Istoricul dreptului la apărare

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 10657
Mărime: 45.81KB (arhivat)
Cost: Gratis
o prezentare generala asupra dreptului la aparare al minorului in procesul penal

Extras din curs

Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege ,desfasurata de organele competente,cu participarea partilor si a altor persoane,în scopul constatarii la timp si în mod complet a faptelor care constituie infractiuni ,astfel ca orice persoana care a savârsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala .

Savârsirea unei infractiuni creaza în dreptul penal procesual penal un raport juridic conflictual , în care subiectul activ,reprezentat de stat are obligatia legala de a trage la raspundere penala pesoanele care nu s-au conformat comandamentului legal,impus prin norma juridica.

Analizând definitia procesului penal coroborata cu dispozitiile Codului de Procedura Penala referitoare la regulile de baza ale procesului penal , rezulta ca organele judiciare au îndatorirea legala de a descoperi toate faptele care constituie infractiuni,de a stabili raspunderea autorilor acestora pe baza de probe-în virtutea rolului activ , de a judeca persoanele trimise în judecata, cu obligatia de a garanta subiectilor un corolar de drepturi fundamentale.

Ca urmare a ratificarii de catre România a Declaratiei Universale a drepturilor omului si cetateanului( ONU- 10 decembrie 1948), a Pactului privind drepturile civile si politice,a Conventiei pentru prevenirea torturii,a tratamentului inuman si degradant, precum si a altor instrumente internationale semnificative în domeniul drepturilor omului , au fost introduse de catre legiuitorul român în Constitutia României din 1991,revizuita în 2003, cât si în Codul de Procedura Penala ,drepturi fundamentale ce se cer a fi imperios respectate în activitatea judiciara, încalcarea unora dintre ele fiind sanctionata cu nulitatea absoluta a tuturor actelor de procedura realizate dupa acel moment.

Astfel,o persoana care se afla în conflict cu legea penala trebuie sa beneficieze de garantarea libertatii persoanei–art 5 C.Pr.Pen, respectarea demnitatii umane- art 5¹C.Pr.Pen , prezumptia de nevinovatie- art 5² C.pr.pen , garantarea dreptului la aparare- art 5³C.pr.pen , iar pentru respectarea acestora au fost introduse numeroase alte drepturi accesorii,drepturi recunoscute în orice faza a procesului penal.

Am aratat ca procesul penal este activitatea desfasurata de organele competente , în virtutea rolului activ al acestora , însa procesul nu se rezuma doar la acest aspect.În cadrul procesului este dinamizata o alta actiune,aceea a învinuitului/inculpatului sau a altor participanti la proces pentru a sustine pretentiile lor.Desi, învinuitul/inculpatul beneficiaza de prezumptia de nevinovatie pâna la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare,el are dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor aduse împotriva sa, printr-o actiune proprie –apararea în cadrul formal al procesului. Cu atât mai puternic cuvânt îi este permis inculpatului sa dinamizeze prin pozitia sa activa un control judiciar asupra legalitatii si temeiniciei hotarârii pronuntate de o instanta de judecata.Justitia este aplecata spre cetateni,acordându-le acestora toate modalitatile practice prin care acestia pot demonstra nevinovatia sau gradul lor de vinovatie,beneficiind pentru acest lucru sprijin din partea aparatului juridic.

Preview document

Istoricul dreptului la apărare - Pagina 1
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 2
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 3
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 4
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 5
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 6
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 7
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 8
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 9
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 10
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 11
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 12
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 13
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 14
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 15
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 16
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 17
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 18
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 19
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 20
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 21
Istoricul dreptului la apărare - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Istoricul Dreptului la Aparare.doc

Alții au mai descărcat și

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Drepturile Omului

ARGUMENT Înscriindu-se în filozofia ,, dreptul natural şi al ginţilor” şi stând la baza teoriei “contractului social “ al lui Jean –Jacques...

Invenții cesiune de creanță

NOTE DE CURS* - 2005 - I N V E N T I A TRANSMITEREA DREPTURILOR PRIVIND INVENTIILE PRIN CONTRACTELE DE CESIUNE SI DE LICENTA 1. CONSIDERATII...

Desene și Modele Industriale

NOTE DE CURS* - 2007 - DESENE SI MODELE INDUSTRIALE CAPITOLUL I IZVOARE JURIDICE Ansamblul materiei desenelor si modelelor industriale este...

Drept Administrativ

Constantele modelului democratic de administratie publica sunt acele principii generale care se gasesc atât in modelul liberal cat si in modelul...

Actele Nesupuse Controlului și Limitele Controlului

Actele nesupuse controlului si limitele controlului 1.Actul administrativ – forma si emitere În acceptiunea cea mai directa, a administra...

Notiunea, Normele și Izvoarele Dreptului Administrativ

Juristconsultul roman Domitius Ulpianus a fost primul care a facut distinctia dintre dreptul civil si dreptul public, definind „jus privatum” ca...

Cetățenia

1.1. Consideratii generale Pentru a întelege termenul de cetatenie, trebuie sa facem o analiza, în sensul dictionarelor unor limbi diferite....

Te-ar putea interesa și

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Administrația Publică

Consideratii generale asupra fenomenului administrativ Cunoasterea stiintifica a unei anumite materii presupune identificarea notiunilor cu care...

Motodologia cuvântului pedeapsă

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept...

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Reglementarea dreptului de apărare în faza de urmărire penală și cercetare judecătorească

CAPITOLUL I DREPTUL LA APARARE. SCURT ISTORIC. LEGISLATIE. CARACTERISTICI Declansarea actiunii penale are ca finalitate tragerea la raspundere si...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Ai nevoie de altceva?