Executarea Silita

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2489
Mărime: 12.12KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra veniturilor poarta numele de poprire. Aceasta are ca obiectiv veniturile si disponibilitatile banesti in lei ori in valuta, detinute ori datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane ori pe care acestia le vor datora in temeiul unor raporturi juridice exeistente.Poprirea are obiect asupra veniturilor , ea reprezinta o modalitate de executare directa a debitorului, deoarece veniturile acestuia acopera direct creantele. Legiuitorul a reglementat o seama de masuri de protectie in favoarea debitorului persoana fizica.

In materia venirueilor o astfel de masura de protectie este trimiterea pe care Codul de Procedura Fiscala o face atunci cand se refera la veniturile in salarii realizate ce angajat, veniturile din pensii, indemnizatii, ajutoare cu destinatie speciala, aceste venturi pot fi puse sub urmarire silita in conditiile prevazute de art. 409 Cod Procedura Civila. Acest text statueaza ca retinele pot fi facute in valoarea ao cincime din veniturile lunare anterioar enuntate, iar daca sunt mai multe retineri acestea nu trebuie sa depaseasca o jumatate din totalul veniturilor

Procedura de infiintare a popririi

-pentru aceasta creditorul fiscal va trimite o adresa catre angajator, ori bancacatre cel care datoreaza sau deine sume de bani pentru debitor, prin aceasata adresa trimisa cu scrisoare recomandata si dovada de primire, I se cere tertului poprit sa infiinteze poprirea si sa faca retinerile si viramentele curente.

In procesul popririi apare o terta persoana, cel care detine sume de bani ori cel care datoreaza sume de bani , angajatorul, aceasata terta persoana poarta numele de tert poprit.

Exista mai multe raporturi juridice:

- un raport initial de drept fisacla intre contribuabil si titularul uni buget public.

- un raport intre debitor si angajator, care poate fi de munca sau serviciu

- un raport poprire care se naste intre creditorul fiscal si tertul poprit(cel care datoreaza sume debitorului)

Poprirea se considera infiintata la data la care tertul poprit comunica organului fiscal ca datoreaza sume debitorului si ca a infiintat poprirea sau la exirarea termenului de 5 zile de la conumicare in care acesta trebuie sa raspunda.

O alta norma de drept public construita pentru protectia debitorului (titlu de buget public public) –are la dispozitie 5 zile.

Efectele infiintarii popririi

-tertul poprit este obligat ca de indata sa indisponibilizeze sumele datorate sau detinute pentru debitor adica sa nu mai fac alte operatiuni asupra lor si sa efectueze viramentele cuvenite in favoarea creditorului. In situatia in care tertul poprit refuza infiintarea popririi ori invoca diverse neregularitati organul de execuatre fiscala, cel care reprezinta creditorul fiscal are la dispozitie o actiune la instanta in raza careia se afla sediul tertului poprit.

Instanta va putea sa mentina poprirea sa o desfiinteaza, aceasta ca urmare a aprecierii probelor depuse de catre parti.

Daca instanta admite actiunea, hotararea acesteia are caracter de titlu executoriu si pe baza ei se poate trece la executarea silita a tertului poprit, tertul poprit se va aduga deitorului.

Daca pe parcursul executarii silite prin poprire debitorul face plata integrala a popritului atunci aceasta inceteaza , ridicandu-se starea de indisponibilitazare asupra veniturilor sau disponibilitatilor banesti.

Alaturi de venituri, obiect al executarii silite il formeaza si bunurile debitorului, si-n ipoteza bunurilor exista categoria de bunuri urmaribile, aceasta inseamna ca nu orice bun al unui debitor poate face obiect al executarii silite, exista o categorie de bunuri exceptate de la executarea silita ca masura de protectie a debitorului persoana fizica.

Bunurile asigura o executare indirecta a creantei fiscale, ele trebuie mai intai sa fie supuse unui proces de valorificare, de transformare a lor in bani si abia apoi , din sumele obtinute va fi satisfacuta creanta fiscala .

