşa cum stabileşte art. 37 alin. (1) C.fam., „prin moartea unuia dintre soţi sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre ei”; în cazul în care soţul unei persoane declarate moartă s-a recăsătorit şi, după aceasta, hotărârea declarativă a morţii prezumate este anulată, noua căsătorie rămâne în fiinţă, prima considerându-se desfăcută pe data încheierii celei de-a doua (art. 22 C.fam.).

Atât desfacerea cât şi încetarea căsătoriei presupun existenţa căsătoriei valabil încheiate ale cărei efecte se sting pentru viitor, însă similitudinile, din acest punct de vedere, se opresc aici fiindcă, în vreme ce divorţul este urmarea manifestării de voinţă a unuia sau a ambilor soţi care nu mai consideră posibilă continuarea relaţiilor de căsătorie, încetarea căsătoriei are loc independent de vreo manifestare de voinţă, din cauze naturale şi obiective. Consecinţă a caracterului intuitu personae al actului juridic al căsătoriei, încetarea căsătoriei are loc pe data decesului fizic constatat al unuia dintre soţi sau, în cazul morţii prezumate, pe data indicată prin hotărârea declarativă de moarte ca fiind cea a decesului (art. 18 din Decretul nr. 31/1954). Indiferent de cauză (moarte fizic constatată sau prezumată) încetarea căsătoriei produce aceleaşi efecte, diferite de cele ale desfacerii căsătoriei:

- soţul supravieţuitor păstrează numele comun dobândit prin căsătorie fără a fi necesară vreo manifestare de voinţă sau încuviinţare (judecătorească, de exemplu), iar dacă se recăsătoreşte, acest nume poate deveni comun în căsătoria subsecventă; la desfacerea căsătoriei, soţii care au purtat un nume comun, de regulă, îşi reiau numele avut la data încheierii căsătoriei, însă nu este exclusă posibilitatea păstrării numelui comun, fie pentru că există învoiala soţilor în acest sens, fie, în lipsa învoielii, pentru că, la cerere şi pentru motive temeinice, instanţa a încuviinţat continuarea purtării numelui (art. 40 C.fam.);

- drepturile părinteşti asupra copiilor minori rezultaţi din căsătorie trec în întregime asupra soţului rămas în viaţă [art. 98 alin. (2) C.fam.]; disoluţia căsătoriei scin-dează ocrotirea părintească, în sensul că deşi amândoi părinţii păstrează drepturile şi îndatoririle părinteşti, le vor exercita, prin forţa împrejurărilor, în mod inegal între ei (art. 42, 43 C.fam.);

- comunitatea de bunuri a soţilor încetează odată cu căsătoria şi soţul rămas în viaţă, în calitate de soţ supravieţuitor, va avea vocaţie succesorală la moştenirea lăsată potrivit Legii nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor. Masa succesorală, adică drepturile şi obligaţiile rămase după de cuius, se va compune din bunurile proprii ale soţului defunct, la care se vor adăuga cele cuvenite acestuia din comunitatea matrimonială. Deci, la încetarea căsătoriei, din punct de vedere patrimonial, prima operaţiune de săvârşit este aceea de a se determina partea cuvenită fiecăruia dintre soţi din masa bunurilor comune; partea soţului decedat intră în compunerea masei succesorale, iar cea a soţului supravieţuitor va fi culeasă de acesta în calitate de codevălmaş, de titular asupra comunităţii.

Împărţeala comunităţii se face potrivit dispoziţiilor Codului familiei prevăzute pentru desfacerea căsătoriei (art. 36).

Dacă moartea unuia dintre soţi a fost declarată prin hotărâre judecătorească, data încetării căsătoriei este cea stabilită prin actul instanţei ca fiind data morţii prezumate. Până la rămânerea definitivă a hotărârii declarative de moarte [dată de la care cel dispărut este socotit că a murit pe data stabilită prin hotărâre – art. 18 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954], bunurile dobândite de soţul rămas în viaţă s-au aflat sub semnul prezumţiei de comunitate; aceste bunuri îşi vor pierde calitatea de bun comun pentru că la data dobândirii lor dobânditorul nu mai avea calitatea de soţ, şi vor deveni, retroactiv, bunuri proprii ale soţului supravieţuitor. Rectificarea datei morţii stabilită pe cale judiciară potrivit art. 18 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954, va determina intervertirea retroactivă a calităţii de bun comun în bun propriu, dacă data nou fixată este anterioară celei iniţiale, sau invers, din bun propriu în bun comun, dacă data rectificată este ulterioară celei iniţiale.

- obligaţia legală de întreţine între soţi se stinge la data încetării căsătoriei; în cazul desfacerii căsătoriei, în anumite condiţii, această obligaţie supravieţuieşte în relaţia dintre foştii soţi [art. 41 alin. (2)-(4) C.fam.].

Preview document

Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 1
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 2
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 3
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 4
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 5
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 6
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 7
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 8
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 9
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 10
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 11
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 12
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 13
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 14
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 15
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 16
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 17
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 18
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 19
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 20
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 21
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 22
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 23
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 24
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 25
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 26
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 27
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 28
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 29
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 30
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 31
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 32
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 33
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 34
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 35
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 36
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 37
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 38
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 39
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 40
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 41
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 42
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 43
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 44
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 45
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 46
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 47
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 48
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 49
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 50
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 51
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 52
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 53
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 54
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 55
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 56
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 57
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 58
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 59
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 60
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 61
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 62
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 63
Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Dreptul Familiei si Acte de Stare Civila.doc

Alții au mai descărcat și

Recidiva. Pedeapsa in Caz de Recidiva

CAPITOLUL I PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI. FORME. DELIMITAREA RECIDIVEI DE CELELALTE FORME ALE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI Secţiunea I ASPECTE...

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Disciplinară a Militarilor

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE 1. Noţiune. Disciplina militară este o condiţie...

Raspunderea Juridica a Individului pentru Infractiuni Internationale

I N T R O D U C E R E Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale Printre problemele fundamentale ale...

Regimul Juridic al Mării Teritoriale

CAPITOLUL I DREPTUL MĂRII – PREOCUPĂRI ALE COMUNITĂŢII INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA MARE 1.1. Importanţa economică şi strategică a mărilor şi...

Regimul Juridic al Obligatiunilor Comerciale

INTRODUCERE Lucrarea ,,Regimul juridic al obligatiunilor comerciale’’ pe care o prezentam specialistilor si studentilor , care manifesta interes...

Încheierea căsătoriei în legislația română

INTRODUCERE Căsătoria este în fapt rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată din punct...

Ai nevoie de altceva?