Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 29428
Mărime: 79.16KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GODEA IOAN

Extras din document

CURS

Infracţiuni săvârşite de funcţionarii publici sau

Speţe. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi reforma legii penale române

1. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Refuzul nejustificat al organului de poliţie de a restitui permisul de conducere aşa cum s-a dispus prin hotărârea instanţei

Prin sentinţa penală 130/1996 a Tribunalului Militar Teritorial s-a dispus achitarea inculpatului maior de poliţie pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 246 Cod Penal, soluţie menţinută de Curtea militară de Apel.

Instanţa a reţinut că inculpatul îndeplinea funcţia de şef de serviciu la poliţia rutieră din cadrul IPJ Buzău şi că în sarcina sa nu se poate reţine săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 246 Cod Penal constând în refuzul restituirii permisului de conducere către partea vătămată deşi cunoştea existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive în acest sens deoarece între atribuţiile sale de serviciu nu era şi restituirea permiselor de conducere anulate.

Deşi inculpatul a luat la cunoştinţă de acestei sentinţe prin care se anulase procesul-verbal de contravenţie în baza căruia se dispusese reţinerea permisului de circulaţie nu s-a conformat întrucât aşa cum s-a motivat avea îndoieli cu privire la corectitudinea hotărârii rămase definitive prin respingerea recursului.

Prin această opunere inculpatul a lipsit partea vătămată de posibilitatea folosirii autoturismului propriu în perioada 20.04-29.05.1995 ceea ce în mod evident i-a creat un prejudiciu şi ca atare fapta constituie infracţiune de abuz în serviciu prevăzută de art. 246 Cod Penal .

2. Luare de mită. Primire de foloase necuvenite. Elemente.

De esenţa infracţiunii de luare de mită (art. 254 Cod Penal) este faptul că oricare dintre modalităţile prin care se comite infracţiunea să aibă loc mai înainte ca subiectul activ, funcţionarul, să-şi fi îndeplinit sau nu atribuţiile de serviciu, dacă aceasta are loc după îndeplinirea ori neîndeplinirea lor fapta se încadrează în dispoziţiile art. 256 Cod Penal care încriminează primirea de foloase necuvenite.

Pentru ca fapta să se încadreze în art. 256 Cod Penal se impune deci , ca folosul să fi fost primit după executarea sau neexecutarea unui act privitor la atributele de serviciu ale funcţionarului, cu condiţia ca folosul să nu fi fost pretins anterior, iar obţinerea lui să nu fie rezultatul unei înţelegeri prealabile îndeplinirii actului.

În cazul în care funcţionarul a acceptat ori a pretins bani sau alt folos material anterior îndeplinirii atribuţiilor de serviciu iar folosul l-a primit efectiv după îndeplinirea acestora fapta constituie infracţiune de luare de mită, iar nu primire de foloase necuvenite.

Pentru întrunirea elementelor constitutive de infracţiune de luare de mită, cerinţa esenţială este în sensul că acţiunea ce constituie elementul material al infracţiunii să fi fost anterioară actului determinat, privitor la îndatoririle de serviciu.

Cugetări- Pascal

„Faptul că omul este o fiinţă supusă erorii, rătăcirii, nefericirii, vanităţii şi nebuniei nu este o întâmplare, acest fapt decurgând cu necesitate din natura omenească. Omul este înainte de orice , o fiinţă finită: ca atare , el este o problemă pentru cunoaştere, pentru că nu se poate cunoaşte finitul fără a se cunoaşte totul, iar finitul devine un pur neant în prezenţa infinitului, de unde rezultă direct tragedia condiţiei omeneşti, aceea de a fi un nimic , o minusculă existenţă, contingentă, pe fondul imensităţii spaţiilor eterne.

Prezentul ne răneşte pentru că este momentul în care trebuie să fim noi înşine: să ne confruntăm cu angoasa finitudinii. Iată de ce omul preferă să trăiască în viitor, adică în domeniul imaginaţiei şi dorinţei, al aparenţei. Prin nelinişte omul este împins spre nefiinţa pe care , zadarnic, încearcă să o evite“.

