Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 14676
Mărime: 62.80KB (arhivat)
Publicat de: Monalisa Dicu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVITOARE LA CORPUS JURIS

În acest context, termenul “corpus” este definit ca o colecţie de documente iar “corpus juris” reprezintă un ansamblu de legi ordonate cronologic. Acest termen poate fi definit şi ca o colecţie oficială şi completă a unei legislaţii edictate de puterea legislativă şi care cuprinde totalitatea legilor în vigoare la un moment dat într-o societate, respectiv într-un stat. Vorbind de „corpus juris” trebuie făcută menţiunea că acest compendiu de legislaţie a apărut ca terminologie din timpul domniei împăraţilor romani “Corpus juris Civilis”.

“Corpus juris Civilis” , cunoscut şi sub denumirea de Codul lui Iustinian este o lucrare de referinţă în materie de jurisprudenţă, edictată în perioada anilor 529-534 la ordinul împăratului bizantin Iustinian, cuprinde toate constituţiile imperiale, inclusiv Codul lui Theodosian şi colecţii private de legi. Acest compendiu are la bază materiale legale din cele mai variate domenii şi reprezintă punctul de plecare al dreptului roman din perioada Evului Mediu. În acelaşi timp, forma nouă pe care a luat-o dreptul roman prin acest proiect “Corpus Juris Civilis” a influenţat şi dreptul canonic al Bisericii în sensul că ecclesia vivit lege romana, adică biserica este subordonată legii romane apărând astfel denumirea de “Corpus juris Canonici”.

Pe lângă aceste două denumiri mai apare şi termenul de “Corpus Juris Secundum” – C.J.S. – ca o enciclopedie de drept american formată din articole care prezintă principii de drept aplicabile oricăror tipuri de speţe.

Proiectul “Corpus Juris portant des dispositions pénales sur la protection des intérêts financières européens“

Acest proiect a fost lansat în anul 1995 şi este rezultatul unui studiu laborios efectuat de un grup de cercetători europeni având ca scop să răspundă exigenţei de a contribui la crearea unui drept penal european S-a plecat de la constatarea că interesele Uniunii Europene, din ce în ce mai bine vizate de noile forme de criminalitate economico-financiară nu sunt destul de bine protejate la nivelul statelor membre de căile tradiţionale de armonizare legislativă şi de cooperare internaţională în forma clasice. Elaborarea proiectului Corpus Juris, care conţine opt infracţiuni împotriva bugetului comunitar împreună cu dispoziţii corelative de drept penal general, inclusiv răspunderea penală a persoanei juridice, precum şi dispoziţii de procedură penală a deschis o dezbatere publică asupra rolului dreptului penal şi de procedură penală în integrarea europeană.

Vorbind despre proiectul „Corpus Juris”, acesta a apărut ca urmare a unei iniţiative a Comisiei Europene, în perioada 1995 – 1996. Un grup de experţi a lucrat sub coordonarea d-nei Mireille Delmas-Marty la proiectul Corpus Juris privind dreptul penal general şi procedura penală. Scopul acestui studiu a fost elaborarea unui număr de principii directoare privind protecţia în dreptul penal al intereselor financiare ale Uniunii Europene, în cadrul spaţiului juridic european. Scopul acestui grup nu a fost acela de a elabora un model de cod penal sau cod de procedură penală. Versiunea în limba engleză şi franceză a Corpus Juris a fost publicată în 1997 şi din acel moment a fost disponibilă în majoritatea limbilor europene. Aceste propuneri au fost discutate în cadrul unor conferinţe şi au atras atenţia presei şi a mediului politic.

Corpus Juris a îndeplinit o funcţie: a declanşat o dezbatere publică privind rolul dreptului penal general şi procesual în integrarea europeană. Ce propune Corpus Juris, în esenţă, este un regim mixt: elementele naţionale şi cele comunitare sunt combinate în aşa fel încât statele membre, şi nu Uniunea Europeană, să poată aplica legislaţia penală. În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în cadrul Corpus Juris sunt prevăzute opt infracţiuni, cu pedepsele aferente. Privind conducerea anchetei, este propusă înfiinţarea unui Minister Public European (MPE), această instituţie cuprinzând un Procuror General European (PGE) şi procurori europeni delegaţi (PED) în statele membre. Ministerul Public European are competenţă în conducerea anchetei pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Puterile Ministerului Public European sunt din acest motiv transferate statelor membre. Aceste puteri sunt identice în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Preview document

Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 1
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 2
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 3
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 4
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 5
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 6
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 7
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 8
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 9
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 10
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 11
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 12
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 13
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 14
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 15
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 16
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 17
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 18
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 19
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 20
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 21
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 22
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 23
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 24
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 25
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 26
Infracțiuni Împotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Impotriva Intereselor Financiare ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Drept administrație publică europeană

CAPITOLUL I CADRU GENERAL Secţiunea 1. Introducere Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi vârstnici, în funcţie de...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Protecția intereselor europene

1.Aspecte generale Protecţia intereselor financiare este, de mulţi ani, o prioritate care reţine în mod deosebit atenţia guvernelor şi...

Pedeapsa și Rolul Închisorii

Capitolul I Pedeapsa Ce este pedeapsa ? Pedeapsa este definitia ca fiind sanctiunea proprie a dreptului penal si reprezinta cea mai importanta...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite...

Traficul de droguri și tehnici speciale de investigare a criminalității organizate

Introducere În ultimii ani, unul dintre palierele criminalității care tinde să devină o problem mondială îl reprezintă consumul și traficul de...

Sancțiunile în dreptul penal

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a...

Ai nevoie de altceva?