Grile Dreptul Muncii

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4650
Mărime: 46.91KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Detaşarea:

a) presupune modificarea, în mod excepţional, a locului muncii;

b) poate fi prelungită, în toate cazurile, cu respectarea termenelor maxime prevăzute de Codul muncii;

c) atrage suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului care a dispus măsura.

2. Suspendarea contractului individual de muncă:

a) presupune ca, în toate cazurile, salariatul să nu presteze muncă în favoarea angajatorului în raport cu care contractul s-a suspendat;

b) determină ca, în unele situaţii, salariatul să beneficieze de vechime în muncă (atunci când suspendarea s-a produs fără vina acestuia);

c) nu poate opera din iniţiativa angajatorului.

3. Pe durata executării contractului individual de muncă:

a) perioada de probă constituie vechime în muncă;

b) angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este permisă;

c) perioada de probă conferă salariatului aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricărui alt salariat.

4. Demisia:

a) presupune notificarea angajatorului în formă scrisă, cerută „ad validitatem”;

b) presupune, de regulă, respectarea de către salariat a termenului de preaviz prevăzut în contractul individual de muncă;

c) poate fi revocată de salariat numai cu acordul angajatorului.

5. Acordarea preavizului de către angajator este obligatorie:

a) în cazul concedierii disciplinare;

b) în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului;

c) în cazul suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului;

d) în cazul demisiei.

6. Durata preavizului:

a) este, în toate cazurile, determinată;

b) nu poate fi mai mică de 20 zile lucrătoare în cazul în care salariatul este concediat pentru necorespundere profesională;

c) este suspendată în situaţia în care contractul individual de muncă este suspendat.

7. În situaţia concedierii pentru necorespundere profesională:

a) concedierea salariatului se întemeiază pe vinovăţia lui (deoarece nu s-a pregătit profesional);

b) necorespunderea profesională s-a ilustrat cu prilejul verificării realizată la şi pentru încheierea contractului individual de muncă;

c) angajatorul are obligaţia de a-i propune celui în cauză alt loc de muncă, în concordanţă cu pregătirea sa profesională (dacă în unitate există un astfel de loc de muncă vacant).

8. Concedierea disciplinară:

a) intervine exclusiv în cazul săvârşirii unei abateri grave;

b) nu poate fi dispusă în cazul încălcării repetate a obligaţiilor de serviciu;

c) include, prin definiţie, culpa salariatului.

9. În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică:

a) este exclusă culpa salariatului;

b) angajatorul este obligat să efectueze evaluarea prealabilă;

c) angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului un alt loc de muncă vacant în unitate, corespunzător cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

10. Decizia de concediere:

a) se emite de către angajator cu consultarea sindicatului din unitate;

b) în toate cazurile, produce efecte de la data comunicării ei salariatului;

c) trebuie întocmită în forma scrisă, cerută „ad validitatem”.

Preview document

Grile Dreptul Muncii - Pagina 1
Grile Dreptul Muncii - Pagina 2
Grile Dreptul Muncii - Pagina 3
Grile Dreptul Muncii - Pagina 4
Grile Dreptul Muncii - Pagina 5
Grile Dreptul Muncii - Pagina 6
Grile Dreptul Muncii - Pagina 7
Grile Dreptul Muncii - Pagina 8
Grile Dreptul Muncii - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • grile dreptul muncii 1.doc
  • grile dreptul muncii 2.doc
  • grile dreptul muncii 3.doc
  • grile dreptul muncii 4.doc
  • grile dreptul muncii 5.doc
  • grile dreptul muncii 6.doc
  • grile dreptul muncii 7.doc
  • grile dreptul muncii 8.doc
  • grile dreptul muncii 9.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Concedierea colectivă

1.Notiuni introductive Prin concediere colectiva se intelege potrivit art.68 alin.1 din codul muncii,concedierea, intr-o perioada de 30 de zile...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Incetarea Contractului Individual de Muncă

1.Legalitatea incetării contractului individual de munca 1.Legalitatea incetării contractului individual de munca Expresia cea mai elocventă a...

Dreptul muncii - test grilă

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Grile Dreptul Afacerilor

1. . Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in: a) raporturi numai intre persoane fizice b) raporturi numai intre persoane...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Administrarea Salarizării - Domeniu de Bază al Managementului Resurselor Umane

Introducere Angajarea personalului reprezintă un act de voinţă reciprocă a celui ce angajează şi a celui angajat, concretizat prin încheierea...

Dreptul muncii - test grilă

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de : a) 18 ani ; b) 15 ani ; c) 16 ani. 2. Pe durata executarii...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Ai nevoie de altceva?