Management Social

Curs
7/10 (9 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 156 în total
Cuvinte : 45138
Mărime: 175.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CURS I

SISTEMUL DE PROTECTIE SOCIALA ÎN ROMÂNIA

1.1 Principii generale – sistemul de asistenta sociala

1.2 Principalele concepte utilizate

1.3 Dreptul de a primi asistenta sociala în situatii de necesitate este un drept universal al tuturor membrilor colectivitatii

1.4 Asistenta sociala are un caracter profesional

1.5 Optiune fundamental umanista

1.6 Baza organizarii serviciilor de asistenta sociala este comunitatea locala

1.7 Strategii de dezvoltare a sistemului serviciilor sociale

CURS II

MANAGEMENTUL SOCIAL - FACTOR DETERMINANT IN FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE

1. Conceptul de management

2. Extensia domeniilor manageriale si desprinderea sa de economie ca domeniu preferential

3. Managerul social. Rolurile si competentele manageriale

4. Organizatii si institutii care ofera servicii sociale

5. Ofertantii de servicii sociale si caracteristicile acestora

6. Functiile managementului social

CURS III

MANAGEMENT SOCIAL – DEONTOLOGIE

PROFESIONALA

1. Deontologia profesionala a managerilor sociali

2. Etica si deontologia în context international si national

3. Codul deontologic al managerului social

CURS IV

ATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE

PRIVIND PROTECTIA SOCIALA

1. Functiile Serviciului Public Local Judetean în vederea realizarii atributiilor

2. Atributiile Serviciului Public Local Judetean

3. Rolul organizatiilor neguvernamentale în asigurarea serviciilor comunitare si specializate de asistenta sociala

4. Atributiile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

5. Atributiile Directiilor de Munca Solidaritate Sociala si Familie

6. Atributiile Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca

7. Atributiile Casei Judetene de Pensii

CURS V

PROMOVAREA SISTEMULUI DE PROTECTIE

SOCIALA

1. Integrarea sociala

1.1. Asigurarea locurilor de munca

1.2. Initiative comunitare si masurile inovatoare

1.3. Implementarea libertatii de miscare

1.4. Promovarea educatiei si a pregatirii

1.5. Egalitatea sanselor pentru barbati si femei

1.6. Îmbunatatirea conditiilor de munca

1.7. Promovarea sistemului de protectie sociala

1.8. U.E. si persoanele în vârsta

1.9. Lupta împotriva discriminarii si excluderii

2. Responsabilii politicii sociale europene

3. Fondul social european

4. Viitorul politicii sociale

CURS VI

DIVERSITATEA SISTEMELOR DE PROTECTIE

SOCIALA

1. Notiuni introductive

2. Definitii ale conceptelor utilizate

3. Originile diversitatii

4. Modelele de protectie sociala

CURS VII

POLITICA SOCIALA A U.E

1. Concepte de baza privind politica sociala

2. Istoricul politicii sociale europene

3. Obiectivele si instrumentele politicii sociale europene

CURS VIII

COMPONENTELE PROTECTIEI SOCIALE ÎN

DIFERITE STATE DIN EUROPA OCCIDENTALA

1. Modelul scandinav: Suedia

2. Modelul anglo-saxon: Marea Britanie

3. Modelul continental: Germania

4. Modelul sud-european (mediteranean): Portugalia

CURS IX

SARACIA SI EXCLUZIUNEA SOCIALA

1. Incluziunea sociala. Fenomenul saraciei si disparitatile în veniturile populatiei

2. Combaterea excluziunii sociale

3. Situatia populatiei Rroma

4. Categorii de persoane care necesita masuri speciale de protectie sociala

CURS X

COMISIA ANTI-SARACIE SI DE PROMOVARE A

INCLUZIUNII SOCIALE

1. Caracteristici ale Comisiei Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale (CASPIS)

2. Optiunile strategice

3. Prezentarea Planului National Anti-Saracie si Promovare a incluziunii sociale (PNA-inc)

4. Obiective CASPIS

5. Contextul integrarii europene

6. Activitatea CASPIS la nivel judetean

7. Responsabilitati CJASPIS

ELABORAREA PLANULUI ANTI-SARACIE LA NIVEL

JUDETEAN

8. Implementarea Planului Judetean Anti-Saracie

9.1.Obiective strategice – Program de implementare

9.2.Sistemul de monitorizare si evaluarea politicilor de combatere a saraciei si promovare a incluziunii sociale

9.3 “Actori” si responsabilitati

9.4.Activitati de cercetare si diseminare

9.5 Memorandumul de incluziune sociala

ANEXA: CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI SERVICIILE SOCIALE Bibliografie

Extras din document

Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, comunitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor sau comunitatilor.

