Gestiunea Resurselor Umane

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 48802
Mărime: 949.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Edit Luckas
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

Cuprins

Capitolul 1

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI

RESURSELOR UMANE 5

1.1. Scurt istoric 5

1.2. Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane 6

1.2.1. Conceptul de management al resurselor umane 6

1.2.2. Obiectivele managementului resurselor umane 7

1.2.3. Responsabilitatea MRU 7

1.3. Activităţile din domeniul managementului resurselor umane 8

1.3.1. Planificarea strategică a resurselor umane 8

1.3.2. Descrierea şi analiza posturilor 8

1.3.3. Motivarea resurselor umane 8

1.3.6. Integrarea noilor angajaţi 9

1.3.7. Dezvoltarea resurselor umane 9

1.3.8. Evaluarea performanţelor resurselor umane 10

1.3.9. Managementul recompenselor 10

1.3.10. Sănătatea şi securitatea la locul de muncă 10

1.3.11. Relaţiile cu sindicatele 10

Capitolul 2

PLANIFICAREA STRATEGICĂ A RESURSELOR UMANE 12

2.1. Necesitatea planificării strategice a resurselor umane 12

2.2. Planificarea necesarului de personal 13

2.2.1. Relaţia între planul RU şi planul necesarului de personal 13

2.2.2. Procesul planificării necesarului de personal 14

2.2.3. Previziunea necesarului de personal 15

2.2.4. Analiza disponibilului de personal 16

2.2.5. Planuri de acţiune pentru depăşirea diferenţelor 18

Capitolul 3

ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTURILOR 20

3.1. Definirea postului 20

3.2. Analiza postului 20

3.2.1.Pregătirea analizei posturilor 21

3.2.2. Colectarea datelor 22

3.2.2.1. Identificarea posturilor de analizat 22

3.2.2.2 Elaborarea chestionarului de analiză 22

3.2.2.3. Colectarea datelor 23

3.2.3. Prelucrarea datelor şi utilizare 24

3.2.3.1.Descrierea postului 24

3.2.3.2. Specificaţia postului 24

3.2.3.3. Standardele de performanţă ale postului 25

Capitolul 4

MOTIVAREA RESURSELOR UMANE – BAZA FUNCŢIEI DE

ANTRENARE A MANAGEMENTULUI 26

4.1. Antrenarea şi motivarea 26

4.2. Teorii motivaţionale 27

4.3. Teorii de conţinut ale motivaţiei 28

4.3.1. Teoria ierarhiei nevoilor 28

4.3.2. Teoria E.R.D. 28

4.3.3. Teoria realizării nevoilor 29

4.3.4. Teoria factorilor duali 31

4.4. Teorii de proces ale motivaţiei 32

4.4.1. Teoria echităţii 32

4.4.2. Teoria fixării scopurilor 34

4.4.3. Teoria expectaţiilor 35

4.5. Dependenţa teoriilor motivaţionale de mediul cultural 37

Capitolul 5

RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 39

5.1. Consideraţii generale 39

5.2. Soluţii alternative la recrutare 40

5.3. Sursele de recrutare şi metodele folosite 41

5.3.1. Sursele şi metodele de recrutare internă 41

5.3.2. Sursele şi metodele de recrutare externă 44

5.4. Publicarea în mass media a posturilor vacante 45

5.4.1. Alegerea publicului ţintă 46

5.4.2. Alegerea mediei corespunzătoare 47

5.4.3. Alegerea momentului potrivit 48

5.4.4. Forma şi conţinutul anunţului publicitar 48

Capitolul 1 – Privire generală asupra managementului resurselor umane

4 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Capitolul 6 SELECŢIA ŞI INTEGRAREA NOILOR ANGAJAŢI 50

