Infractiuni Contra Libertatii, Integritatii Corporale si Sanatatii Persoanei Prevazute in Legi Speciale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 38 în total
Mărime: 189.58KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Bulai
Univ Buc Master 2009-2010 curs 1

Extras din document

Infracţiuni privind traficul de persoane

Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

Caracterizare generală a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 678/2001. Legea reglementează prevenirea şi combaterea traficului de persoane sau, cum a mai fost numit, comerţul cu carne vie, una dintre cele mai grave violări ale drepturilor persoanei şi una dintre formele contemporane de exploatare a acesteia. Printre mijloacele de prevenire şi combatere a traficului de persoane, un loc important îl ocupă mijloacele de drept penal, constând în incriminarea tuturor formelor de trafic de persoane şi supunerea făptuitorilor acestora unor sancţiuni penale adecvate.

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.

Aşa se explică de ce întreg Capitolul III din lege, intitulat „Infracţiuni” şi cuprinzând articolele 12-20 este consacrat acestor mijloace.

Capitolul este sistematizat în trei secţiuni şi anume: Secţiunea I intitulată „Infracţiuni privind traficul de persoane”, incluzând infracţiunile de trafic de persoane (art. 12), de trafic de minori (art. 13), organizarea infracţiunilor de trafic de persoane şi sancţionarea tentativei (art. 15), ineficienţa consimţământului victimei traficului de persoane (art. 16); Secţiunea a II-a intitulată „Infracţiuni în legătură cu traficul de persoane”, incluzând infracţiunile de constrângere la pătrunderea sau rămânerea pe teritoriul ţării a unor persoane străine supuse traficului de persoane (art. 17) şi de pornografie infantilă (art. 18) şi Secţiunea a III-a, intitulată „Dispoziţii speciale”, incluzând dispoziţii privitoare la confiscarea specială (art. 19) şi la nepedepsirea prostituţiei şi cerşetoriei săvârşite de persoana traficată (art. 20).

Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 au ca obiect juridic comun persoana care face obiectul comerţului şi exploatării, persoana aflată în nevoie, femeie, minor, libertatea şi demnitatea lor şi, desigur relaţiile sociale create în jurul şi datorită acestor valori şi care sunt periclitate prin vătămarea valorilor menţionate.

Unele dintre infracţiuni pot avea ca obiect material corpul persoanei suspuse exploatării.

Subiecţii infracţiunilor nu sunt calificaţi prin vreo calitate oarecare.

Elementul material al infracţiunilor se prezintă sub forma acţiunii, iar elementul subiectiv la toate infracţiunile îl constituie vinovăţia sub forma intenţiei.

Printre dispoziţiile comune infracţiunilor la care ne referim sunt şi cele ale art. 19, privitoare la confiscarea specială, având ca obiect banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunilor ori cele ce au servit la săvârşirea acestor infracţiuni la care se adaugă celelalte categorii de bunuri prevăzute de art. 118 C.p.

Se precizează că sunt considerate bunuri care au servit la săvârşirea infracţiunii şi mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum şi imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă aparţin făptuitorilor.

Cu privire la infracţiunile din Legea nr. 678/2001, sunt prevăzute în Capitolul IV dispoziţii speciale privind procedura judiciară (art. 21-25).

În art. 21 se prevede că urmărirea penală pentru aceste infracţiuni se efectuează în mod obligatoriu de către procuror şi se judecă, în primă instanţă, de către tribunal.

În vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folosiţi investigatori sub acoperire, în condiţiile legii (art. 22).

Când există date sau indicii temeinice că o persoană care pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele menţionate sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de telecomunicaţii ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces, pentru o perioadă determinată la aceste sisteme şi să le supravegheze.

De asemenea, dispoziţiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător (art. 23).

Şedinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 şi de pornografie infrantilă prevăzută la art. 18 nu sunt publice, la desfăşurarea judecăţii pot asista părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă.

Ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenţa unuia dintre părinţi sau a tutorelui ori a persoanei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare (art. 24).

La judecarea infracţiunilor prevăzute la art. 12 şi 17, la cererea părţii vătămate, instanţa poate declara şedinţa secretă.

În Capitolul V, intitulat „Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane” sunt cuprinse dispoziţii în acest sens. În conformitate cu art. 20 alin. 2 din lege, persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute de această lege, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute de această lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei.

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Contra Libertatii, Integritatii Corporale si Sanatatii Persoanei Prevazute in Legi Speciale.ppt

Alții au mai descărcat și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Introducere: Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte...

Frauda Electronică

Introducere În România, putem vorbi despre noi infracţiuni - cum sunt cele informatice - care au luat o deosebită amploare în ultima perioadă,...

Lipsirea de Libertate in Mod Ilegal cu Referire Speciala la Cazul in Care Victima Este Minora sau Este Supusa unor Suferinte, ori Sanatatea sau Viata ii Este Pusa in Pericol

1. NOTIUNE SI DEFINITIE Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranta. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia...

Transparenta in Activitatea Bancara Secretul Profesional

CAPITOLUL 1 ORIGINILE SECRETULUI BANCAR Secţiunea 1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar. Banca este o instituţie financiară şi de...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Ai nevoie de altceva?