Introducere în Teoria Generală a Dreptului

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 220 în total
Cuvinte : 90126
Mărime: 261.97KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. DELEANU IOAN, Conf. univ. dr. MARŢIAN IOVAN

Cuprins

C U P R I N S

CAPITOLUL I. PRELIMINARII. 9

1. Etimologia si sensurile termenului drept. 9

2. Stiinta dreptului sau stiintele juridice. 13

1. Scurt istoric si principalele caracteristici ale stiintei dreptului. 13

2. Metodele cercetarii stiintifice (de studiere) a dreptului. 16

3. Sistemul stiintelor juridice. Teoria generala a dreptului în sistemul stiintelor juridice. 18

a) Sistemul stiintelor juridice. Componente. 18

b) Teoria generala a dreptului în sistemul stiintelor juridice. 21

3. Întrebari de control si autoverificare . 24

4. Bibliografie . 25

CAPITOLUL II. CONCEPTUL SI DEFINIREA DREPTULUI . 26

1. Specificul reglementarilor prin drept a relatiilor sociale. (Normativitatea juridica). 27

2. Factorii de determinare (de configurare) ai dreptului. 30

3. Dreptul si valorile sociale. 32

a) Notiunile de cultura, civilizatie, valori. 32

b) Legatura dintre drept si valori. 36

c) Valori morale  valori juridice. 38

4. Definirea si constantele dreptului. 41

a) Definirea dreptului. 41

b) Constantele dreptului. 43

5. Întrebari de control si autoverificare . 46

6. Bibliografie . 47

CAPITOLUL III. SISTEMUL DREPTULUI . 48

1. Notiunea generala de sistem în teoria cunoasterii. Proprietati generice ale sistemului. 48

2. Dreptul ca sistem. Particularitati ale sistemului drept. 52

3. Norma juridica - institutia juridica - ramura de drept ca structuri ale sistemului . 55

4. Întrebari de control si autoverificare . 60

5. Bibliografie . 61

CAPITOLUL IV. PRINCIPIILE DREPTULUI. 62

1. Notiunea de principiu (sau principii). 62

2. Principiile dreptului. 64

3. Delimitari si categorii de principii ale dreptului. 67

4. Întrebari de control si autoverificare . 69

5. Bibliografie . 70

CAPITOLUL V. INTERDEPENDENTA DINTRE DREPT SI STAT. 71

1. Etimologia si sensurile termenului stat . 71

2. Definirea statului. Constantele statului. 73

a) Definirea statului. 73

b) Constantele statului. 74

3. Statul ca putere de stat. 77

a) Notiunea sau categoria politico-juridica de putere. 77

b) Puterea politica. 81

4. Puterea de stat. Caracteristici ale puterii de stat. 82

5. Institutiile (organele) fundamentale ale statului. 85

6. Forma statului. 86

7. Legatura dintre stat si drept. 87

8. Întrebari de control si autoverificare . 90

9. Bibliografie . 90

CAPITOLUL VI. NORMA JURIDICA. 91

1. Normele sociale. Caracteristici generale. 91

a) Notiunea de norma sociala. 91

b) Caracteristici generale ale normelor sociale. 92

c) Clasificari ale normelor sociale. 93

2. Normele juridice  parte integranta a normelor sociale. Caracteristici . 96

a) Notiunea de norma juridica. 96

b) Caracteristici ale normelor juridice. 97

3. Structura logico-juridica a normei de drept. 100

a) Notiunea de structura a normei juridice. 100

1 Ipoteza  element de structura a normei juridice. 103

2 Dispozitia  element de structura a normei juridice. 105

3 Sanctiunea  element de structura a normei juridice. 108

4. Clasificari ale normelor juridice. 110

5. Întrebari de control si autoverificare . 112

6. Bibliografie . 115

CAPITOLUL VII. ELABORAREA NORMELOR JURIDICE. TEHNICA

JURIDICA NORMATIVA . 116