Asistenta sociala cuprinde prestatiile si serviciile sociale acordate în vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea unei societatii incluzive si coezive.

Tranzitia în România a fost mult mai dificila decât în alte state ex-socialiste central-europene. Renuntarea brusca dupa decembrie 1989 la sistemul de comanda a condus într-o prima etapa la adâncirea efectelor perturbatoare ale dezechilibrelor structurale, exacerbate de insuficienta pregatire a clasei politice managerilor si în general a populatiei pentru a actiona în conditiile democratiei si a mecanismelor de piata.

Din anul 2000 s-a trecut la elaborarea unei legi-cadru a asistentei sociale, act normativ ce a fost definitivat prin adoptarea Legii nr. 705/2001 privind Sistemul National de Asistenta Sociala. Astfel, s-a constituit la nivelul consiliilor judetene si locale servicii publice de asistenta sociala integrate care sa acopere toate tipurile de nevoi sociale, conform H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala.

Începând cu anul 2000 în România a început sa se dezvolte o multitudine de programe de protectie si asistenta sociala. Transferurile banesti detin cea mai mare pondere din totalul fondurilor destinate protectiei sociale (97%). Programele de protectie sociala sub forma de transferuri banesti pot fi grupate în trei mari categorii:

- asigurari sociale;

- alocatii familiale;

- prestatii de asistenta sociala.

Dintre acestea, asigurarile sociale reprezinta cea mai importanta componenta din totalul transferurilor banesti.

Evolutia sistemului de protectie sociala s-a dezvoltat sub impactul unor factori contradictorii, care au împiedicat imprimarea unei directii clare. Presiunile unor crize punctuale, ale unor competitii institutionale, ale unei atitudini nu de putine ori ambigue din partea colectivitatilor locale si uneori chiar a actorilor politici, lipsa unei strategii clare în domeniu, au generat masuri si actiuni din banii publici cu prea putine efecte pozitive în categoriile sociale vizate.

În conditiile actuale, asistenta sociala, complementar cu activitatea practica, va fi inevitabil tentata sa încerce sa influenteze activ optiunile majore ale politicilor sociale pentru imaginea unor programe speciale de suport si asistenta a persoanelor aflate în situatii de risc social.

1. Principii generale - sistemul de asistenta sociala

În vederea garantarii accesului egal la drepturile prevazute de legislatia în vigoare, sistemul de asistenta sociala se întemeiaza pe urmatoarele principii generale:

a)universalitatea, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, în conditiile prevazute de lege;

