Finante Publice

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Finante Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 166 de pagini .

Profesor: Conf. dr. Monica Susanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

SECŢIUNEA 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA
FINANŢELOR PUBLICE. 2
TEMA I FINANŢELE PUBLICE – INTRODUCERE ŞI PRECIZAREA NOŢIUNILOR. 3
TEMA II PRINCIPALELE FUNCŢII ALE FINANŢELOR PUBLICE. 9
TEMA III STRUCTURA MECANISMULUI FINANCIAR. 18
TEMA IV PRINCIPII, COORDONATE ŞI DETERMINANŢI DE POLITICĂ FINANCIARĂ . 26
SECŢIUNEA 2 SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE. 31
TEMA I VENITURI PUBLICE ORDINARE. 31
PARTEA ÎNTÂI: RESURSELE FINANCIARE PUBLICE – TABLOU GENERAL. 33
PARTEA A DOUA: IMPOZITELE – CARACTERISTICILE OBLIGAŢIILOR FISCALE.40
TEMA II VENITURI PUBLICE EXTRAORDINARE.58
PARTEA A TREIA: ÎMPRUMUTURILE DE STAT.58
PARTEA A PATRA: DATORIA PUBLICĂ .71
SECŢIUNEA 3 SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE.82
TEMA I PREZENTAREA CADRULUI CONCEPTUAL .83
TEMA II ALOCĂRI FUNDAMENTALE DIN BANUL PUBLIC.95
TEMA III ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT . 113
SECŢIUNEA 4 SISTEMUL BUGETULUI PUBLIC. 124
TEMA I BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. 125
TEMA II PROCESUL BUGETAR. 138
TEMA III ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN
MANAGEMENTUL MACROECONOMIC. 156
REPERE BIBLIOGRAFICE.161

Extras din document

Secţiunea 1

ELEMENTE INTRODUCTIVE

ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE

Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a

reprezentat un moment de crucială importanţă, în însăşi evoluţia societăţii umane.

Nevoile private, tot mai cuprinzătoare şi mai diverse, s-au distanţat de nevoile comune,

aflate, de asemenea, în continuă amploare şi a căror satisfacere organizată a impus

apariţia şi dezvoltarea raportului juridic special dintre stat şi cetăţeni.

Suportul material şi financiar al funcţionării acestui raport s-a constituit pe seama

banului public, a cărui mobilizare şi dirijare au fost subordonate interesului general.

Un mecanism complex şi ramificat s-a format şi s-a dezvoltat, ca expresie a

generalizării relaţiilor băneşti, de forma instituţiilor şi principiilor ce compun politicile

specifice ale oricărui stat modern şi care activează pentru binele general al societăţii.

Finanţele publice acţionează încă de la apariţia statului, pentru instituirea şi

clarificarea motivaţiilor şi resorturilor în baza cărora bunul public se acumulează şi,

apoi, se administrează pentru buna funcţionare a raportului stat-societate.

Cu toate acestea, ca ştiinţă şi disciplină de studiu economic finanţele publice s-a

autonomizat relativ recent, ca derivată a achiziţiilor din mai multe ştiinţe, dar şi cu

interferenţe hotărâtoare în toate domeniile vieţii şi activităţilor social-economice.

Cuprins:

TEMA I - Finanţele publice – Introducere şi precizarea noţiunilor

TEMA II - Principalele funcţii ale finanţelor publice

TEMA III - Structura mecanismului financiar

TEMA IV - Principii, coordonate şi determinanţi de politică

financiară

TEMA I

Finanţele publice – introducere

şi precizarea noţiunilor

În toate fazele de evoluţie istorică, statul mobilizează la dispoziţia sa o bună parte

din avuţia naţională, în scopul realizării funcţiilor sale.

În procesul mobilizării, repartizării şi utilizării fondurilor băneşti ale statului se

nasc relaţii sociale de repartiţie, având ca factori – pe de o parte, statul, iar pe - de altă

parte, diferitele categorii sociale.

Relaţiile sociale de natură economică şi în expresie bănească, apărute cu prilejul

valorificării fondurilor băneşti la dispoziţia statului, sunt cunoscute ca relaţii

financiare sau finanţe publice.

Cu cercetarea acestor complexe relaţii rezultate din aplicarea regulilor şi

operaţiunilor privitoare la banul public se ocupă o disciplină ştiinţifică, individualizată

din ştiinţa economică sub titulatura de finanţe publice, aflată în strânse raporturi cu

numeroase alte ştiinţe axate pe cercetarea ştiinţifică – în general, şi pe cercetarea

social-istorică, politică şi economică – în special.

Cuvinte cheie

Fisiere in arhiva (1):

  • Finante Publice.pdf

Alte informatii

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă Galaţi - 2009