Jurisprudența CEDO

Curs
8.8/10 (10 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23329
Mărime: 524.26KB (arhivat)
Publicat de: Paraschiva Manole
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Alina Petraru
SUPORT DE CURS JURISPRUDENTA CEDO pentru anul IV UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Introducere . 3
 2. Lecţia 1. 6
 3. Dreptul la viaţă (art. 2) . 6
 4. Lecţia 2. 11
 5. Interzicerea torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante (art. 3). 11
 6. Lecţia 3. 15
 7. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art. 4) . 15
 8. Lecţia 4. 17
 9. Dreptul la libertate şi siguranţă . 17
 10. Lecţia 5. 20
 11. Dreptul la un proces echitabil (art. 6) . 20
 12. Lecţia 6. 25
 13. Nicio pedeapsă fără lege (art. 7), dreptul la un recurs efectiv (art. 13) şi dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală (art. 3 al Protocolului 7) . 25
 14. Lecţia 7. 29
 15. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art. 8) şi dreptul la căsătorie (art. 12). 29
 16. Lecţia 8. 33
 17. Garantarea libertăţilor de gândire, conştiinţă şi religie, de exprimare, de întrunire şi asociere . 33
 18. 8.1. Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art. 9) . 33
 19. 8.2. Libertatea de exprimare (art. 10) . 34
 20. 8.3. Libertatea de întrunire şi de asociere (art. 11) . 37
 21. Lecţia 9. 41
 22. Drepturi ocrotite prin protocoalele adiţionale la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului . 41
 23. Lecţia 10. 50
 24. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului . 50
 25. Bibliografie: . 65

Extras din curs

Introducere

CEDO între istorie şi actualitate

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului.

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma la 4 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. De la intrarea în vigoare a Convenţiei, dezvoltări importante au intervenit ca urmare a adoptării unui număr de treisprezece protocoale adiţionale. Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 şi 13 au adăugat drepturi şi libertăţi celor consacrate de convenţie. Protocolul 2 a conferit Curţii puterea de a emite avize consultative. Protocolul 9 a deschis petiţionarilor individuali posibilitatea de a-şi prezenta cauza în faţa Curţii, sub rezerva ratificării instrumentului respective de către statul acuzat şi a acceptării de către un Comitet de filtrare. Protocolul 11 a restructurat mecanismul de control. Dispoziţiile acestui Protocol au asigurat creşterea noului sistem, în special prin aceea că a permis accesul direct în faţa Curţii al persoanelor fizice şi juridice aflate sub jurisdicţia statelor contractante. Celelalte Protocoale se refereau la organizarea instituţiilor înfiinţate de Convenţie şi la procedura de urmat în faţa acestora. La 1 octombrie 2009 a intrat în vigoare Protocolul nr. 14bis cu privire la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Protocolul nr. 14bis urmăreşte eficientizarea activităţii Curtii Europene a Drepturilor Omului, în contextul cresterii numărului de cauze pe rolul acesteia. Acest Protocol, care include două proceduri specifice1 privind numărul de judecători care examineaza cererile şi decide cu privire la admisibilitatea lor în fond, va fi aplicat ca o măsură temporară până la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14.

1 - completul judecătorului unic, care are competenţa să respinga o cerere ca inadmisibilă (până acum această competenţă revenea unui complet alcătuit din trei judecători);

- completul format din trei judecători poate să admita şi să soluţioneze cauza cu privire la cereri vădit întemeiate precum şi în cele în care exista o jurisprudenţă clară, aşa numitele cauze repetitive (aceste cazuri erau de competenţa camerele cu şapte judecători sau Marii Camere) 3

Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului a început să funcţioneze la 1 noiembrie 1998, data intrării în vigoare a protocolului 11. După această dată, numărul cazurilor Curţii a crescut foarte mult şi se pune, din nou, problema unei reforme.

CEDO a fost ratificată prin legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994. Textul Convenţiei, modificat prin Protocolul 11 la CEDO, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994, a fost ratificat de România prin legea nr. 79/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 13 iulie 1995.

Jurisprudenţa este ansamblul hotărârilor definitive pronunţate de către un organ jurisdicţional (european sau naţional), iar justiţiabilitatea reprezintă capacitatea normelor de garantare a drepturilor persoanei de a fi suficient de concrete pentru a putea da efectivitate enunţului normativ în cazul unor împrejurări specifice prin care a trecut persoana care se consideră victimă a violării drepturilor omului. Hotărârile CEDO constituie un model de interpretare şi aplicare a legii prin claritatea şi coerenţa raţionamentelor, prin consecvenţa şi predictibilitatea interpretării normelor ce consacră drepturile şi libertăţile fundamentale pe care le are fiecare cetăţean. Pevederile Convenţiei şi ale protocoalelor sale adiţionale nu pot fi interpretate şi aplicate corect decât prin raportare la jurisprudenţa Curţii. Din această cauză, Corneliu Bîrsan afirmă că normele cuprinse în Convenţie şi în protocoalele sale adiţionale alcătuiesc, împreună cu jurisprudenţa organelor sale, un bloc de convenţionalitate.

