Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7096
Mărime: 29.66KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Lazar

Extras din document

I. Unicitatea transmiterii mostenirii. Potrivit doctrinei, prin mostenire se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane în fiinta (persoane fizice, persoane juridice ori catre stat) . Constituind o transmitere a patrimoniului ramas în urma unei persoane decedate, mostenirea reprezinta un mod de dobândire a dreptului de proprietate, pentru cauza de moarte .

Dupa cum rezulta din definitie, transmiterea mostenirii prezinta anumite particularitati prin care se distinge de celelalte moduri de transmitere a drepturilor si obligatiilor prin acte inter vivos, cunoscute în dreptul civil. Astfel, cu toate ca patrimoniul unei persoane fizice este divizibil în mai multe mase de drepturi si obligatii, în cadrul transmiterii mostenirii el este în principiu unitar.

Unicitatea transmiterii mostenirii presupune ca mostenirea în întregul ei, respectiv toate drepturile si obligatiile defunctului se transmit la mostenitorii legali sau la legatari, dupa aceleasi norme juridice, indiferent de natura, provenienta ori originea bunurilor care o compun . Aceasta înseamna ca devolutiunea mostenirii opereaza fara a se face distinctie de natura bunurilor care o compun (drepturi reale sau drepturi de creanta, mobile sau imobile etc.), de provenienta sau originea lor (mostenite pe linie materna sau paterna ori achizitionate) sau de modalitatile de care sunt afectate (termen sau conditii, proprietate comuna pe cote parti sau în devalmasie) .

II. Exceptii de la principiul transmiterii unitare a mostenirii. Caracterul unitar al transmiterii succesorale cunoaste anumite exceptii. Cu alte cuvinte, exista situatii în care anumite bunuri se transmit pe cale succesorala dupa alte norme decât cele obisnuite, denumite în doctrina succesiuni anomale . Sunt considerate astfel exceptii de la acest principiu, urmatoarele situatii:

1.Mobilele si obiectele apartinând gospodariei casnice si darurile de nunta. Potrivit art. 5 din Legea nr. 319/1944 , în cazul în care sotul supravietuitor vine la mostenire în concurs cu alti mostenitori decât descendentii defunctului (clasa I de mostenitori legali), acesta are dreptul la mobilele si obiectele apartinând gospodariei casnice precum si la cota ce revenea sotului decedat din darurile de nunta, peste partea sa succesorala prevazuta prin art. 1 din lege, în concurs cu mostenitorii din clasele II, III si IV.

Rezulta deci, ca prin derogare de la principiul caracterului unitar al transmiterii mostenirii consacrat prin textul enuntat, prin art. 5 din lege se instituie un drept special de mostenire în favoarea sotului supravietuitor. Aceasta exceptie este întemeiata pe criteriul naturii bunurilor (mobilele si obiectele apartinând gospodariei casnice) si pe criteriul provenientei acestora (darurile de nunta).

Aceste bunuri se transmit sotului supravietuitor în deplina proprietate de la data deschiderii mostenirii, fara a fi incluse în indiviziunea succesorala ori în calculul rezervei si al cotitatii disponibile.

2.Succesiunile cu elemente de extraneitate. În consens cu dispozitiile art. 66 din Legea nr. 105/1992 , daca la deschiderea mostenirii unei persoane intervine un element de extraneitate (cetatean român decedat detine bunuri situate în strainatate ori cetatean strain sau apatrid detine bunuri situate în România), devolutiunea succesorala va fi supusa unor legi diferite, în functie de obiectul ei . Astfel dobândirea prin mostenire a bunurilor mobile va fi supusa legii nationale pe care defunctul o avea la data mortii (lex patriae), indiferent de locul situarii bunurilor; dobândirea prin mostenire a bunurilor imobile si a fondului de comert, va fi supusa legii locului situarii acestor bunuri ori a fondului de comert (lex rei sitae), indiferent de cetatenia defunctului.

Preview document

Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 1
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 2
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 3
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 4
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 5
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 6
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 7
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 8
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 9
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 10
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 11
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 12
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 13
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 14
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 15
Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Exceptii de la Principiul Transmiterii Mostenirii.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Proprietate Intelectuală

INTRODUCERE Respectarea drepturilor de proprietate intelectuala este un subiect de actualitate in toate tarile, nu numai europene ci si din...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Drepturile de Securitate Socială Acordate Cetățenilor Români Stabiliți în Străinătate

Capitolul I – Notiuni introductive 1. Dreptul muncii – ramura a sistemului juridic românesc Dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea...

Control Financiar de Stat

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” . Controlul în...

Contractul de Mandat

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate...

Rezerva Succesorală și Cotitatea Disponibilă

1. Notiuni generale. În principiu, orice persoana fizica poate sa dispuna liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, prin acte juridice...

Ai nevoie de altceva?