Infracțiuni contra libertății, integrității corporale, sănătății și vieții private a persoanei II

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 56 în total
Mărime: 64.72KB (arhivat)
Publicat de: Aneta Andrei
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Bulai
Universitatea Bucuresti 2009-2010 curs 2

Extras din curs

Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiInfracţiuni la regimul efectuării transplanturilor

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372/2006) prevede în Titlul VI („Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic”) că „organizarea şi efectuarea prelevării de organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană, în scopul transplantului, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul titlu, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale (art. 154).

În aceste condiţii, legea specială prevede 5 incriminări: (a) prelevarea sau transplantul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană fără consimţământ (art. 155); (b) compromiterea unei autopsii medico-legale (art. 156); (c) donarea de organe pentru foloase, constrângerea la donare şi publicitatea în scop comercial a donărilor (art. 157); (d) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană (art. 158) şi (e) transportul transfrontalier de organe, ţesuturi sau celule de origine umană (art. 159).

Infracţiuni la regimul efectuării transplanturilor

Toate aceste incriminări au ca obiect juridic comun relaţiile sociale privind protejarea activităţii de prelevare şi transplantare de organe, ţesuturi sau celule de origine umană împotriva oricaror acţiuni sau omisiuni ce pot afecta sau pune în pericol integritatea corporală şi sănătatea persoanei, înfăptuirea justiţiei sau caracterul moral al activităţii de transplant.

Obiectul material constă în organe, ţesuturi sau celule de origine umană, prelevate, transportate sau transplantate cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Subiecţii activi sunt, în general, necircumstanţiaţi, cu excepţia celor de la infracţiunea de prelevare sau transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană fără consimţământ şi a celei de compromitere a unei autopsii medico-legale, la care subiectul activ este personal medical.

Subiectul pasiv este necircumstanţiat, putând fi orice persoană, cu excepţia infracţiunii de compromitere a unei autopsii medico-legale la care subiect pasiv principal este justiţia, ca autoritate a statului.

Elementul material al laturii obiective constă într-o acţiune, urmarea imediată fiind o stare de pericol contrară celei normale preexistente comiterii faptei, iar legătura de cauzalitate rezultă din însăşi acţiunea incriminată (ex re).

Latura subiectivă este caracterizată de existenţa vinovăţiei sub forma intenţiei, directe sau indirecte. Mobilul şi scopul prezintă relevanţă pentru caracterizarea intenţiei la unele dintre infracţiuni (donarea în scopul obţinerii de foloase sau traficul de organe, ţesuturi ori celule).

Este fapta persoanei care efectuează prelevarea sau transplantarea unor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană fără consimţământ dat în condiţiile legii atât de către donator (sau cei care pot dispune pentru el), cât şi de primitor.

Donatorul este, potrivit art. 142 litera (f), subiectul în viaţă sau decedat, de la care se prelevează organe, ţesuturi şi/sau celule de origine umană pentru utilizare terapeutică, iar primitorul este, potrivit art. 142 litera (g) subiectul care beneficiază de transplant de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule.

Pentru donatorul decedat, consimţământul se exprimă în scris de cel puţin unul dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, în următoarea ordine: soţ, părinte, copil, frate, soră.

În absenţa acestora, consimţământul va fi luat de la persoana autorizată, în mod legal, conform legislaţiei în domeniu, să îl reprezinte pe defunct.

Potrivit art. 144 din lege, litere (a) şi (b), prelevarea se face în următoarele condiţii: prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore în viaţă, având capacitate de exerciţiu deplină, după obţinerea consimţământului informat, scris, liber, prealabil şi expres al acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Titlul VI al legii.

Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la persoane fără capacitate de exerciţiu.

Consimţământul se semnează numai după ce donatorul a fost informat de medic, asistentul social sau alte persoane cu pregătire de specialitate asupra eventualelor riscuri şi consecinţe pe plan fizic, psihic, familial şi profesional, rezultate din actul prelevării.

Fapta este periculoasă întrucât încalcă după caz, dreptul donatorului sau cel al primitorului de a dispune de propria persoană, ca şi dreptul la libertate fizică şi psihică, la integritate corporală şi sănătate.

Obiectul juridic al acestei infracţiuni constă în libertatea persoanei de a dispune de ea însăşi, valoare ocrotită prin art. 26 alin. (2) din Constituţia României.

Obiectul material poate fi reprezentat de corpul donatorului sau primitorului.

Subiectul activ nu este circumstanţiat prin lege, dar el nu poate fi în mod normal decât un membru al personalului medical calificat să facă prelevarea şi transplantarea unui organ, a unui ţesut sau a unei/unor celule de origine umană.

Subiect pasiv este, după caz, donatorul, primitorul sau ambii.

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Contra Libertatii, Integritatii Corporale, Sanatatii si Vietii Private a Persoanei II.ppt

Alții au mai descărcat și

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății...

Transplantul de țesuturi și organe

In Romania , prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic , in conformitate cu prevederile...

Infracțiunile contra vieții persoanei în actuala și viitoarea reglementare

I. INTRODUCERE Proiectul Legii 286/2009 , ce constituie Noul Cod Penal român, a fost conceput urmându-se structura consacrată a Codului Penal în...

Transplantul de țesuturi și organe

Din textele tuturor documentelor internationale referitoare la drepturile omului se desprind cateva idei calauzitoare, cum ar fi: corpul omenesc...

Drept Constituțional și Instituții Politice

De-a lungul timpului, dreptul a avut mai multe semnificaţii şi anume: Drept natural Drept obiectiv Drept pozitiv Drept subiectiv Potrivit...

Drept Penal

1) Abuzul de încredere. Infracţiunea de abuz de încredere este reglementată de art. 213 C. pen. Infracţiunea de abuz de încredere constă în fapta...

Drept penal special semestrul II

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII Ofensa adusă unor însemne- art. 236 – 1. Conţinutul juridic Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în orice...

Te-ar putea interesa și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Ordinea de drept este una din măreţiile omului! Petre Ţuţea Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care,...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Imunități, privilegii și facilitați diplomatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Infracțiuni contra libertății, integrității corporale, sănătății și a vieții private a persoanei

CAPITOLUL 1 Traficul de persoane adulte și copii 1.1 Regimul juridic al traficului de persoane reglementat de Legea nr. 678/2001 Traficul de...

Ai nevoie de altceva?