Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul si Donatia

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul si Donatia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 113 de pagini .

Profesor: Cojocari Eugenia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE. 4
Scopul si obiectivul tezei 6
CAPITOLUL I
CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND LIBERALITATILE . 10
§ 1. Scurte referinte istorice . 10
§ 2. Notiunea de liberalitate si formele ei 14
§ 3. Modalitatile, termenul si conditia liberalitatii . 16
§ 4. Acte juridice cu titlu gratuit ca forme ale liberalitatilor. Criterii privind distinctia acestora de alte acte 20
§ 5. Incapacitati speciale de a dispune prin donatie sau testament 24
§ 6. Incapacitati speciale de primi prin donatie sau testament . 26
CAPITOLUL II
TESTAMENTUL - ACT JURIDIC DE LIBERALITATE. 30
§ 1. Notiuni introductive privind succesiunea testamentara 30
§ 2. Continutul testamentului ca act juridic de liberalitate . 35
§ 3. Felurile testamentului în dreptul românesc 49
Testamentul autentic 54
Testamentul mistic sau secret. 57
Testamentele privilegiate. .58
a. Testamentul militarilor. .59
b. Testamentul facut în timp de boala contagioasa. 59
c. Testamentul maritim.59
Alte forme testamentare. 60
§ 4. Executiunea testamentara-mod de exercitare a liberalitatii . 63
CAPITOLUL III
NOTIUNEA DE LEGAT CA ACT DE LIBERALITATE SI CLASIFICAREA LUI. 70
§ 1. Notiunea de legat si caracterele sale 70
§ 2. Clasificarea legatelor în functie de diferite criterii 72
I. Legatul universal. . 72
II. Legatul cu titlu universal. .74
III. Legatul cu titlu particular (singular). .75
3
§ 3. Nulitatea, reductiunea, revocarea si caducitatea legatelor 83
CAPITOLUL IV
DONATIA DE BUNURI VIITOARE 102
§ 1. Notiuni generale privind donatiile . 102
§ 2. Conditiile de validitate a contractului de donatie . 102
§ 3. Donatiile de bunuri viitoare între soti 104
§ 4. Donatia de bunuri viitoare între alte persoane . 105
ÎNCHEIERE 110
Sinteza rezultatelor obtinute 110
Concluzii si recomandari 110
BIBLIOGRAFIA 114
ADNOTARE 118
SUMMARY . 119

Extras din document

INTRODUCERE

Teza este o prezentare teoretica, normativa si practica în dreptul succesoral, care, desi au fost cercetate

de diversi autori în lucrari de specialitate, autorul vine sa o faca în noile conditii ale economiei de piata, când

cu prioritate creste dreptul de proprietate privata. Desi întâlnita, atât în literatura de specialitate, cât si în

legislatie, notiunea de liberalitati este putin cunoscuta în sensul ei adevarat, de aceea autorul si-a propus ca

scop principal cercetarea acestora.

Liberalitatile au cele mai specifice caractere de care trebuie sa se tina cont la crearea actelor juridice

personale si cu titlu gratuit care se încheie, atât între vii, cât si pentru cauza de moarte.

Liberalitatile constituie o categorie speciala de acte a caror reglementare creeaza în plan juridic

efecte diverse, existând o corelatie strânsa prin regimul juridic aplicabil cu diferite institutii ale dreptului

privat. Pe de alta parte, aceasta subclasa de negotium juris prezinta o importanta deosebita din punct

de vedere social, venind sa traduca la nivel institutional, normativ, relatii interumane cu un pronuntat

caracter privat, dând expresie unor practici sociale încarcate de un înalt grad de subiectivitate si

voluntarism. Astfel, prin aceste forme juridice se sanctioneaza relatii sociale ce au atât o dimensiune

patrimoniala, obiectiva, cât si o constanta componenta atitudinala prezenta cel mai adesea sub forma

acelui animus donandi.

În ceea ce ne priveste, ne-am îndreptat analiza în doua directii. Pe de o parte, relatia dintre liberalitati si

institutia dreptului succesoral, iar pe de alta am accentuat observatiile printr-o particularizare a acestora în

cadrul analizei unui studiu de caz ce are ca obiect doua figuri juridice cu o configuratie si o incidenta aparte

în relatia dintre liberalitati si dreptul succesoral si anume donatia si testamentul.

În cazul relatiei dintre liberalitati si dreptul succesoral, ne-am oprit atentia asupra unei institutii specifice

din cadrul dreptului civil român ce vine sa o reglementeze si sa o dezvolte, fiind vorba de principiul interdictiei

liberalitatilor ce încalca rezerva succesorala, insistând asupra reductiunii testamentare si raportului donatiilor.

Aceasta institutie apare ca o limita care îngradeste dreptul de dispozitie si are un caracter de exceptie ce vine

sa dea normelor care o compun un caracter de stricta interpretare.

Baza juridica pentru aceasta materie o prezinta pe de o parte, articolele 847-855 din Codul civil român,

articolul 480 din acelasi act normativ care prevad ca: proprietatea trebuie exercitata în limitele prevazute de

lege, precum si articolele 1432 si urmatoarele din Codul civil al Republicii Moldova, cât si articolul 827-838

din acelasi act normativ. Din acest caracter limitativ asupra efectelor dispozitiei decurg o serie de efecte ce

vor face obiectul de analiza al acestei lucrari. În aceeasi ordine de idei regasim în reglementarea normativa

româna, cât si în literatura juridica, doua concepte conexe acestei relatii speciale dintre liberalitati si dreptul

succesoral: rezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesive.

Fisiere in arhiva (1):

  • Liberalitatile in Dreptul Succesoral Testamentul si Donatia.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT MOLDOVA