Finanțe Publice

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 91956
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Monica Susanu
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă Galaţi - 2009

Cuprins

SECŢIUNEA 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA

FINANŢELOR PUBLICE. 2

TEMA I FINANŢELE PUBLICE – INTRODUCERE ŞI PRECIZAREA NOŢIUNILOR. 3

TEMA II PRINCIPALELE FUNCŢII ALE FINANŢELOR PUBLICE. 9

TEMA III STRUCTURA MECANISMULUI FINANCIAR. 18

TEMA IV PRINCIPII, COORDONATE ŞI DETERMINANŢI DE POLITICĂ FINANCIARĂ . 26

SECŢIUNEA 2 SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE. 31

TEMA I VENITURI PUBLICE ORDINARE. 31

PARTEA ÎNTÂI: RESURSELE FINANCIARE PUBLICE – TABLOU GENERAL. 33

PARTEA A DOUA: IMPOZITELE – CARACTERISTICILE OBLIGAŢIILOR FISCALE.40

TEMA II VENITURI PUBLICE EXTRAORDINARE.58

PARTEA A TREIA: ÎMPRUMUTURILE DE STAT.58

PARTEA A PATRA: DATORIA PUBLICĂ .71

SECŢIUNEA 3 SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE.82

TEMA I PREZENTAREA CADRULUI CONCEPTUAL .83

TEMA II ALOCĂRI FUNDAMENTALE DIN BANUL PUBLIC.95

TEMA III ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT . 113

SECŢIUNEA 4 SISTEMUL BUGETULUI PUBLIC. 124

TEMA I BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. 125

TEMA II PROCESUL BUGETAR. 138

TEMA III ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN

MANAGEMENTUL MACROECONOMIC. 156

REPERE BIBLIOGRAFICE.161

Extras din document

Secţiunea 1

ELEMENTE INTRODUCTIVE

ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE

Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a

reprezentat un moment de crucială importanţă, în însăşi evoluţia societăţii umane.

Nevoile private, tot mai cuprinzătoare şi mai diverse, s-au distanţat de nevoile comune,

aflate, de asemenea, în continuă amploare şi a căror satisfacere organizată a impus

apariţia şi dezvoltarea raportului juridic special dintre stat şi cetăţeni.

Suportul material şi financiar al funcţionării acestui raport s-a constituit pe seama

banului public, a cărui mobilizare şi dirijare au fost subordonate interesului general.

Un mecanism complex şi ramificat s-a format şi s-a dezvoltat, ca expresie a

generalizării relaţiilor băneşti, de forma instituţiilor şi principiilor ce compun politicile

specifice ale oricărui stat modern şi care activează pentru binele general al societăţii.

Finanţele publice acţionează încă de la apariţia statului, pentru instituirea şi

clarificarea motivaţiilor şi resorturilor în baza cărora bunul public se acumulează şi,

apoi, se administrează pentru buna funcţionare a raportului stat-societate.

Cu toate acestea, ca ştiinţă şi disciplină de studiu economic finanţele publice s-a

autonomizat relativ recent, ca derivată a achiziţiilor din mai multe ştiinţe, dar şi cu

interferenţe hotărâtoare în toate domeniile vieţii şi activităţilor social-economice.

Cuprins:

TEMA I - Finanţele publice – Introducere şi precizarea noţiunilor

TEMA II - Principalele funcţii ale finanţelor publice

TEMA III - Structura mecanismului financiar

TEMA IV - Principii, coordonate şi determinanţi de politică

financiară

TEMA I

Finanţele publice – introducere

şi precizarea noţiunilor

În toate fazele de evoluţie istorică, statul mobilizează la dispoziţia sa o bună parte

din avuţia naţională, în scopul realizării funcţiilor sale.

În procesul mobilizării, repartizării şi utilizării fondurilor băneşti ale statului se

nasc relaţii sociale de repartiţie, având ca factori – pe de o parte, statul, iar pe - de altă

parte, diferitele categorii sociale.

