Managementul Finanțelor Publice

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5566
Mărime: 43.01KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Roscovan

Extras din curs

0. Introducere

Managementul finanţelor publice reprezintă o parte deosebit de importantă a gestiunii dezvoltării urbane. Obiectivul acestui articol este acela de evidenţia componentele şi aspectele caracteristice ale acestui proces, concentrându-se asupra particularităţilor ţărilor din Europa centrală şi de est, în special asupra sistemului administrativ al Republicii Moldova.

Conţinutul acoperă următoarele domenii de analiză: (1) bugetul municipal, (2) veniturile muncipale, (3) cheltuielile bugetare, (4) planificarea investiţională şi bugetul investiţiilor, (5) gestiunea fluxurilor financiare.

1. Bugetul municipal

Ca instrument tradiţional de prognozare a veniturilor şi cheltuielilor, bugetul municipal este operabil pentru controlul operaţiunilor financiare efectuate pentru o anumită perioadă de timp în cadrul administraţiei municipale.

Bugetul municipal cuprinde bugetul operaţional şi bugetul investiţional şi este orientat spre realizarea obiectivelor municipale pe termen scurt şi lung.

Boxa 1 Structura bugetului municipal

Buget pe articole

Buget de indicatori

Buget pe programe

Plan investiţional

Plan de finanţare

Forma tradiţională de elaborare a bugetului este evaluarea veniturilor, cheltuielilor şi a investiţiilor capitale. Scopul elaborării bugetului municipal curent este asigurarea serviciilor municipale la timp, inclusiv retribuirea muncii, achiziţionarea activelor pe termen scurt, costul lucrărilor de construcţie şi reparaţie, serviciul datorii. Bugetul de investiţii este orientat în primul rând spre crearea activelor pe termen lung (drumuri, şcoli, biblioteci etc).

Prin metodele tradiţionale de elaborare ale bugetului, veniturile curente provenite din impozite proprii sunt transferate la bugetul curent. Veniturile destinate bugetului de investiţii sunt creditele, subvenţiile şi alocaţiile de la bugetul de stat, destinate în special pentru proiectele de construcţie capitală, sau veniturile de la vinderea activelor pe termen lung (terenuri, clădiri).

Între bugetul operaţional şi cel de investiţii capitale există câteva momente incerte. Cheltuielile efectuate de serviciul datorii sunt înscrise ca investiţii capitale şi nu ca cheltuieli operaţionale. Deservirea datoriilor trebuie inclusă în bugetul operaţional, dacă aceasta are loc din contul veniturilor proprii sau a subvenţiilor. Mijloacele de transport şi tehnica de calcul cu o durată de funcţionare utilă medie pot fi înregistrate atât în bugetul operaţional, cît şi în bugetul de investiţii.

În Boxa 2 sunt descrise trei tipuri de bugete operaţionale: a) bugetul pe articole, b) bugetul de indicatori şi c) bugetul pe programe. Bugetul municipal cuprinde în sine toate cele trei tipuri de bugete operaţionale. Pentru municipiile din Republica Moldova sunt specifice elaborarea şi votarea de către consilieri a bugetului pe articole ca buget general.

Boxa 1 Tipurile bugetelor operaţionale

Tipul bugetului Caracteristica Criterii

Buget pe articole Venituri şi cheltuieli legate de mărfuri Control

Buget pe indicatori Venituri şi cheltuieli legate de volumul de lucrări şi servicii Eficienţa gestiunii

Buget pe programe şi proiecte Venituri şi cheltuieli legate de obiective social-economice Planificare/efect, rezultate

Bugetul pe articole este documentul financiar, ce duce evidenţa mijloacelor financiare pe care oraşul, municipiul planifică să le utilizeze la fiecare articol. În acest tip de buget sunt indicate sumele alocate pentru anumite categorii de cheltuieli. Deşi este uşor în elaborare, acest tip de buget nu furnizează nici o informaţie despre activitatea sau funcţiile, legate de un program sau proiect anumit. Bugetul pe articole trebuie să cuprinde informaţii detaliate şi clare pentru consilieri despre suma alocată, domeniul sau direcţia (grupă funcţională, de exemplu agricultură, ocrotirea sănătăţii), dar nu dă posibilitatea de a observa ce sumă şi pentru ce obiectiv, acţiune concretă, va fi utilizată, oferind doar o privire în ansamblu.

Conform bugetului de indicatori, mijloacele financiare sunt alocate pentru diferite programe şi proiecte, cu indicarea nivelului şi a rezultatelor urmărite prin realizarea acestui proiect. In afară de controlul consumurilor şi cheltuielilor, scopul principal al acestui tip de buget este îmbunătăţirea gestiunii interne a proiectelor.

Preview document

Managementul Finanțelor Publice - Pagina 1
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 2
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 3
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 4
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 5
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 6
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 7
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 8
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 9
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 10
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 11
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 12
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 13
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 14
Managementul Finanțelor Publice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Managementul Finantelor Publice .doc

Alții au mai descărcat și

Funcția Publică și Funcționarul Public

Functia publica. Functia publica reprezinta situatia juridica a persoanei învestita legal cu atributii în realizarea competentei unei autoritati...

Organizarea magistraturii, avocaturii, notariatului public și activității executorilor

Secţiunea 1. Noţiunea de justiţie. Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri, două dintre acestea fiind legate în mod direct de studiul...

Drept Penal

DEF. PROCEDURA PENALA: Activitatea reglementata de lege desfasurata de organele compentente cu participarea partilor si altor persoane in scopul...

Drept internațional contemporan

Dreptul internaţional public este acea ramura a dreptului, acel ansamblu de norme juridice, scrise sau nescrise, create în principal de către...

Cursuri Drept

Construcţia Uniunii Europene A Reconstrucţia Europei După al doilea Război Mondial, Europa se afla în situaţia în care erau necesare reguli noi...

Organizarea socială și normele de conduită ale geto - dacilor în epoca prestatală

Geto-dacii fac parte din marele neam etnic al tracilor, care, dupa cum spunea Herodot este cel mai numeros dupa cel al inzilor. Tracii au patruns...

Drept Procesual

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PROCESUAL PENAL 1. INFRACŢIUNEA ŞI JUSTIŢIA PENALĂ 2. PROCESUL PENAL, MIJLOC DE REALIZARE A...

Dreptul Muncii

Dreptul profesional ar fi o ramură a dreptului care s-ar ocupa de analiza normelor legale care reglementează raporturile juridice indiferent de...

Te-ar putea interesa și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Serviciile Publice Finanțate de la Buget

INTRODUCERE Încă de la apariţia primelor comunităţi umane, oamenii au avut nevoi dintre cele mai diversificate. Recunoscute de colectivitate ca...

Politica Fiscală și Rolul ei în Politica Social-economică a Statului

Capitolul I Politica fiscală și rolul ei în politica social-economică a statului 1.1. Politica fiscală - concept, obiective și principii În...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale

INTRODUCERE Unul dintre principiile care stau la baza administraţiei publice locale este principiul autonomiei locale. Autonomia locală fiind...

Management de proiect - finanțarea proiectelor publice și de firmă

1. Finanţarea Proiectelor publice şi de firmă: date generale, etape Ce este finanţarea? Se poate spune că finanţarea reprezintă operaţia de...

Studiu de caz privind opiniile studenților din cadrul facultății FABBV

Introducere Studiul de caz s-a efectuat pe un eşantion de 60 studenţi din anul III, forma de învăţământ zi. Chestionarul privind opiniile...

Ai nevoie de altceva?