6.1. Modelul general al selecţiei resurselor umane 50

6.2. Procesul selecţiei resurselor umane 51

6.2.1. Primirea candidaţilor 52

6.2.2. Interviul iniţial de selecţie 52

6.2.3. Completarea formularului de angajare 52

6.2.4. Testarea 53

6.2.5. Interviul de selecţie 54

6.2.6. Verificarea referinţelor 54

6.2.7. Examinarea medicală 55

6.2.8. Oferirea postului 55

6.3. Tipuri de interviuri 55

6.4. Desfăşurarea interviului de selecţie 57

6.4.1. Chestiuni ce privesc intervievatorul 57

6.4.2. Chestiuni ce privesc intervievatul 58

6.5. Integrarea noilor angajaţi 59

6.5.1. Scopul integrării 59

6.5.2. Factorii de influenţă ai integrării 59

6.5.3. Programe şi metode de integrare 60

Capitolul 7

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 62

7.1. Scopurile evaluării performanţelor în organizaţii 62

7.2. Legătura evaluării performanţelor cu alte sisteme organizaţionale 63

7.2.1. Legătura cu planificarea afacerii 63

Extras din document

Capitolul 1

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI

RESURSELOR UMANE

Obiectivele capitolului:

• prezentarea principalelor etape de evoluţie a managementului resurselor

umane;

• definirea conceptului de management al resurselor umane;

• înţelegerea conţinutului activităţilor din domeniul managementului

resurselor umane.

Cu puţin timp în urmă, factorul uman ocupa o poziţie secundară în

preocupările conducătorilor de întreprinderi, fiind considerat un cost şi nu o resursă.

Într-un cadru de referinţă profund schimbat, care impune introducerea noilor

tehnologii, însoţite de noi forme de organizare a muncii şi de necesitatea unor noi

profiluri profesionale, s-a înţeles că factorul uman este o resursă preţioasă şi

strategică pe care întreprinderea trebuie să o dezvolte ca pe un element al avantajului

său competitiv.

1.1. Scurt istoric

Rădăcinile istorice ale managementului resurselor umane ne conduc în

Anglia, unde încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea a existat în unele întreprinderi

o categorie de personal, denumită "welfare personnel", care avea ca sarcini anumite

probleme privind sprijinirea salariaţilor.1 De exemplu, întreprinderea producătoare

de săpunuri Lever Brothers, acorda ajutor de şomaj celor disponibilizaţi, pensie

alimentară celor bolnavi şi soluţiona probleme privind locuinţele angajaţilor. Deşi la

vremea respectivă se considera că aceste acţiuni de binefacere au avut scopul de a

înlocui ridicarea unor salarii mici şi de a stăpâni sindicatele, ele au determinat

schimbări radicale în filozofia patronilor. Firma dată ca exemplu, după mai bine de

100 de ani de la înfiinţare, este cunoscută şi astăzi, sub numele de UNILEVER, ca

una dintre cele mai profitabile din lume.2

Nu se cunoaşte exact momentul de apariţie al primului compartiment de

personal, dar în jurul anilor 1920 din ce în ce mai multe organizaţii şi-au îndreptat

atenţia către conflictele existente între salariaţi şi management. Aceasta este perioada

când datorită dezvoltării mecanizării producţiei şi a lucrului la bandă şi respectiv, a

producţiei în flux are loc o creştere a dimensiunilor unităţilor de producţie şi ca

urmare, apare necesitatea gestiunii mai riguroase a efectivelor crescute de salariaţi.

Activităţile privind personalul capătă un conţinut lărgit: pe lângă preocupările

privind îmbunătăţirea condiţiilor fizice de muncă, apar cele privind recrutarea şi

selecţia angajaţilor, salarizarea şi disciplina muncii.

În perioada dintre cele două războaie mondiale activitatea specialistului de

personal s-a caracterizat prin mult birocratism, servind mai degrabă intereselor

organizaţiei decât obiectivelor paternaliste ale patronilor. Separarea funcţiei de

1. Eugene Mckenna- “Emberi eroforras menedzsment”, Panem Kft., Budapest, 1998, pg. 12.

2. Derek Torrington-"Personnel Management - A New Approach", Pretince Hall International

(UK), 1991, pg. 5

Capitolul 1 – Privire generală asupra managementului resurselor umane

6 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

personal a întreprinderii într-un compartiment specializat a avut loc în această

perioadă (între cele două războaie mondiale).

