Infracțiuni contra libertății, integrității corporale și sănătății persoanei prevăzute în legi speciale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 38 în total
Mărime: 189.58KB (arhivat)
Publicat de: Aneta Andrei
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Bulai
Univ Buc Master 2009-2010 curs 1

Extras din curs

Infracţiuni privind traficul de persoane

Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

Caracterizare generală a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 678/2001. Legea reglementează prevenirea şi combaterea traficului de persoane sau, cum a mai fost numit, comerţul cu carne vie, una dintre cele mai grave violări ale drepturilor persoanei şi una dintre formele contemporane de exploatare a acesteia. Printre mijloacele de prevenire şi combatere a traficului de persoane, un loc important îl ocupă mijloacele de drept penal, constând în incriminarea tuturor formelor de trafic de persoane şi supunerea făptuitorilor acestora unor sancţiuni penale adecvate.

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.

Aşa se explică de ce întreg Capitolul III din lege, intitulat „Infracţiuni” şi cuprinzând articolele 12-20 este consacrat acestor mijloace.

Capitolul este sistematizat în trei secţiuni şi anume: Secţiunea I intitulată „Infracţiuni privind traficul de persoane”, incluzând infracţiunile de trafic de persoane (art. 12), de trafic de minori (art. 13), organizarea infracţiunilor de trafic de persoane şi sancţionarea tentativei (art. 15), ineficienţa consimţământului victimei traficului de persoane (art. 16); Secţiunea a II-a intitulată „Infracţiuni în legătură cu traficul de persoane”, incluzând infracţiunile de constrângere la pătrunderea sau rămânerea pe teritoriul ţării a unor persoane străine supuse traficului de persoane (art. 17) şi de pornografie infantilă (art. 18) şi Secţiunea a III-a, intitulată „Dispoziţii speciale”, incluzând dispoziţii privitoare la confiscarea specială (art. 19) şi la nepedepsirea prostituţiei şi cerşetoriei săvârşite de persoana traficată (art. 20).

Infracţiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 au ca obiect juridic comun persoana care face obiectul comerţului şi exploatării, persoana aflată în nevoie, femeie, minor, libertatea şi demnitatea lor şi, desigur relaţiile sociale create în jurul şi datorită acestor valori şi care sunt periclitate prin vătămarea valorilor menţionate.

Unele dintre infracţiuni pot avea ca obiect material corpul persoanei suspuse exploatării.

Subiecţii infracţiunilor nu sunt calificaţi prin vreo calitate oarecare.

Elementul material al infracţiunilor se prezintă sub forma acţiunii, iar elementul subiectiv la toate infracţiunile îl constituie vinovăţia sub forma intenţiei.

Printre dispoziţiile comune infracţiunilor la care ne referim sunt şi cele ale art. 19, privitoare la confiscarea specială, având ca obiect banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunilor ori cele ce au servit la săvârşirea acestor infracţiuni la care se adaugă celelalte categorii de bunuri prevăzute de art. 118 C.p.

Se precizează că sunt considerate bunuri care au servit la săvârşirea infracţiunii şi mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum şi imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă aparţin făptuitorilor.

Cu privire la infracţiunile din Legea nr. 678/2001, sunt prevăzute în Capitolul IV dispoziţii speciale privind procedura judiciară (art. 21-25).

În art. 21 se prevede că urmărirea penală pentru aceste infracţiuni se efectuează în mod obligatoriu de către procuror şi se judecă, în primă instanţă, de către tribunal.

În vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folosiţi investigatori sub acoperire, în condiţiile legii (art. 22).

Când există date sau indicii temeinice că o persoană care pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele menţionate sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de telecomunicaţii ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces, pentru o perioadă determinată la aceste sisteme şi să le supravegheze.

De asemenea, dispoziţiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător (art. 23).

Şedinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 şi de pornografie infrantilă prevăzută la art. 18 nu sunt publice, la desfăşurarea judecăţii pot asista părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă.

Ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenţa unuia dintre părinţi sau a tutorelui ori a persoanei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare (art. 24).

La judecarea infracţiunilor prevăzute la art. 12 şi 17, la cererea părţii vătămate, instanţa poate declara şedinţa secretă.

În Capitolul V, intitulat „Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane” sunt cuprinse dispoziţii în acest sens. În conformitate cu art. 20 alin. 2 din lege, persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute de această lege, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute de această lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei.

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Contra Libertatii, Integritatii Corporale si Sanatatii Persoanei Prevazute in Legi Speciale.ppt

Alții au mai descărcat și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Combaterea Drogurilor pe Legea 143 din 2000

Introducere Lupta contra morţii albe este astăzi, mai mult ca niciodată, o exigenţă fundamentală a societăţii noastre. Drogurile reprezintă sursa...

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Infracțiuni Savirsite de Către Persoanele cu Funcție de Raspundere

Introducere: Evoluţia legislaţiei penale ce reglementează răspunderea pentru infracţiunile comise de persoanele cu funcţie de răspundere cunoaşte...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Drept Penal

1) Abuzul de încredere. Infracţiunea de abuz de încredere este reglementată de art. 213 C. pen. Infracţiunea de abuz de încredere constă în fapta...

Drept penal special semestrul II

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII Ofensa adusă unor însemne- art. 236 – 1. Conţinutul juridic Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în orice...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Te-ar putea interesa și

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Legislația română privind violența în familie

INTRODUCERE “Amploarea fenomenului violenţei în familie reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care trebuie să se confrunte...

Executarea Amenzii Penale

Executarea pedepsei amenzii penale Capitolul I Consideraţii introductive Secţiunea I Concept şi trăsături specifice În sistemul pedepselor,...

Omorul săvârșit în stare de afect (art. 146 din Codul Penal al Republicii Moldova)

INTRODUCERE Omul, singura ființă înzestrată cu conștiință este creatorul tuturor bunurilor materiale și spirituale, care fiind transmise din...

Noul Cod Penal și Infracțiunile Contra Persoanei

Noţiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. Profundele...

Drept Penal

Drept penal. Parte generala Sanctiunea- este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei sau sanctiunii...

Ai nevoie de altceva?