1. Continutul notiunii de elaborare a normei juridice. 116

2. Principiile si etapele tehnicii normative. 118

3. Partile constitutive si structura formala a actelor normative. 120

4. Limbaj si stil în elaborarea actelor normative. 123

5. Întrebari de control si autoverificare . 126

6. Bibliografie . 127

Extras din document

OBIECTIVELE STUDIULUI

Disciplina de învatamânt superior juridic intitulata Introducere în teoria generala a dreptului are ca principal obiectiv de a introduce pe studentii facultatilor de Drept în studierea si cunoasterea notiunilor si conceptelor de baza ale stiintelor juridice în general, în utilizarea corecta a terminologiei si limbajului de specialitate, în formularea judecatilor si corelatiilor dintre elementele de cunoastere asimilate prin studiu. Cunostintele însusite la aceasta disciplina constituie baza teoretica necesara pentru studiul si cunoasterea celorlalte discipline de specialitate juridica.

Potrivit Programei analitice a cursului fiecare tema în parte urmareste câteva obiective specifice mentionate în cuprinsul temei respective, toate fiind însa conexe si subordonate obiectivului general al acestei discipline.

PRELIMINARII

1. Etimologia si sensurile termenului drept

Explicarea notiunii de drept înseamna, de fapt, a raspunde la întrebarea: Ce este dreptul? Raspunsul la aceasta întrebare poate fi dat din numeroase optici si puncte de vedere, aceasta datorita complexitatii, importantei si implicatiilor dreptului asupra relatiilor sociale, a conduitei si intereselor individului uman si al colectivitatilor socio-umane. Indiferent de varietatea raspunsurilor posibile la aceasta întrebare, cel putin doua aspecte ale problemei sunt necesare si inevitabile, si anume: explicarea etimologiei si originii, ale sensurilor si acceptiunilor termenului drept1) în limbajul juridic si, respectiv, explicarea conceptului sau a categoriei de drept, a definitiei dreptului. (vezi, cap. II)

Cunoasterea si explicarea fenomenului drept a constituit din cele mai vechi timpuri si pâna în prezent o preocupare legitima nu numai a eruditilor sau specialistilor ci si a omului simplu, a cetateanului. Aceasta pentru ca dreptul a avut si are cele mai complexe interferente cu libertatea si interesele omului în societatea organizata ca stat. De aceea, primele reflectii si elaborari teoretico-explicative asupra fenomenului drept au aparut înca în antichitate, în operele si scrierile unor filosofi, împarati sau juristi ei epocii - cu deosebire ai antichitatii romane. Ele au fost continuate apoi în operele filosofice si politico-juridice ale Evului Mediu - mai cu seama în perioadele renascentista, iluminista si a revolutiilor burgheze, ca în epoca moderna si contemporana cunoasterea dreptului sa se dezvolte considerabil, constituindu-se complexul sistem al stiintelor juridice, ca o ramura distincta a stiintelor socio-umaniste. Pâna în secolul al XIX-lea când stiinta dreptului se va delimita într-o ramura distincta a stiintelor, explicatia fenomenului drept era realizata din perspectiva filosofiei, moralei, eticii, a politicii, istoriei etc., de unde si marea diversitate de întelesuri si definitii date dreptului.

În acest proces istoric-evolutiv multimilenar s-a decantat si cristalizat concomitent atât forma semantica a termenului drept cât si diversele sale acceptiuni sau sensuri în care a fost si este utilizat.

