Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: ppt
Pagini : 117 în total
Mărime: 2.69MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Bulai
Universitatea Bucuresti Master 2009-2010

Extras din document

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată.

Caracterizare generală a infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 10/2001. Pentru asigurarea îndeplinirii întocmai a dispoziţiilor sale privitoare la restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului totalitar, Legea nr. 10/2001 prevede, în capitolul IV intitulat „Răspunderi şi sancţiuni”, dispoziţii privitoare la răspunderea penală şi contravenţională pentru nerespectarea normelor sale.

Dispoziţiile cu caracter penal sunt prevăzute în art. 35 – 37, dar dintre acestea, numai în primele două articole sunt prevăzute incriminări noi, specifice.

În art. 37 al legii se prevede că, pentru unele dintre infracţiunile de fals în înscrisuri şi anume: falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288), falsul intelectual (art. 289), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290), uzul de fals (art. 291), falsul în declaraţii (art. 292) şi falsul privind identitatea (art. 293 C. pen.), dacă sunt săvârşite în cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin lege, minimul şi maximul special al pedepsei închisorii se majorează cu 2 ani.

În ceea ce priveşte incriminările noi, în art. 35 a fost incriminată notificarea în scop fraudulos a persoanei juridice deţinătoare a imobilului, iar în art. 36 a fost incriminată, în mai multe variante, emiterea deciziei sau a dispoziţiei de restituire sau de acordare a despăgubirilor în lipsa dovezilor necesare.

Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni îl constituie regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi relaţiile sociale de ordin patrimonial legate de respectarea necondiţionată a acestui regim.

Faptele incriminate reprezintă diferite modalităţi de încălcare a regimului privitor la restituirea imobilelor preluate abuziv de statul totalitar, o încălcare conştientă, deci intenţionată şi vizează încălcări în sensul restituirii nejustificate a imobilelor, iar subiecţii sunt persoane fizice sau juridice implicate în procesul de restituire a imobilelor.

Conținut arhivă zip

  • Curs 3 - Penal - Stiinte penale.ppt
  • Curs 4 - Penal - Stiinte penale.ppt
  • Curs 5 - Penal - Stiinte penale.ppt

Alții au mai descărcat și

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Falsuri în Înscrisuri

I. Aspecte generale Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din...

Infracțiuni contra Patrimoniului

Introducere - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra patrimoniului Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit...

Ai nevoie de altceva?