Relaţiile sociale de natură economică şi în expresie bănească, apărute cu prilejul

valorificării fondurilor băneşti la dispoziţia statului, sunt cunoscute ca relaţii

financiare sau finanţe publice.

Cu cercetarea acestor complexe relaţii rezultate din aplicarea regulilor şi

operaţiunilor privitoare la banul public se ocupă o disciplină ştiinţifică, individualizată

din ştiinţa economică sub titulatura de finanţe publice, aflată în strânse raporturi cu

numeroase alte ştiinţe axate pe cercetarea ştiinţifică – în general, şi pe cercetarea

social-istorică, politică şi economică – în special.

Cuvinte cheie

Preview document

Finanțe Publice - Pagina 1
Finanțe Publice - Pagina 2
Finanțe Publice - Pagina 3
Finanțe Publice - Pagina 4
Finanțe Publice - Pagina 5
Finanțe Publice - Pagina 6
Finanțe Publice - Pagina 7
Finanțe Publice - Pagina 8
Finanțe Publice - Pagina 9
Finanțe Publice - Pagina 10
Finanțe Publice - Pagina 11
Finanțe Publice - Pagina 12
Finanțe Publice - Pagina 13
Finanțe Publice - Pagina 14
Finanțe Publice - Pagina 15
Finanțe Publice - Pagina 16
Finanțe Publice - Pagina 17
Finanțe Publice - Pagina 18
Finanțe Publice - Pagina 19
Finanțe Publice - Pagina 20
Finanțe Publice - Pagina 21
Finanțe Publice - Pagina 22
Finanțe Publice - Pagina 23
Finanțe Publice - Pagina 24
Finanțe Publice - Pagina 25
Finanțe Publice - Pagina 26
Finanțe Publice - Pagina 27
Finanțe Publice - Pagina 28
Finanțe Publice - Pagina 29
Finanțe Publice - Pagina 30
Finanțe Publice - Pagina 31
Finanțe Publice - Pagina 32
Finanțe Publice - Pagina 33
Finanțe Publice - Pagina 34
Finanțe Publice - Pagina 35
Finanțe Publice - Pagina 36
Finanțe Publice - Pagina 37
Finanțe Publice - Pagina 38
Finanțe Publice - Pagina 39
Finanțe Publice - Pagina 40
Finanțe Publice - Pagina 41
Finanțe Publice - Pagina 42
Finanțe Publice - Pagina 43
Finanțe Publice - Pagina 44
Finanțe Publice - Pagina 45
Finanțe Publice - Pagina 46
Finanțe Publice - Pagina 47
Finanțe Publice - Pagina 48
Finanțe Publice - Pagina 49
Finanțe Publice - Pagina 50
Finanțe Publice - Pagina 51
Finanțe Publice - Pagina 52
Finanțe Publice - Pagina 53
Finanțe Publice - Pagina 54
Finanțe Publice - Pagina 55
Finanțe Publice - Pagina 56
Finanțe Publice - Pagina 57
Finanțe Publice - Pagina 58
Finanțe Publice - Pagina 59
Finanțe Publice - Pagina 60
Finanțe Publice - Pagina 61
Finanțe Publice - Pagina 62
Finanțe Publice - Pagina 63
Finanțe Publice - Pagina 64
Finanțe Publice - Pagina 65
Finanțe Publice - Pagina 66
Finanțe Publice - Pagina 67
Finanțe Publice - Pagina 68
Finanțe Publice - Pagina 69
Finanțe Publice - Pagina 70
Finanțe Publice - Pagina 71
Finanțe Publice - Pagina 72
Finanțe Publice - Pagina 73
Finanțe Publice - Pagina 74
Finanțe Publice - Pagina 75
Finanțe Publice - Pagina 76
Finanțe Publice - Pagina 77
Finanțe Publice - Pagina 78
Finanțe Publice - Pagina 79
Finanțe Publice - Pagina 80
Finanțe Publice - Pagina 81
Finanțe Publice - Pagina 82
Finanțe Publice - Pagina 83
Finanțe Publice - Pagina 84
Finanțe Publice - Pagina 85
Finanțe Publice - Pagina 86
Finanțe Publice - Pagina 87
Finanțe Publice - Pagina 88
Finanțe Publice - Pagina 89
