Inspectia Fiscală

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1444
Mărime: 8.69KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neîngradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

Inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

– constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

– analiza si evaluarea informatiilor fiscale, în vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

– sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestor atribuţii, organul de inspecţie fiscală va proceda la:

- examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

- verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului;

-discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii contribuabilului;

- solicitarea de informaţii de la terţi;

- stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată;

- verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile;

- dispunerea măsurilor asigurătorii ;

- efectuarea de investigaţii fiscale;

- aplicarea de sancţiuni;

- aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.

Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul fiscal competent.

Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

La începerea, inspecţiei fiscale, contribuabilul va fi informat că poate numi persoane care sa dea informaţii.

Pe toată durata exercitării inspecţiei fiscale contribuabilii supuşi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.

Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscală.

La încheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, cu exceptia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nici o modificare în urma inspectiei fiscale sau a cazului în care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organelor de inspectie fiscala.

Contribuabilul are dreptul să prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale.

Formele si întinderea inspectiei fiscale

– inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata;

– inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

Metodele realizarii inspectiei fiscale

– controlul prin sondaj, care consta în activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative în care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

– controlul inopinat, care consta în activitatea de verificare faptica si documentara, în principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de încalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea în prealabil a contribuabilului;

– controlul încrucisat, care consta în verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului în corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul încrucisat poate fi si inopinat.

Inspectia fiscala se efectueaza în cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, cu urmatoarele distinctii:

La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale începe de la sfârsitul perioadei controlate anterior si se poate extinde pentru o perioada de maxim 5 ani corespunzatoare termenului de prescriptie

La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute în ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale.

Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca:

– exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

– nu au fost depuse declaratii fiscale;

– nu au fost îndeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

Preview document

Inspectia Fiscală - Pagina 1
Inspectia Fiscală - Pagina 2
Inspectia Fiscală - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Inspectia Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Verificarile Specifice Inspectiei Fiscale

Cap. 1. CONTROLUL FISCAL 1.1. Definirea, rolul, importanta si formele controlului fiscal Constitutia României, modificata si completata prin...

Obligatia Fiscala - Notiune, Forme, Principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Poprirea

Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului civil şi una din formele de manifestare a acţiunii civile. Putem defini executarea silită ca...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Drept Financiar și Fiscal

1.Executarea silita a bunurilor mobile. Constituie regula in mat.executariii silite de la care sunt exceptate bunurile necesare vietii si muncii...

Principiile Dreptului

1. NOŢIUNEA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE (GENERALE) ALE DREPTULUI Principiile de drept sunt ideile conducătoare (prescripţiile fun¬damentale) ale...

Funcțiile Dreptului

1. NOŢIUNEA FUNCŢIILOR DREPTULUI Dreptul are ca scop regularizarea raporturilor sociale, canali¬zarea activităţii oamenilor în cadrul unor relaţii...

Ai nevoie de altceva?