Preview document

Management Social - Pagina 1
Management Social - Pagina 2
Management Social - Pagina 3
Management Social - Pagina 4
Management Social - Pagina 5
Management Social - Pagina 6
Management Social - Pagina 7
Management Social - Pagina 8
Management Social - Pagina 9
Management Social - Pagina 10
Management Social - Pagina 11
Management Social - Pagina 12
Management Social - Pagina 13
Management Social - Pagina 14
Management Social - Pagina 15
Management Social - Pagina 16
Management Social - Pagina 17
Management Social - Pagina 18
Management Social - Pagina 19
Management Social - Pagina 20
Management Social - Pagina 21
Management Social - Pagina 22
Management Social - Pagina 23
Management Social - Pagina 24
Management Social - Pagina 25
Management Social - Pagina 26
Management Social - Pagina 27
Management Social - Pagina 28
Management Social - Pagina 29
Management Social - Pagina 30
Management Social - Pagina 31
Management Social - Pagina 32
Management Social - Pagina 33
Management Social - Pagina 34
Management Social - Pagina 35
Management Social - Pagina 36
Management Social - Pagina 37
Management Social - Pagina 38
Management Social - Pagina 39
Management Social - Pagina 40
Management Social - Pagina 41
Management Social - Pagina 42
Management Social - Pagina 43
Management Social - Pagina 44
Management Social - Pagina 45
Management Social - Pagina 46
Management Social - Pagina 47
Management Social - Pagina 48
Management Social - Pagina 49
Management Social - Pagina 50
Management Social - Pagina 51
Management Social - Pagina 52
Management Social - Pagina 53
Management Social - Pagina 54
Management Social - Pagina 55
Management Social - Pagina 56
Management Social - Pagina 57
Management Social - Pagina 58
Management Social - Pagina 59
Management Social - Pagina 60
Management Social - Pagina 61
Management Social - Pagina 62
Management Social - Pagina 63
Management Social - Pagina 64
Management Social - Pagina 65
Management Social - Pagina 66
Management Social - Pagina 67
Management Social - Pagina 68
Management Social - Pagina 69
Management Social - Pagina 70
Management Social - Pagina 71
Management Social - Pagina 72
Management Social - Pagina 73
Management Social - Pagina 74
Management Social - Pagina 75
Management Social - Pagina 76
Management Social - Pagina 77
Management Social - Pagina 78
Management Social - Pagina 79
Management Social - Pagina 80
Management Social - Pagina 81
Management Social - Pagina 82
Management Social - Pagina 83
Management Social - Pagina 84
Management Social - Pagina 85
Management Social - Pagina 86
Management Social - Pagina 87
Management Social - Pagina 88
Management Social - Pagina 89
Management Social - Pagina 90
Management Social - Pagina 91
Management Social - Pagina 92
Management Social - Pagina 93
Management Social - Pagina 94
Management Social - Pagina 95
Management Social - Pagina 96
Management Social - Pagina 97
Management Social - Pagina 98
Management Social - Pagina 99
Management Social - Pagina 100
Management Social - Pagina 101
Management Social - Pagina 102
Management Social - Pagina 103
Management Social - Pagina 104
Management Social - Pagina 105
Management Social - Pagina 106
Management Social - Pagina 107
Management Social - Pagina 108
Management Social - Pagina 109
Management Social - Pagina 110
Management Social - Pagina 111
Management Social - Pagina 112
Management Social - Pagina 113
Management Social - Pagina 114
Management Social - Pagina 115
Management Social - Pagina 116
Management Social - Pagina 117
Management Social - Pagina 118
Management Social - Pagina 119
Management Social - Pagina 120
Management Social - Pagina 121
Management Social - Pagina 122
Management Social - Pagina 123
Management Social - Pagina 124
Management Social - Pagina 125
Management Social - Pagina 126
Management Social - Pagina 127
Management Social - Pagina 128
Management Social - Pagina 129
Management Social - Pagina 130
Management Social - Pagina 131
Management Social - Pagina 132
Management Social - Pagina 133
Management Social - Pagina 134
Management Social - Pagina 135
Management Social - Pagina 136
Management Social - Pagina 137
Management Social - Pagina 138
Management Social - Pagina 139
Management Social - Pagina 140
Management Social - Pagina 141
Management Social - Pagina 142
Management Social - Pagina 143
Management Social - Pagina 144
Management Social - Pagina 145
Management Social - Pagina 146
Management Social - Pagina 147
Management Social - Pagina 148
Management Social - Pagina 149
Management Social - Pagina 150
Management Social - Pagina 151
Management Social - Pagina 152
Management Social - Pagina 153
Management Social - Pagina 154
Management Social - Pagina 155
Management Social - Pagina 156

Conținut arhivă zip

  • Management Social.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Cunoașterea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului ca Document Juridic

Introducere Perioada cuprinsa între 1997 şi 2004 a reprezentat timpul reformei radicale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în România....

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Criminalitatea Informatica

Criminalitatea informatica reprezinta un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în mass-media. Un studiu indica faptul ca teama de...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Sisteme Administrative Europe - Comparatie Portugalia si Belgia

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Sistemul administrativ al UE cuprinde 27 de state, după inceputul anului 2007, când s-a conturat...

Concurență Neloială

ARGUMENT Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale...

Concursul de Infractiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Ai nevoie de altceva?