Invenții cesiune de creanță

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 10172
Mărime: 34.62KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

NOTE DE CURS*

- 2005 -

I N V E N T I A

TRANSMITEREA DREPTURILOR PRIVIND INVENTIILE PRIN CONTRACTELE DE CESIUNE SI DE LICENTA

1. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Potrivit art. 47 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie , Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului si drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenta, exclusiva sau neexclusiva, sau prin succesiune legala ori testamentara. Transmiterea produce efecte fata de terti numai începând cu data publicarii în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala a mentiunii transmiterii înregistrate la OSIM.

Aceste dispozitiile legale sunt dezvoltate în cuprinsul Regulilor 69 si 72 - 75 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.

Analiza prevederilor art. 47 arata ca sunt avute trei categorii de drepturi: dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului si drepturile ce decurg din brevet. Prin dreptul la brevet trebuie sa se înteleaga dreptul de exploatare exclusiva a inventiei (dreptul subiectiv de proprietate industriala). Dreptul la acordarea brevetului reprezinta o etapa în devenirea dreptului exclusiv asupra inventiei si are un caracter esentialmente temporar. Cum eliberarea brevetului confera dreptul exclusiv asupra inventiei, transmiterea dreptului la acordarea brevetului reprezinta o transmitere sub conditie suspensiva a dreptului exclusiv asupra inventiei. În sfârsit, prin sintagma drepturile ce decurg din brevet legiuitorul a avut în vedere ansamblul de prerogative ce alcatuiesc dreptul exclusiv de exploatare a inventiei, drept ce se naste din brevet .

În cele ce urmeaza, vom examina problemele care se pun în legatura cu transmiterea, în tot sau în parte, a drepturilor nascute în legatura cu inventia prin contractele de cesiune si de licenta.

2. CONTRACTUL DE CESIUNE DE BREVET

2.1. Notiune. Contractul de cesiune de brevet este contractul prin care titularul brevetului de inventie, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a inventiei.

Specific cesiunii de brevet este obiectul sau, care consta în însasi transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industriala asupra inventiei.

2.2. Clasificare

2.2.1.Sub raportul modalitatilor în care se poate realiza, cesiunea poate fi totala sau partiala, atât din punctul de vedere al obiectului sau, cât si din cel al teritoriului la care se refera.

Cesiunea este totala din punctul de vedere al obiectului sau atunci când ceea ce se transmite este dreptul la brevet în întregul sau si, prin aceasta, folosinta exclusiva asupra inventiei cu toate prerogativele sale;

Cesiunea este partiala daca este limitata numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumita parte a inventiei protejata prin brevet.

Din punct de vedere al teritoriului la care se refera, cesiunea poate fi totala, atunci când dreptul transmis se poate exercita pe întreg teritoriul statului care a eliberat brevetul, sau partiala, când ea priveste numai o parte a acelui teritoriu.

Situatia juridica nascuta ca urmare a cesiunii partiale - atât ca obiect, cât si ca teritoriu  conduce la un regim de coproprietate asupra unei cereri sau unui brevet de invetie, fiind aplicate dispozitiile prevazute de Regula 72 din Regulament si cele din dreptul comun.

Cesiunea unei cote-parti din dreptul asupra brevetului.

Ne aflam în ipoteza unei asemenea cesiuni în umatoarele cazuri:

1.Brevetul a fost înregistrat pe numele mai multor persoane, fizice si/sau juridice, care devin astfel cotitulari ai acelui brevet. Unul dintre acesti cotitulari poate ceda unui cesionar cota-parte ideala si abstracta pe care o detine din dreptul asupra brevetului. În urma unei astfel de cesiuni, cesionarul dobândeste exact pozitia juridica a cedentului, respectiv devine cotitular al dreptului la brevet alaturi de cotitularul care nu a cedat cota sa.

2.Titularul exclusiv al unui brevet cedeaza o cota-parte din dreptul asupra brevetului. În aceasta ipoteza, cedentul si cesionarul devin cotitulari ai aceluiasi brevet.

În toate cazurile, cotitularii îsi vor exercita drepturile asupra brevetului potrivit regimului de drept comun al coproprietatii. În materia inventiilor, acest regim prezinta urmatoarele particularitati:

a) În situatia în care un brevet apartine în comun mai multor titulari, fiecare dintre acestia este coproprietar, si, în aceasta situatie, exploatarea inventiei poate fi facuta în baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.

