Functia Publica si Functionarul Public

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 52837
Mărime: 171.93KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Notiunea si trasaturile functiei publice

Functia publica-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii,in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala,administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.

Functionarul public-persoana numita, in conditiile legii,intr-o functie publica.

-totalitatea functionarilor-corpul functionarilor publici

Activitatile desfasurate de functionarii publici:

-punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative.

-elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii publice,precum si asigurarea avizarii acestora.

-elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor,a programelor,a studiilor,analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice,a documentatiei necesare executarii legilor.

-consilierea,controlul si auditul public intern

-gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare.

-colectarea creantelor bugetare.

-reprezentarea intereselor autoritatii sai institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat,din tara si strainatate,in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice,precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sai institutiei publice in care isi desfasoara activitatea

-realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administatiei publice.

Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice: -legalitate,impartialitate si obiectivitate,transparenta,eficienta si eficacitate,responsabilitate,orientare catre cetatean,stabilitate in exercitarea functiei publice,subordonare ierarhica.

2. Clasificarea functiei publice.

-functii publice generale si functii publice specifice

-functii publice de stat,functii publice teritoriale si functii publice locale

-functii publice din clasa I,clasa a II-a si clasa a III-a.

Functii publice generale-reprez. ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publicein vederea realizarii competentelor lor generale.

Functii publice specifice-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice.

Functii publice de stat-functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii,in cadrul

ministerelor,organelor de specialitate ale administratiei publice centrale,precum si in cadrul autoritatilor administrative autonome

Functiile publice teritoriale--functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii

,in cadrul institutiei prefectului,serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative-teritoriale

Functiile publice locale- functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii,in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.

In raport cu nivelul studiilor:

Clasa I-studii universitare de licenta absolvire cu diploma,studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

Clasa a II-a-studii superioare de scurta durata,absolvite cu diploma.

Clasa a III-a-studii liceale,studii medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat.

Funct. publici-debutanti-persoanele careau promovat concursul pt ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant.

-definitivi-debutantii care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultatul corespunzator la evaluare.

-persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni,8 luni si,respective,6 luni,in functie de nivelul studiilor absolvite.

Categorii de functionari publici

a) Categoria inaltilor functionari publici

-secretar General al Guvernului si secretar General adjunct al Guvernului.

-secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

-prefect

-secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

-subprefect

-inspector guvernamental

Conditii:

- conditiile generale de acces la o functie publica

- studii universitare de licenta absolvire cu diploma,respective studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

- cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

- a absolvit programele de formare specializata pt ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

- a promovat concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici

b) Categoria functionarilor publici de conducere:

-director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome,al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale adm. publice centrale,precum si in functiile specifice asimilate acestora.

-director si director adjunct

-secretar al unitatii administrativ- teritoriale

-director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate,

-sef serviciu,precum si in functiile publice asimilate acesteia.

-sef birou,

c) Categoria functionarilor publici de executie:

Functionari publici de executie din clasa I consilier ,consilierjuridic ,auditor ,expert ,inspector ,precum si in functiile publice asimilate acestora.

Functionari publici de executie din clasa a II-a-referent de specialitate

Functionari publici de executie din clasa a-III-a-referent

Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale:

-superior(ca nivel maxim),principal,asistent,debutant.

Preview document

Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 1
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 2
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 3
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 4
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 5
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 6
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 7
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 8
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 9
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 10
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 11
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 12
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 13
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 14
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 15
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 16
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 17
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 18
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 19
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 20
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 21
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 22
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 23
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 24
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 25
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 26
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 27
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 28
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 29
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 30
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 31
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 32
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 33
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 34
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 35
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 36
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 37
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 38
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 39
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 40
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 41
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 42
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 43
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 44
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 45
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 46
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 47
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 48
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 49
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 50
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 51
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 52
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 53
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 54
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 55
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 56
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 57
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 58
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 59
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 60
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 61
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 62
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 63
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 64
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 65
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 66
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 67
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 68
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 69
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 70
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 71
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 72
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 73
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 74
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 75
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 76
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 77
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 78
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 79
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 80
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 81
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 82
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 83
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 84
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 85
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 86
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 87
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 88
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 89
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 90
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 91
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 92
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 93
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 94
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 95
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 96
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 97
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 98
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 99
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 100
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 101
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 102
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 103
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 104
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 105
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 106
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 107
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 108
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 109
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 110
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 111
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 112
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 113
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 114
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 115
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 116
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 117
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 118
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 119
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 120
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 121
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 122
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 123
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 124
Functia Publica si Functionarul Public - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Functia Publica si Functionarul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Funcționarul Public

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Viața socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Necesitatea realizării prerogativelor...

Functia Publica - Notiune, Caracterizare, Clasificare

I. Consideratii preliminare Functia publica este o institutie juridica a dreptului public, în general, si ale dreptului administrativ în...

Drepturile si Indatoririle Functionarului Public si Raspunderea Functionarului Public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI. DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE Funcţia publică, aşa cum o defineşte legiuitorul, reprezintă “ ansamblul...

Functia si Functionarul Public

1. Generalitați În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, işi desfăşoară activitatea mai multe categorii de personal, din...

Drepturile si Indatoririle Functionarilor Publici

Introducere Deţinătorul unei funcţii publice în administraţia de stat nu poate fi decât o persoană fizică. Alături de toţi ceilalţi funcţionari...

Infractiuni Informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Ai nevoie de altceva?