Istoria Dreptului Românesc

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1888
Mărime: 12.45KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Evoluţia raporturilor juridice în spaţiul geto-dacic:

• Particularităţi politice, sociale şi juridice ale populaţiei de la N Dunării din antichitate

• Norme de drept premergătoare statului dac centalizat

• Evoluţia statului şi dreptului geto-dac în sec. I în. Hr.- sec. I după Hr.

• Aspecte econimice şi administrative privind apariţia statului dac centralizat

• Instituţiile de drept la geto-daci comparativ cu antichitatea clasică greco-romană

• Considerente juridice ale relaţiilor internaţionale la geto-daci

Particularitaţi politice , sociale şi juridice ale populaţiei la N de Dunăre

Caracteristici:

-aparţin marelui neam al tracilor (în jurul anului 1000 în. Hr)

-aria de răspândire a acestora este la V-Boemia(Cehia de azi); în răsărit- Gurile Bugului ; în N Carpaţii Păduroşi şi în S – Munţii Balcani

-la jumătatea mileniului întâi în. Hr. –Geţii ating stadiul de organizare socială caracteristic democraţiei militare şi sunt în plină civilizaţie a fierului .

Izvoare : nescrise –arheologice

scrise – principalul izvor este HERODOT pentru jumătatea mileniului întâi (cu lucrarea „ISTORII”).

Evenimentul care atestă intrarea geţilor în istorie , este prilejuit de expediţia regelui persan DARIUS la N Mării Negre (Sciţii): „Pentru că s-au purtat nesăbuit geţii dobrogeni au fost pe dată robiţi , măcar că sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci.”

Norme de drept premergătoare statului dac centralizat

Trăsături generale: stadiul de organizare socială a geţilor în a II a jumătate a mileniului I în. Hr. este dat de organizarea de tip tribal în cadrul căreia războinicul reprezenta elementul central al comunităţii iar în fruntea acesteia din urmă , întâlnim un şef militar . schimburile comerciale cu coloniştii greci încurajează apariţia proprietăţii private care va coexita cu proprietatea colectivă , în comun a bunurilor.

relaţiile interumane se bazează pe obiceiuri juridice(cutume nescrise) , şi care sunt păstrate din generaţie în generaţie prin viu grai în special de către preoţi , care îndeplinesc şi funcţia de judecători (medici)

apariţia primelor instiuţii politice la geto-daci (familia , proprietatea şi schimburile comerciale).

Familia- este monogamă (o singură soţie), tatăl este capul familiei iar copii au dreptul la averea succesorală încă din timpul vieţii părinţilor (după majorat).

Proprietatea –definirea mai clară a instituţiilor proprietăţii , atrage ierarhizarea socială :apariţia castei nobile (aristrocraţia- tarabostes) care se evidenţiază din rândul oamenilor liberi denumiţi comati.din rândul primilor se detaşează căpetenia militară (primus inter pares) care are puteri discreţionale pe timp de război . însă pe timp de pace atribuţiile îi sunt limitate . Adunarea războinicilor (dintr-o instituţie reprezentetivă a comunităţii devine un instrument militar prin care căpetenia militară guvernează impunând celorlalţi interesele şi dorinţele aristrocraţiei(proprietatea)

Schimburile comerciale – reprezintă un element important în maturizarea societăţii geto-dace , colonizările greceşti de la Pontul Euxin (marea neagră) jucând rolul important (sec. I în . Hr .), iar ulterior acestie perioade , rolul va fi cedat negustorilor romani . Schimburile comerciale dintre geţi si greci vor impulsiona meşteşugurile şi comerţul chiar şi în cadrul populaţiei de la N Dunării , deoarece cererea mare de produse nu putea fi suplinită doar prin intermediul negustorilor stăini, numărul mare de tezaure şi depozite monetare descoperite , arată existenţa economiei de schimb (marfă contra bani, marfă contra marfă), trocul , evidenţiază ierarhizarea socială iar din punct de vedere politic consemnează apariţia (polilor) formaţiunii de tip statal (uniuni de triburi)

Religia – monoteistă ,reprezintă un factor de unitate şi individualizare a geţilor faţă de traci

geţii sunt consideraţi extrem de evlavioşi (religia este omniprezentă iar preoţii au mare autoritate), (credinţa în viaţa de dincolo)

religia la geto-dacia contribuit din plin la caracterizarea acestora ca fiind excelenţi luptători , deoarece alternativa (înfrângerea) era absolut umilitoare .

Preview document

Istoria Dreptului Românesc - Pagina 1
Istoria Dreptului Românesc - Pagina 2
Istoria Dreptului Românesc - Pagina 3
Istoria Dreptului Românesc - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Istoria Dreptului Romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Falsul în Documente

INTRODUCERE Documentele, reprezintă un capitol important în istoria de milenii a omenirii. De-a lungul vremurilor documentele apar ca înscrisuri...

Cercetarea Infractiunilor de Trafic de Stupefiante

„Problema drogurilor nu poate fi soluţionată într-o zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor, organizaţiilor şi naţiunilor, ea...

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Cap.I. SCURT ISTORIC Termenul de criminalistică este întrebuinţat pentru prima dată în literatura juridică, de către Hans Gross, în Manualul...

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE 1.1 Evoluţia legislativă Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Identificarea Criminalistica cu Ajutorul Portretului Robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Ai nevoie de altceva?