I. Aşa cum se arată în Recomandările cu caracter general ale Consiliului Europei, orice măsură de luptă contra criminalităţii trebuie să se conformeze principiilor fundamentale ale statelor democratice şi anume să acorde prioritate dreptului şi să se garanteze respectarea dreptului şi să garanteze respectarea drepturilor omului.

Dacă respectarea drepturilor omului trebuie să constituie obiectul central al oricărei reforme penale , aceasta înseamnă că prima grijă a statelor membre ale Consiliului Europei în procesul de reformă este aceea de a situa legislaţia lor penală la nivelul cerinţelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, dispoziţiile Convenţiei devenind la rândul lor standarde europene pentru legislaţiile naţionale.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului semnată la Roma la 4 nov. 1950, intrată în vigoare la 3 septembrie 1953 (ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 30/1994) constituie cel mai important document elaborat de Consiliul Europei (organizaţie care a luat fiinţă în anul 1949 şi a cărei componentă s-a lărgit după 1980, cuprinzând în prezent 44 de state europene) în vederea apărării şi dezvoltării drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale.

În cuprinsul său, Convenţia consacră o serie de principii generoase, de largă inspiraţie umanistă, de natură să creeze un cadru juridic adecvat dezvoltării personalităţii umane şi a ocrotirii acesteia, împotriva oricăror abuzuri ale autorităţii.

Aceste principii au influenţat şi influenţează hotărâtor legislaţia ţărilor europene, statele membre ale Consiliului Europei (România a fost admisă cu drepturi depline în Consiliul Europei la 4 oct. 1993) depunând eforturi să-şi modifice corespunzător legislaţia civilă, administrativă, legislaţia privitoare la familie, la procesul muncii ca şi legislaţia penală, în raport cu aceste principii, profund umaniste şi pe deplin corespunzătoare stadiului actual al dezvoltării relaţiilor sociale.

Începând cu Constituţia care a consacrat multe din principiile Convenţiei Europene, toate actele normative importante inspiră din soluţiile prevăzute în Convenţia Europeană.

Preview document

Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 1
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 2
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 3
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 4
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 5
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 6
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 7
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 8
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 9
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 10
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 11
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 12
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 13
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 14
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 15
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 16
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 17
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 18
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 19
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 20
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 21
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 22
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 23
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 24
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 25
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 26
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 27
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 28
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 29
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 30
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 31
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 32
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 33
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 34
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 35
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 36
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 37
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 38
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 39
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 40
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 41
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 42
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 43
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 44
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 45
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 46
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 47
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 48
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 49
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 50
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 51
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 52
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 53
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 54
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 55
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 56
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 57
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 58
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 59
Infracțiuni Săvârșite de Funcționarii Publici - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Savarsite de Functionarii Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Darea de mită

Darea de mita 1.Textul incriminator Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în...

Infracțiunea de Luare de Mită

I.INTRODUCERE Coruptia-fenomen juridic si sociologic Ce subiect poate fi mai tentant,mai interesant si totodata,mai controversat,decât...

Infracțiuni săvârșite de funcționarii publici

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public au altor activităţi reglementate de lege Viata sociala a pus dintotdeauna...

Asemanari și Deosebiri intre Infracțiunea de Primire de Foloase Necuvenite și Luarea de Mita și Ultraj

1. Conceptul legal şi caracterizare Primirea de foloase necuvenite în Codul Penal este incriminată într-o variantă simplă sau tip. Această...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Răspunderea penală în dreptul muncii

I.RASPUNDEREA PENALA A.Notiunea de raspundere penala. În ştiinţa şi practica dreptului, un domeniu central îl reprezintă materia răspunderii...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Infracțiuni săvârșite de funcționarii publici

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public au altor activităţi reglementate de lege Viata sociala a pus dintotdeauna...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament...

Analiza și interpretarea juridică a infracțiunilor - traficul de influență și luarea de mită

I. TRAFICUL DE INFLUENŢǍ 1.Continutul legal: Conform art.257 Cod penal constituie infractiunea de trafic de influenta - primirea ori pretinderea...

Elemente de Drept Penal

1.Dreptul penal- notiune Dreptul penal este acea ramura a dreptului public, formata din asamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile de...

Elemente de Drept Penal

Capitolul I 1. Noţiunea infracţiunii. Potrivit articolului 17 din Codul penal, infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu...

Ai nevoie de altceva?