Sub aspect etimologic termenul sau cuvântul drept îsi are originile în cuvântul latinesc directum directus al carui sens originar, exprima însa ideea de rectiliniu, în înteles material sau fizic de linie dreapta, unghi drept, de ceva direct etc. O asemenea acceptiune a cuvântului drept este si în prezent utilizata atât în vorbirea curenta cât si în limbajul unor specialitati cum ar fi tehnica, matematica, fizica etc. Totodata, la originile termenului drept a stat si cuvântul latinesc dirigo care însemna a cârmui, a dirija sau orienta, a conduce. Prin evolutie si combinarea acestor termeni, cuvântul drept a început a exprima ideea de conducere sau cârmuire dreapta a oamenilor, de a-i dirija pe linia dreapta a conduitei sau faptelor stabilite prin norme sau legi, de a decide în mod corect, drept în baza legilor

Preview document

Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 1
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 2
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 3
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 4
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 5
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 6
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 7
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 8
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 9
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 10
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 11
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 12
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 13
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 14
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 15
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 16
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 17
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 18
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 19
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 20
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 21
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 22
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 23
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 24
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 25
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 26
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 27
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 28
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 29
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 30
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 31
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 32
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 33
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 34
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 35
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 36
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 37
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 38
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 39
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 40
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 41
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 42
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 43
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 44
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 45
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 46
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 47
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 48
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 49
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 50
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 51
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 52
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 53
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 54
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 55
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 56
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 57
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 58
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 59
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 60
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 61
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 62
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 63
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 64
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 65
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 66
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 67
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 68
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 69
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 70
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 71
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 72
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 73
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 74
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 75
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 76
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 77
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 78
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 79
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 80
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 81
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 82
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 83
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 84
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 85
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 86
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 87
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 88
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 89
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 90
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 91
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 92
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 93
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 94
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 95
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 96
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 97
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 98
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 99
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 100
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 101
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 102
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 103
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 104
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 105
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 106
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 107
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 108
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 109
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 110
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 111
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 112
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 113
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 114
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 115
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 116
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 117
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 118
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 119
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 120
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 121
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 122
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 123
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 124
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 125
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 126
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 127
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 128
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 129
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 130
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 131
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 132
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 133
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 134
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 135
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 136
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 137
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 138
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 139
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 140
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 141
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 142
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 143
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 144
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 145
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 146
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 147
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 148
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 149
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 150
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 151
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 152
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 153
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 154
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 155
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 156
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 157
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 158
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 159
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 160
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 161
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 162
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 163
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 164
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 165
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 166
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 167
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 168
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 169
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 170
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 171
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 172
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 173
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 174
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 175
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 176
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 177
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 178
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 179
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 180
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 181
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 182
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 183
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 184
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 185
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 186
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 187
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 188
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 189
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 190
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 191
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 192
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 193
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 194
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 195
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 196
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 197
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 198
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 199
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 200
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 201
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 202
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 203
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 204
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 205
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 206
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 207
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 208
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 209
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 210
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 211
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 212
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 213
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 214
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 215
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 216
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 217
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 218
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 219
Introducere în Teoria Generală a Dreptului - Pagina 220

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Teoria Generala a Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică

1.INSERŢIA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ Dreptul are ca obiect reglarea relaţiilor sociale în scopul realizării echilibrului social şi apărării...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Izvoarele Secundare (Derivate) ale Dreptului Comunitar

CAPITOLUL I ACTE COMUNITARE CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE SECTIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Termenul „act comunitar” inseamna orice...

Te-ar putea interesa și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii

Introducere La temelia dreptului civil  ca drept privat prin excelenta  se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Ramurile Dreptului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1 Definiţia şi obiectul „Teoriei generale a dreptului” În rândul disciplinelor...

Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Introducere Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori...

Locul si Rolul Stiintei Teoriei Generale a Dreptului in Sistemul Stiintelor Juridice

1.INTRODUCERE Ansamblul disciplinelor juridice se constituie intr-un sistem al stiintelor juridice in cadrul caruia se pot distinge,in functie de...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Introducerea în teoria generală a dreptului

I Sistemul stiintei dreptului 1.Conceptul general al stiintei Definitia stiintei Stiinta este un sistem de cunostinte despre natura,societate si...

Ai nevoie de altceva?