Între cel de-al doilea război mondial şi anii ’50 a sporit puterea uniunilor

sindicale şi au apărut noi responsabilităţi în domeniul personalului: formarea

profesională, administrarea salarizării, consultanţă juridică şi altele. Tot atunci au

apărut primele contracte colective de muncă pe ramuri industriale.

Până în anii ’60, rolul principal al compartimentului de personal era

considerat administrarea muncitorilor şi soluţionarea unor probleme sociale.

Schimbări importante în rolul şi activităţile compartimentului de personal au

avut loc între anii ’60 şi ’70. În aceea perioadă începe să se contureze rolul strategic

al activităţilor privind personalul. Aici, specialistul de personal este preocupat de

eficienţa întregii organizaţii precum şi de modalităţile de integrare a personalului.

Integrarea este definită ca totalitatea procedeelor, metodelor şi tehnicilor prin care se

urmăreşte armonizarea intereselor individuale ale lucrătorilor cu obiectivele

întreprinderii. În această perioadă se acordă atenţie sporită unor aspecte deosebite

cum ar fi: calitatea muncii, impactul automatizării asupra conţinutului muncii,

proiectarea posturilor şi creşterea productivităţii muncii. Ca un exemplu, poate fi

amintit aici, că firma Volswagen a hotărât, încă din anii ’60, introducerea unui model

de management bazat pe participarea salariaţilor. S-au introdus cercurile de calitate

şi delegarea de autoritate. Scopul urmărit a fost stimularea salariaţilor atât pentru a

formula idei şi propuneri de îmbunătăţire a muncii şi a procesului tehnologic, cât şi

pentru a evalua posibilităţile de implementare a acestor idei.

În anii 1980 rolul strategic al managementului personalului a devenit esenţial.

Din ce în ce mai des, managerii de personal participă la formularea strategiilor

generale ale firmei. Aceasta este perioada când s-a schimbat însăşi concepţia

tradiţională asupra personalului, de la personalul considerat ca o sursă de costuri ce

trebuie minimizată, la personalul considerat ca o resursă a cărei utilizare trebuie

optimizată.

Preview document

Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 1
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 2
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 3
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 4
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 5
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 6
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 7
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 8
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 9
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 10
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 11
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 12
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 13
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 14
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 15
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 16
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 17
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 18
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 19
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 20
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 21
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 22
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 23
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 24
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 25
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 26
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 27
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 28
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 29
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 30
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 31
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 32
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 33
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 34
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 35
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 36
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 37
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 38
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 39
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 40
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 41
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 42
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 43
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 44
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 45
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 46
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 47
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 48
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 49
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 50
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 51
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 52
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 53
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 54
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 55
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 56
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 57
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 58
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 59
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 60
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 61
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 62
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 63
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 64
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 65
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 66
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 67
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 68
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 69
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 70
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 71
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 72
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 73
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 74
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 75
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 76
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 77
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 78
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 79
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 80
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 81
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 82
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 83
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 84
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 85
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 86
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 87
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 88
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 89
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 90
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 91
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 92
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 93
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 94
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 95
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 96
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 97
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 98
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 99
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 100
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 101
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 102
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 103
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 104
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 105
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 106
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 107
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 108
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 109
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 110
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 111
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 112
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 113
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 114
Gestiunea Resurselor Umane - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Resurselor Umane.pdf

Alții au mai descărcat și

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul la Cariera al Functionarilor Publici

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE “FUNCTIE PUBLICA” La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Criza Economică și Efectele Ei

Criza economică mondială se amplifică pe fiecare zi ce trece, iar România începe tot mai mult să resimtă această recesiune economică, la care marii...

Statutul si Raspunderea Juridica a Politistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Tehnici si Procedee Moderne de Investigatii

1. METODOLOGIE, METODĂ ŞI TEHNICĂ Termenul de metodologie în sens etimologic provine din cuvintele greceşti: methos – metodă şi logos – ştiinţă;...

Dreptul Muncii

1. Notiunea si trasaturile raspunderii disciplinare Noţiune: Salariaţii răspund patrim, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile...

Metode si Tehnici de Cercetare Criminologica

I.1. Bazele teoretice si etapele cercetarii criminologice Metodologia este teoria stiintifica despre caile (metodele) sporirii eficacitatii...

Ai nevoie de altceva?