Convenţia vizează asigurarea de către state a respectării Drepturilor Omului, Statului de drept şi principiilor Democraţiei pluraliste. Acceptarea sa, inclusiv jurisdicţia obligatorie a Curţii şi caracterul obligatoriu al hotărârilor sale, este în prezent o condiţie de a fi membru al Consiliului Europei. În prezent, Convenţia este parte integrantă a sistemului juridic intern al Statelor membre. Respectarea sa este asigurată şi de Uniunea europeană, cu toate că problema aderării Uniunii la sistemul de protecţie stabilit de către Consiliul Europei rămâne a fi deschisă. Din punct de vedere practic, succesul Convenţiei se explică în mare parte prin mecanismul său de control dezvoltat, care a făcut posibilă o garantare concretă şi eficientă a drepturilor şi libertăţilor pe care le enunţă.

Executarea hotărârilor Curţii este un aspect al mecanismului instaurat de Convenţie încă destul de puţin cunoscut publicului, dar care este de o importanţă capitală. Dacă Convenţia se prezentă ca unul din elementele cheie ale arhitecturii politice europene, oare aceasta nu se datorează chiar faptului că executarea fiecărei

hotărâri individuale ce constată că un Stat a încălcat Convenţia constituie obiectul unui control atent şi sistematic din partea altor State reunite în cadrul Comitetului Miniştrilor?

Preview document

Jurisprudența CEDO - Pagina 1
Jurisprudența CEDO - Pagina 2
Jurisprudența CEDO - Pagina 3
Jurisprudența CEDO - Pagina 4
Jurisprudența CEDO - Pagina 5
Jurisprudența CEDO - Pagina 6
Jurisprudența CEDO - Pagina 7
Jurisprudența CEDO - Pagina 8
Jurisprudența CEDO - Pagina 9
Jurisprudența CEDO - Pagina 10
Jurisprudența CEDO - Pagina 11
Jurisprudența CEDO - Pagina 12
Jurisprudența CEDO - Pagina 13
Jurisprudența CEDO - Pagina 14
Jurisprudența CEDO - Pagina 15
Jurisprudența CEDO - Pagina 16
Jurisprudența CEDO - Pagina 17
Jurisprudența CEDO - Pagina 18
Jurisprudența CEDO - Pagina 19
Jurisprudența CEDO - Pagina 20
Jurisprudența CEDO - Pagina 21
Jurisprudența CEDO - Pagina 22
Jurisprudența CEDO - Pagina 23
Jurisprudența CEDO - Pagina 24
Jurisprudența CEDO - Pagina 25
Jurisprudența CEDO - Pagina 26
Jurisprudența CEDO - Pagina 27
Jurisprudența CEDO - Pagina 28
Jurisprudența CEDO - Pagina 29
Jurisprudența CEDO - Pagina 30
Jurisprudența CEDO - Pagina 31
Jurisprudența CEDO - Pagina 32
Jurisprudența CEDO - Pagina 33
Jurisprudența CEDO - Pagina 34
Jurisprudența CEDO - Pagina 35
Jurisprudența CEDO - Pagina 36
Jurisprudența CEDO - Pagina 37
Jurisprudența CEDO - Pagina 38
Jurisprudența CEDO - Pagina 39
Jurisprudența CEDO - Pagina 40
Jurisprudența CEDO - Pagina 41
Jurisprudența CEDO - Pagina 42
Jurisprudența CEDO - Pagina 43
Jurisprudența CEDO - Pagina 44
Jurisprudența CEDO - Pagina 45
Jurisprudența CEDO - Pagina 46
Jurisprudența CEDO - Pagina 47
Jurisprudența CEDO - Pagina 48
Jurisprudența CEDO - Pagina 49
Jurisprudența CEDO - Pagina 50
Jurisprudența CEDO - Pagina 51
Jurisprudența CEDO - Pagina 52
Jurisprudența CEDO - Pagina 53
Jurisprudența CEDO - Pagina 54
Jurisprudența CEDO - Pagina 55
Jurisprudența CEDO - Pagina 56
Jurisprudența CEDO - Pagina 57
Jurisprudența CEDO - Pagina 58
Jurisprudența CEDO - Pagina 59
Jurisprudența CEDO - Pagina 60
Jurisprudența CEDO - Pagina 61
Jurisprudența CEDO - Pagina 62
Jurisprudența CEDO - Pagina 63
Jurisprudența CEDO - Pagina 64
Jurisprudența CEDO - Pagina 65
Jurisprudența CEDO - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Jurisprudenta CEDO.pdf

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Necesitatea Probei cu Martori

1. INTRODUCERE. NECESITATEA PROBEI CU MARTORI ŞI REGLEMENTĂRE 1.1. Necesitatea probei cu martori Cele două laturi ale problematicii sunt...

Identificarea Persoanelor după Urme

GLOSAR DE TERMENI • CRIMINALISTICĂ =s.f. Stiinţă care se ocupă cu cercetarea mijloacelor si cu elaborarea metodelor pentru prevenirea...

Poliția română - instituție fundamentală a statului

INTRODUCERE Poliţia Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului, care exercită...

Libertatea de Exprimare

Capitolul I: Generalitati 1).Definire si consacrare legislativa Libertatea de exprimare reprezinta una dintre conditiile primordiale pentru...

Locul și rolul convenției europene a drepturilor omului în sistemul juridic românesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Abuzul de Drept și Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL 1 Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelorde muncă A. Deşi constituie o instituţie specifică dreptului civil –...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Ai nevoie de altceva?