Legistica Formala

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3153
Mărime: 19.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Legistica reprez o disciplinã complexã care are 2 componente :

- legistica realã

- legistica formalã

Legistica la modul general reprez stiinţa eleborãrii legii.

In pb elaborãrii legii existã 2 dimensiuni :

- politicã : este dimeniunea exterioarã pr. de creeare a normei de drept ; este un fel de disciplinã de graniţã ale cãrei coordinate sunt valabile in fcţie de importanţa acordata de lege

- tehnica : referitoare la redactarea normei juridice

Legistica reala face parte din şt. guvernãrii. Guvernarea se desfãşoarã pe 3 mari planuri :

1. primul act al guvernãrii este stabilirea obiectivelor politice ale condiţiilor naţionale.

2. stabilirea soluţiilor normative necesare pt atingerea obiectivelor politice

3. formalizarea mijloacelor, instrumentelor si metodelor de direcţionare a comportamentului uman in vederea atingerii scopurilor pol prin intermediul mij juridice.

Legsitica formala tb privita din mai multe p.d.v. :

1. este o ramura distinct a dreptului

2. este o ştiinţa de sine stãtãtoare => este o disciplina ştiinţifica.

Privitã din primul punct de vedere legistica formalã este o ramurã de drept ; pt a fi in prezenţa unei ramuri de drept tb sã existe un obiect de reglementare, o metodã si anumite principia care sã uneascã reglementãrile.

Obiectul de reglementare al L.F. il constituie metodologia elaborãrii actelor normative iar pe de alta parte regulile procedurii administrative

- L.F. studiazã, se compune din acele norme care reglementeazã metodologia legislative dar şi normele care reglementeazã procedura legislative

- intre cele 2 categorii de norme existã o legaturã organica =>at când vrem sã elaborãm un act adm tb sã cunoaştem atât metodologia de elaborare cât si etapele.

- aceste norme care formezã obiectul legisticii formale nu aparţin unei alte ramuri de dr ci fac parte din ramura L.F.

Metoda pe care o utilizeazã L.F. este o metodã autoritar descriptivã.

- specificul acestei metode rezidã in faptul cã ea descrie drumul pe care urmeazã sa-l parcurgã participanţii la procesul legislativ.

- din aceasta perspectivã chir n.j. elaborate sub tutela acestei metode sunt norme descriptive prin conţinutul lor si sunt norme autoritare prin modul in care se impun participanţilor

- normele L.F. de regulã nu cuprind sancţiuni juridice, dar nu inseamnã cã aceste sancţiuni nu exista

- sancţiunea apare pe parcursul reglementarii normei.

Principii de drept specifice a L.F. :

1. Princ. fundamentãrii ştiinţifice a n.j. – orice n.j. elaboratã tb sã aibã un fundament ştiinţific , tb sã se sprijine pe datele si cercetãrile ştiinţifice.

2. Princ. asigurãrii echilibrului dintre dinamica si statica dr – princ. porneşte de la necesitatea asigurãrii stabilitã dreptului , a legii ; o dinamicã prea mare in domeniul legislativ face ca legea sã devinã inaplicabilã iar una prea generoasã face ca legea sã nu ţina pasul cu realitatea.

3. Princ. corelãrii actelor adm. – acest princ. işi propune sã creeze n.j. care sã nu fie contradictorii unele cu altele ; asamblul n.j. formeazã un sistem ; acesta nu poate fi contradictoriu ; de aceea atunci când se creeazã o n.j. este necesar ca acestea sa fie pe deplin autorizate cu cele din sist. administrativ

4. Princ. accesibilitãţii si economiei de mijloace – dã expresie exigenţelor de tehnica legislativã care conduc la elab. unei construcţii juridice simple si clare pt a se permite nu numai receptarea dar si respectarea lor.

Preview document

Legistica Formala - Pagina 1
Legistica Formala - Pagina 2
Legistica Formala - Pagina 3
Legistica Formala - Pagina 4
Legistica Formala - Pagina 5
Legistica Formala - Pagina 6
Legistica Formala - Pagina 7
Legistica Formala - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Legistica Formala.doc

Alții au mai descărcat și

Legistica Formală

Determinarea conţinutului funcţiei legislative. Guvernarea unei ţări pe baza principiilor democraţiei este legată de manifestarea poporului ca...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Executarea Silita

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra...

Contenciosul Administrativ

Termenul de contencios se trage dinn termenul latinescu “ contendere”= a lupta; adik o lupta intre cel vatamat si autorit pbl. In sens juridic...

Subiecte Legistica Formala

1. Izvoarele legisticii formale - n.j care compun legistica formala sunt cuprinse in Legea fundamentala, in legi organice, ordinare, in ordonante,...

Drept Administrativ Comparat

Definiţie : -Dreptul admnistrativ poate fi descris ca punerea în faţă a legislaţiilor diferite, având în vedere că acest proces poate fi extins...

Dreptul Afacerilor

• arta = sens in care notiunea este utilizata ptr a desemna aptitudinea concreta a fiecarui participant la fenomenul juridic in exercitarea unei...

Drepturile Omului

Capitolul I Cristalizarea şi evoluţia conceptului de drepturi ale omului 1.1. Conceptul de drepturi ale omului - clasificare Înscriindu-se în...

Te-ar putea interesa și

Regulamentul - act normativ european

CAPITOLUL I. IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE I.1 Noțiunea de izvor derivat al dreptului Uniunii Europene Consider că teoria...

Redactarea Actelor Normative

general, în literatura de specialitate se apreciază că proiectele de acte normative trebuie redactate într-un stil specific normelor juridice....

Transparența decizională și dispoziția de a comunica a autorităților publice - Efectele lor asupra bunei guvernări

Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze şi să analizeze procedurile de transparenţă decizională în administraţia publică din România.De...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Legistica Formală

Determinarea conţinutului funcţiei legislative. Guvernarea unei ţări pe baza principiilor democraţiei este legată de manifestarea poporului ca...

Protecția Națională și Internațională a Drepturilor Omului

Capitolul I Concept şi evoluţie I.1. Conceptul de drepturi fundamentale ale omului În istoria contemporană, preocuparea constantă a societăţilor...

Drept Constitutional si Institutii Publice

TEORIA CONSTITUTIEI 1.1. NOTIUNEA DE CONSTITUTIE. PREMISELE APARITIEI CONSTITUTIONALISMULUI Cuvântul „constitutie” îsi are originea în...

Teoria Generală a Dreptului

RAPORTUL JURIDIC TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE I. Consideraţii generale În rândul disciplinelor juridice, Teoria...

Ai nevoie de altceva?