Finanțe Publice - Pagina 90
Finanțe Publice - Pagina 91
Finanțe Publice - Pagina 92
Finanțe Publice - Pagina 93
Finanțe Publice - Pagina 94
Finanțe Publice - Pagina 95
Finanțe Publice - Pagina 96
Finanțe Publice - Pagina 97
Finanțe Publice - Pagina 98
Finanțe Publice - Pagina 99
Finanțe Publice - Pagina 100
Finanțe Publice - Pagina 101
Finanțe Publice - Pagina 102
Finanțe Publice - Pagina 103
Finanțe Publice - Pagina 104
Finanțe Publice - Pagina 105
Finanțe Publice - Pagina 106
Finanțe Publice - Pagina 107
Finanțe Publice - Pagina 108
Finanțe Publice - Pagina 109
Finanțe Publice - Pagina 110
Finanțe Publice - Pagina 111
Finanțe Publice - Pagina 112
Finanțe Publice - Pagina 113
Finanțe Publice - Pagina 114
Finanțe Publice - Pagina 115
Finanțe Publice - Pagina 116
Finanțe Publice - Pagina 117
Finanțe Publice - Pagina 118
Finanțe Publice - Pagina 119
Finanțe Publice - Pagina 120
Finanțe Publice - Pagina 121
Finanțe Publice - Pagina 122
Finanțe Publice - Pagina 123
Finanțe Publice - Pagina 124
Finanțe Publice - Pagina 125
Finanțe Publice - Pagina 126
Finanțe Publice - Pagina 127
Finanțe Publice - Pagina 128
Finanțe Publice - Pagina 129
Finanțe Publice - Pagina 130
Finanțe Publice - Pagina 131
Finanțe Publice - Pagina 132
Finanțe Publice - Pagina 133
Finanțe Publice - Pagina 134
Finanțe Publice - Pagina 135
Finanțe Publice - Pagina 136
Finanțe Publice - Pagina 137
Finanțe Publice - Pagina 138
Finanțe Publice - Pagina 139
Finanțe Publice - Pagina 140
Finanțe Publice - Pagina 141
Finanțe Publice - Pagina 142
Finanțe Publice - Pagina 143
Finanțe Publice - Pagina 144
Finanțe Publice - Pagina 145
Finanțe Publice - Pagina 146
Finanțe Publice - Pagina 147
Finanțe Publice - Pagina 148
Finanțe Publice - Pagina 149
Finanțe Publice - Pagina 150
Finanțe Publice - Pagina 151
Finanțe Publice - Pagina 152
Finanțe Publice - Pagina 153
Finanțe Publice - Pagina 154
Finanțe Publice - Pagina 155
Finanțe Publice - Pagina 156
Finanțe Publice - Pagina 157
Finanțe Publice - Pagina 158
Finanțe Publice - Pagina 159
Finanțe Publice - Pagina 160
Finanțe Publice - Pagina 161
Finanțe Publice - Pagina 162
Finanțe Publice - Pagina 163
Finanțe Publice - Pagina 164
Finanțe Publice - Pagina 165
Finanțe Publice - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bancar

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR EUROPEAN 1.1. Sistemul European al Băncilor Centrale Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.) este compus...

Contraventia - Aspecte Procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Structura Bugetelor Locale - Finante Publice, Buget National, Bugete Locale

ARGUMENT In lumea contemporanaâ finantele publice constituie o componenta de prima dimensiune a vietii social-economice a fiecarei natiuni....

Bugetul Public National

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. NOŢIUNE În literatura noastra juridică, bugetul public naţional a fost definit ca fiind "planul financiar al statului...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Drept Internațional

1. NOŢIUNEA Şl TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii...

Ai nevoie de altceva?