Daca nu exista un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a inventiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata inventia în propriul sau profit, sub rezerva de a-i despagubi în mod echitabil pe ceilalti coproprietari care nu exploateaza în mod personal inventia sau care nu au acordat licente de exploatare; în lipsa unui acord, despagubirea este stabilita de instanta, potrivit dreptului comun.

b) Fiecare dintre coproprietari poate actiona în contrafacere în propriul sau profit; coproprietarul care actioneaza în contrafacere trebuie sa notifice actiunea celorlalti coproprietari.

Fiecare dintre coproprietari poate sa acorde unui tert o licenta de exploatare neexclusiva, în profitul sau, sub rezerva de a-i despagubi în mod echitabil pe ceilalti coproprietari care nu exploateaza în mod personal inventia sau care nu au acordat licenta de exploatare; în lipsa unui acord, aceasta despagubire este stabilita de instanta potrivit dreptului comun.

c)O licenta de exploatare exclusiva nu poate fi data decât cu acordul tuturor coproprietarilor sau în baza unei sentinte judecatoresti definitive si irevocabile. Licenta exclusiva este considerata un act de dispozitie care este guvernat de regula unanimitatii.

d)Coproprietarii dispun de un drept de preferinta ce trebuie exercitat într-un termen de 3 luni cu începere de la notificarea intentiei de cedare a brevetului; în lipsa unui acord, cu privire la pretul asupra cotei-parti cesionate, pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca, potrivit dreptului comun. Apreciem ca încalcarea dreptului de preferinta se sanctioneaza cu nulitatea relativaa contractului de cesiune a cotei-parti.

e) Coproprietarul unui brevet poate sa notifice celorlalti coproprietari ca renunta în beneficiul celorlalti la cota sa parte; cu începere de la data înscrierii renuntarii în Registrul national al brevetelor de inventie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligatie fata de ceilalti coproprietari; în urma renuntarii, ceilalti coproprietari îsi repartizeaza cota-parte asupra careia s-a renuntat în afara de situatia în care partile au convenit altfel.

f)Dispozitiile enumerate mai sus se aplica mutatis mutandis si în cazul coproprietatii asupra unei cereri de brevet de inventie.

Preview document

Invenții cesiune de creanță - Pagina 1
Invenții cesiune de creanță - Pagina 2
Invenții cesiune de creanță - Pagina 3
Invenții cesiune de creanță - Pagina 4
Invenții cesiune de creanță - Pagina 5
Invenții cesiune de creanță - Pagina 6
Invenții cesiune de creanță - Pagina 7
Invenții cesiune de creanță - Pagina 8
Invenții cesiune de creanță - Pagina 9
Invenții cesiune de creanță - Pagina 10
Invenții cesiune de creanță - Pagina 11
Invenții cesiune de creanță - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Inventii Cesiune de Creanta.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al medicamentelor

SECŢIUNEA I MEDICAMENTELE ŞI INDUSTRIA FARMACEUTICĂ 1.1. Scurtă prezentare pe categorii de medicamente Medicamentele ocupă un loc important în...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție

Procedura de obţinere a unui brevet de invenţie Capitolul I. Consideraţii introductive privind invenţiile 1.1.Evoluţia istorică a drepturilor...

Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție

O invenție este un produs sau un procedeu care oferă o nouă modalitate de a realiza ceva, sau oferă o nouă soluție tehnică pentru o problemă....

Drepturile și Obligațiile Născute în Legătură cu Invenția

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA Crearea şi brevetarea invenţiei dă naştere la drepturi şi obligaţii atât pentru persoana...

Dreptul Proprietății Industriale

Obţinerea brevetului Spre deosebire de dreptul de autor, în domeniul proprietăţii industriale, protecţia juridică este legată de îndeplinirea...

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Acreditivul și Incasso-ul Documentar

1.Acreditivul documentar in import/export 1.1.Principii fundamentale Acreditivul documentar reprezinta angajamentul unei banci de a plati o suma...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Curs selectiv pentru examenul de definitivat pentru notari publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Dreptul Proprietății Intelectuale

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale...

Ai nevoie de altceva?