Management Social

Imagine preview
(7/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Management Social.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 156 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

CURS I
SISTEMUL DE PROTECTIE SOCIALA ÎN ROMÂNIA
1.1 Principii generale – sistemul de asistenta sociala
1.2 Principalele concepte utilizate
1.3 Dreptul de a primi asistenta sociala în situatii de necesitate este un drept universal al tuturor membrilor colectivitatii
1.4 Asistenta sociala are un caracter profesional
1.5 Optiune fundamental umanista
1.6 Baza organizarii serviciilor de asistenta sociala este comunitatea locala
1.7 Strategii de dezvoltare a sistemului serviciilor sociale

CURS II
MANAGEMENTUL SOCIAL - FACTOR DETERMINANT IN FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE
1. Conceptul de management
2. Extensia domeniilor manageriale si desprinderea sa de economie ca domeniu preferential
3. Managerul social. Rolurile si competentele manageriale
4. Organizatii si institutii care ofera servicii sociale
5. Ofertantii de servicii sociale si caracteristicile acestora
6. Functiile managementului social

CURS III
MANAGEMENT SOCIAL – DEONTOLOGIE
PROFESIONALA
1. Deontologia profesionala a managerilor sociali
2. Etica si deontologia în context international si national
3. Codul deontologic al managerului social

CURS IV
ATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE
PRIVIND PROTECTIA SOCIALA
1. Functiile Serviciului Public Local Judetean în vederea realizarii atributiilor
2. Atributiile Serviciului Public Local Judetean
3. Rolul organizatiilor neguvernamentale în asigurarea serviciilor comunitare si specializate de asistenta sociala
4. Atributiile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
5. Atributiile Directiilor de Munca Solidaritate Sociala si Familie
6. Atributiile Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
7. Atributiile Casei Judetene de Pensii

CURS V
PROMOVAREA SISTEMULUI DE PROTECTIE
SOCIALA
1. Integrarea sociala
1.1. Asigurarea locurilor de munca
1.2. Initiative comunitare si masurile inovatoare
1.3. Implementarea libertatii de miscare
1.4. Promovarea educatiei si a pregatirii
1.5. Egalitatea sanselor pentru barbati si femei
1.6. Îmbunatatirea conditiilor de munca
1.7. Promovarea sistemului de protectie sociala
1.8. U.E. si persoanele în vârsta
1.9. Lupta împotriva discriminarii si excluderii
2. Responsabilii politicii sociale europene
3. Fondul social european
4. Viitorul politicii sociale

CURS VI
DIVERSITATEA SISTEMELOR DE PROTECTIE
SOCIALA
1. Notiuni introductive
2. Definitii ale conceptelor utilizate
3. Originile diversitatii
4. Modelele de protectie sociala

CURS VII
POLITICA SOCIALA A U.E
1. Concepte de baza privind politica sociala
2. Istoricul politicii sociale europene
3. Obiectivele si instrumentele politicii sociale europene

CURS VIII
COMPONENTELE PROTECTIEI SOCIALE ÎN
DIFERITE STATE DIN EUROPA OCCIDENTALA
1. Modelul scandinav: Suedia
2. Modelul anglo-saxon: Marea Britanie
3. Modelul continental: Germania
4. Modelul sud-european (mediteranean): Portugalia

CURS IX
SARACIA SI EXCLUZIUNEA SOCIALA
1. Incluziunea sociala. Fenomenul saraciei si disparitatile în veniturile populatiei
2. Combaterea excluziunii sociale
3. Situatia populatiei Rroma
4. Categorii de persoane care necesita masuri speciale de protectie sociala

CURS X

COMISIA ANTI-SARACIE SI DE PROMOVARE A
INCLUZIUNII SOCIALE
1. Caracteristici ale Comisiei Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale (CASPIS)
2. Optiunile strategice
3. Prezentarea Planului National Anti-Saracie si Promovare a incluziunii sociale (PNA-inc)
4. Obiective CASPIS
5. Contextul integrarii europene
6. Activitatea CASPIS la nivel judetean
7. Responsabilitati CJASPIS

ELABORAREA PLANULUI ANTI-SARACIE LA NIVEL
JUDETEAN
8. Implementarea Planului Judetean Anti-Saracie
9.1.Obiective strategice – Program de implementare
9.2.Sistemul de monitorizare si evaluarea politicilor de combatere a saraciei si promovare a incluziunii sociale
9.3 “Actori” si responsabilitati
9.4.Activitati de cercetare si diseminare
9.5 Memorandumul de incluziune sociala

ANEXA: CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI SERVICIILE SOCIALE Bibliografie

Extras din document

Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, comunitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor sau comunitatilor.

Asistenta sociala cuprinde prestatiile si serviciile sociale acordate în vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea unei societatii incluzive si coezive.

Tranzitia în România a fost mult mai dificila decât în alte state ex-socialiste central-europene. Renuntarea brusca dupa decembrie 1989 la sistemul de comanda a condus într-o prima etapa la adâncirea efectelor perturbatoare ale dezechilibrelor structurale, exacerbate de insuficienta pregatire a clasei politice managerilor si în general a populatiei pentru a actiona în conditiile democratiei si a mecanismelor de piata.

Din anul 2000 s-a trecut la elaborarea unei legi-cadru a asistentei sociale, act normativ ce a fost definitivat prin adoptarea Legii nr. 705/2001 privind Sistemul National de Asistenta Sociala. Astfel, s-a constituit la nivelul consiliilor judetene si locale servicii publice de asistenta sociala integrate care sa acopere toate tipurile de nevoi sociale, conform H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala.

Începând cu anul 2000 în România a început sa se dezvolte o multitudine de programe de protectie si asistenta sociala. Transferurile banesti detin cea mai mare pondere din totalul fondurilor destinate protectiei sociale (97%). Programele de protectie sociala sub forma de transferuri banesti pot fi grupate în trei mari categorii:

- asigurari sociale;

- alocatii familiale;

- prestatii de asistenta sociala.

Dintre acestea, asigurarile sociale reprezinta cea mai importanta componenta din totalul transferurilor banesti.

Evolutia sistemului de protectie sociala s-a dezvoltat sub impactul unor factori contradictorii, care au împiedicat imprimarea unei directii clare. Presiunile unor crize punctuale, ale unor competitii institutionale, ale unei atitudini nu de putine ori ambigue din partea colectivitatilor locale si uneori chiar a actorilor politici, lipsa unei strategii clare în domeniu, au generat masuri si actiuni din banii publici cu prea putine efecte pozitive în categoriile sociale vizate.

În conditiile actuale, asistenta sociala, complementar cu activitatea practica, va fi inevitabil tentata sa încerce sa influenteze activ optiunile majore ale politicilor sociale pentru imaginea unor programe speciale de suport si asistenta a persoanelor aflate în situatii de risc social.

1. Principii generale - sistemul de asistenta sociala

În vederea garantarii accesului egal la drepturile prevazute de legislatia în vigoare, sistemul de asistenta sociala se întemeiaza pe urmatoarele principii generale:

a)universalitatea, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, în conditiile prevazute de lege;

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Social.doc