Instrumente de Garantare a Proprietatii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 32215
Mărime: 573.84KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Dan Constantin Tudurache
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT

Extras din document

Tema I – Buna-credintã si elementele sale

1. Onestitatea - fundament moral al bunei credinte. 2. Elementele bunei-credinte. 3.

Teoriile cu privire la buna-credintã. 4. Reaua-credintã. Forme de manifestare: dolul, frauda,

abuzul de drept.

1. Definitia datã de Cicero: sinceritate în cuvinte (veritas) si fidelitate în angajamente

(fidelitas).

2. Onestitatea – fundament moral al bunei-credinte.

Valorile morale ale onestitãtii: loialitatea (probitatea), prudenta, ordinea si temperanta.

3. Elementele bunei-credinte:

a) Intentia dreaptã – absenta dolului, fraudei si violentei; fidelitate în angajamente;

absenta îndoielii.

b) Diligenta – prevederea rezultatului circumscris în prevederile legii.

c) Liceitatea

d) Abtinerea de la vãtãmare sau de la pãgubirea altuia.

4. Teoriile cu privire la buna-credintã

a) Teoria regimului derogatoriu de la „dreptul strict”.

b) Teoria tripartitã:

- buna-credintã este apropiatã de echitate;

- fundamentarea pe ideea generalã de loialitate în relatiile contractuale;

- convingerea eronatã în care se aflã o persoanã datoritã unui defect al dreptului

subiectiv ori unei reguli obiective de drept.

c) Teoria bipartitã:

- buna-credintã obiectivã

- buna-credintã subiectivã

Variantã a teoriei: activã/pasivã.

d) Teoria unitãtii conceptului de bunã-credintã

e) Teoria bunei-credinte ca notiune cu efecte în domeniul responsabilitãtii si al nulitãtii

actelor juridice.

f) Teoria literaturii juridice germane. Întrebuinteazã doi termeni:

- Treu un Glauben – loialitate si încredere necesarã în actele juridice

- guter Glaube – credintã eronatã si scuzabilã ce este echivalatã unui drept.

3

g) Teoria bunei-credinte ca normã cu caracter general în dreptul român.

Controversa asupra textului de lege:

- art. 1 din D. 31/1954 (regulile de convietuire);

- art. 1899 alin. (2) C. civ.

5. Reaua-credintã. Forme de manifestare: dolul, frauda, abuzul de drept.

4

Tema a II-a – Modurile de dobândire a dreptului de proprietate bazate pe bunacredintã

1. Dobândirea fructelor de cãtre posesorul de bunã-credintã.

Posesorul de bunã-credintã dobândeste în proprietate fructele bunului pe care îl

posedã. Prin fructe întelegem produsele periodice ale unui bun, prin a cãror obtinere si

percepere nu se altereazã sau consumã substanta bunului respectiv. Fructele pot fi: naturale,

industriale si civile. În conformitate cu art. 483 Cod civil, fructele, indiferent de categoria din

care fac parte, se cuvin proprietarului bunului frugifer. Dreptul proprietarului de a culege

fructele în proprietate constituie un element al atributului de folosintã care intrã în alcãtuirea

continutului juridic al dreptului de proprietate.

Preview document

Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 1
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 2
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 3
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 4
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 5
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 6
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 7
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 8
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 9
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 10
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 11
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 12
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 13
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 14
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 15
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 16
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 17
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 18
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 19
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 20
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 21
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 22
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 23
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 24
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 25
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 26
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 27
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 28
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 29
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 30
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 31
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 32
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 33
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 34
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 35
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 36
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 37
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 38
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 39
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 40
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 41
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 42
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 43
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 44
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 45
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 46
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 47
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 48
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 49
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 50
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 51
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 52
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 53
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 54
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 55
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 56
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 57
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 58
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 59
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 60
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 61
Instrumente de Garantare a Proprietatii - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Instrumente de Garantare a Proprietatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Drept Constituțional Național și European

Noţiuni generale privind ramura de drept constituţional (concepte, raporturi, norme, izvoare, importanţǎ, raporturile cu celelalte ramuri de...

Legistica Formală

Determinarea conţinutului funcţiei legislative. Guvernarea unei ţări pe baza principiilor democraţiei este legată de manifestarea poporului ca...

Dreptul Muncii

CURSUL Nr. 1 NOŢIUNEA DREPTULUI MUNCII. OBIECT. RAPORTURILE JURIDICE INDIVIDUALE DE MUNCĂ. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII. PINCIPIILE DREPTULUI...

Drept Constitutional

Partea I Notiunea. Teoria constitutiei. Teoria statului Capitolul I Dreptul constitutional ca stiintă în sistemul stiintelor juridice...

Probleme de Drept Internațional Privat în Dreptul Afacerilor

CONFLICTE DE JURISDICŢIE 1) Consideraţii prealabile A. Convenţia arbitrală sau clauza de alegere voluntară a forului Potrivit psihologului...

Dreptul Muncii

Obiectivele Unităţii de învăţare I 1.1. Semnificatia termenului „muncă” Termenul „muncă” – provenit din limba slavonă „monka” – are mai multe...

Ai nevoie de altceva?

''