Fapte de Comerț

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6346
Mărime: 25.58KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Staicu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: cristea

Extras din curs

S e c ţ i u n e a I

Generalităţi

1.1. Terminologie

Din punct de vedere terminologic, operaţiunile de comerţ pot fi atât "fapte de comerţ" cât şi "acte de comerţ" .

Adesea, termenul "fapt" de comerţ este folosit de legiuitor pentru a desemna toate operaţiunile de comerţ, fie că acestea sunt "acte juridice" de comerţ, fie că sunt numai "fapte juridice" (stricto sensu) de comerţ.

Actele juridice sunt manifestări de voinţă făcute cu intenţia procedurii efectelor juridice, în timp ce faptele juridice (stricto sensu) sunt acţiuni ale omului făcute fără intenţia de a crea efecte juridice (naşterea, modificarea sau stingerea de drepturi şi obligaţii), acestea producându-se în virtutea legii. Faptele juridice "stricto sensu" sunt licite, (gestiunea de afaceri, plata nedatorată) reunite pe ideea îmbogăţirii fără just temei şi ilicite, (delictele şi cvasidelictele) comise de comerciant.

Pentru a arăta care sunt operaţiunile juridice de comerţ, legiuitorul român foloseşte în art. 3 C.com., termenul "fapte de comerţ", acoperind prin acestea atât sfera faptelor, cât şi a actelor de comerţ. Dispoziţiile prevăzute în art. 3 C. com. se completează cu cele prevăzute în art. 4 C.com., pentru a se forma o imagine cât se poate de completă cu privire la "faptele de comerţ".

Astfel, folosind criteriul pozitiv, în art.3 C.com. legiuitorul arată categoriile de "fapte" considerate "de comerţ", fapte obiective de comerţ, iar în art. 4 C.com. se face referire la faptele subiective de comerţ (art. 4 C.com.).

Separat de criteriul pozitiv (afirmativ), în art. 5 C.com. legiuitorul foloseşte criteriul negativ, arătând faptele care nu pot fi calificate "fapte de comerţ".

1.2. Definiţie

În sensul cel mai cuprinzător, faptul de comerţ este orice activitate care dă naştere la raporturi juridice guvernate de legea comercială şi care se întemeiază pe ideea de schimb de mărfuri şi valori, fiind calificată ca o activitate de intermediere în operaţiunile de schimb.

Interesul practic al delimitării faptelor de comerţ de cele cu caracter civil constă în următoarele:

• definirea comerciantului se face, în principal, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară şi anume, dacă, în mod obişnuit, face fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită (art. 7 C.com.);

• dispoziţiile legale care reglementează faptele de comerţ sunt, adesea, diferite de cele care reglementează faptele (actele) civile.

De exemplu:

- în materie de probe, potrivit art. 46 C.com., obligaţiile comerciale pot fi dovedite cu orice mijloc de probă, spre deosebire de cele cu caracter civil pentru care proba cu martori nu este admisibilă dacă obligaţiile au valoare mai mare de 250 lei (conform art. 1191 C.civ.);

- în situaţia existenţei mai multor debitori, răspunderea lor este solidară, dacă nu există stipulaţiune contrarie (art. 42 C.com), spre deosebire de obligaţiile civile unde, dacă există mai mulţi debitori, regula este divizibilitatea şi solidaritatea având valoare de excepţie.

Preview document

Fapte de Comerț - Pagina 1
Fapte de Comerț - Pagina 2
Fapte de Comerț - Pagina 3
Fapte de Comerț - Pagina 4
Fapte de Comerț - Pagina 5
Fapte de Comerț - Pagina 6
Fapte de Comerț - Pagina 7
Fapte de Comerț - Pagina 8
Fapte de Comerț - Pagina 9
Fapte de Comerț - Pagina 10
Fapte de Comerț - Pagina 11
Fapte de Comerț - Pagina 12
Fapte de Comerț - Pagina 13
Fapte de Comerț - Pagina 14
Fapte de Comerț - Pagina 15
Fapte de Comerț - Pagina 16
Fapte de Comerț - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Fapte de Comert.doc

Alții au mai descărcat și

Drept comercial - considerații teoretice

Dreptul comercial vs. Dreptul afacerilor Drept comercial » “In comer legea de fa ” (art.1 C.com.) • Notiunea de comer i semnificatia...

Management

Definiţie – Managementul reprezintă totalitatea metodelor cu ajutorul cărora se determină, se clasifică şi se realizează sarcinile unui mic...

Drept Internațional Public

Îşi are originea în dreptul roman. Studiază:state, cetăţenie, suveranitate, tratate. Noţiunea dreptului internaţional public şi natura sa. În...

Protecția drepturilor omului în dreptul internațional contemporan

Până la cel de al doilea război mondial problemele drepturilor omului au fost tratate în mod fragmentar, in domenii limitate- interzicerea...

Dreptul Muncii

SINDICATELE Secţiunea 1 Izvoarele dreptului sindical O mişcare sindicală realmente liberă şi independentă nu poate să se dezvolte decât dacă...

Elemente de drept internațional

APARIŢIA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC A. PRIMELE REGULUI DE DREPT INTERNAŢIONAL • primele reguli de drept internaţional au...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Dreptul Mediului

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale. Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile...

Te-ar putea interesa și

Considerații generale asupra actelor și faptelor de comerț

Sectiunea 1 ACTELE SI FAPTELE JURIDICE 1.1. Actele si faptele juridice in Teoria Generala a Dreptului romanesc. Problema actelor si faptelor...

Acte și fapte de comerț

Necesitatea si importanta distinctiei faptelor de comert Pentru determinarea raporturilor care formeaza obiectul dreptului comercial, Codul...

Faptele de Comerț

INTRODUCERE Acest referat cuprinde informaţii generale cu privire la dreptul comercial, faptele de comerţ cât si clasificarea faptelor de comerţ....

Actele și faptele de comerț

I. Introducere Determinarea obiectului dreptului comercial, a sferei sale de aplicare, este legata de optiunea legiuitorului pentru un anumit...

Faptele de comerț obiective

I. Reglementarea faptelor de comert Codul comercial roman, prin enumerarea faptelor de comert in art.3, nu defineste faptele de comert ci doar...

Fapte de comerț subiective

Faptele subiective de comerţ reprezintă acea categorie de fapte care, fiind săvârşite de un comerciant capătă calificarea de a fi “comerciale”....

Drept Comercial

1.Cumpararea-vanzarea comerciala-Notiunea cumpararii si vanzarii comerciale-sub aspectul continutului sau,cumpararea-vanzarea comerciala este...

Fapte de comerț

1. Obiectul reglementării dreptului comercial îl reprezintă faptele de comerţ si activitatea comercianţilor. Criteriul principal de delimitare a...

Ai nevoie de altceva?