Cu privire la executarea silita asupra bunurilor mobile apartinand debitorului trebuie retinut ca sunt execptate de la executarea silita in cazul debitorului persoana fizica intru- cat sunt necesare vietii si muncii debitorului si familiei acsetuia.

Aceste bunuri sunt:

- bunuri mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la foprmarea profesionala precum si bunurile mobile necesare exercitarii profesiei ori a altei ocupatii cu caracter permanent .

- inclusiv cele ale agricultorilor (unelte, seminte , ingresaminte)

- bunuri mobile de uz personal (deodorantul, sapunul) sau cosmetice ale debitorului si familiei sale precum si obiecte de cult religios

- alimente necesare dibitorului si familiei sale pe perioada a 2 luni, iar daca debitorulu se ocupa exclusiv cu agricultura , alimentele strict necesare pana la urmatoarea recolta.

- Combustibilii necesari debitorului si familiei sale pentru incalzirea si prepararea hranei, combustibil socotit pentru 3 luni de iarna.

- Cele necesare persoanelor cu handicap (carutul)sau cele utilizate pentru ingrijirea persoanelor bolnave (medicamente)

Codul de procedura fiscala lasa deschisa aceasta lista a bunurilor mobile excluse executarii silite permitand sa se adauge la ea si alte categorii de bunuri prin dispozitie legala.

Bunurile mobile urmaribile sunt mai intai indisponibilizate prin masura sechestrului .Instituirea schestrului asupra acestor bunuri, impiedica debitorul sa mai poata dispune de ele pana la incheierea procedurii de executare silita.

Sechestrul presupune intocmirea unui document numit proces verbal de sechestru care va cuprinde urmatoarele:

- denumirea organului de executare

- indicarea datei, orei ,locului, cand s-a facut sechestrul

- datele de identificare a agentilor de executare, ale executorului fiscal cu indicarea numarului legitimatiei si ale delegatiei acestuia

- numarul dosarului de executare silita, data si nr de inregistrare a somatiei

- titlul executarii in baza caruia se face executarea silita

- temeiul legal al executarii silite

- suma pentru care se incepe executarea silita, creanta principala si cea accesorie.

- datele de identificare ale debitorului si ale persoanelor care sunt de fata la instituirea sechestrului

- descrierea bunurilor mobile sechestrate cu indicarea valorii estimate a acestora

- precizari facute de catre debitor cu privire la existenta unui drept de gaj asupra bunurilor mobile instituite in favoarea unui alt creditor

- persoanele si datele de identificare ale acestora carora li se lasa in pastrare, in custodie bunuirle mobile, precum si locul de depozitare ale acestora

- obseravtii, obiectii pe care debitorul, ori alta persoana care au fost de fata la instituirea sechestrului le au cu privire la acesta

- semnaturile executorului fiscal si a persoanelor care au fost de fata la executarea silita(refuzul vreunui de a semna trebuie sa fie mentionat de catre organul de executare in procesul verbarl de sechestru)

Preview document

Executarea Silita - Pagina 1
Executarea Silita - Pagina 2
Executarea Silita - Pagina 3
Executarea Silita - Pagina 4
Executarea Silita - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Executarea Silita.doc

Alții au mai descărcat și

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Notiunea, Natura Juridica si Scopul Executarii Silite

INTRODUCERE Începând cu 1 ianuarie 2003 a intrat în vigoare o nouă reglementare-cadru privind colectarea creanţelor bugetare, respectiv Ordonanţa...

Aspecte Generale privind Executarea Silita - Participantii la Executarea Silita

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Executarea Silită Imobiliară

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita 1.1Conceptul de executare silită Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Obligatia Fiscala - Notiune, Forme, Principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Executarea Silită

1. Executarea silită Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului civil şi una din formele de manifestare a acţiunii civile.Putem defini...

Ai nevoie de altceva?