Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal

Curs
7.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 36317
Mărime: 125.42KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurelia Giga
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CUPRINS

PARTEA A I-A

OBLIGAŢIA BUGETARĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR

Cap.1. Aspecte generale

1.1. Instituţiile comunitare

1.2. Ordinea juridică a Comunităţilor Europene

Cap.2. Importanţa dreptului comunitar şi limitarea puterilor statelor în materie

fiscală

Cap.3. Acquis-ul comunitar în domeniul obligaţiei bugetare în spaţiul comunitar

3.1. Baza legală

3.2. Obiective

3.3. Impozitarea directă

3.4. Impozitarea indirectă

3.4.1.Taxa pe valoarea adăugată

3.4.2. Accize

3.5. Cooperarea administrativă şi asistenţa reciprocă

3.6. Programul Fiscalis

3.7. Perspective

Cap.4. Impozitele şi taxele în spaţiul comunitar

Cap.5. Transpunerea acquis-ului comunitar în România

PARTEA A II-A

STINGEREA OBLIGAŢIEI FISCALE

Cap.1 Scurt istoric privind stingerea obligaţiei bugetare în lumina dispoziţiilor

Decretului nr.221/1960, a Ordonanţei Guvernamentale nr.11/1996 şi a

Ordonanţei Guvernamentale nr.61/2002

Cap.2 Comentarii generale privind colectarea creanţelor fiscale

2.1. Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală

2.2. Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative

2.3. Funcţionarea Comisiei fiscale Centrale

2.4. Dispoziţii generale privind colectarea creanţelor fiscale

2.4.1. Colectarea creanţelor fiscale sau modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale ?

2.4.2. Exigibilitatea obligaţiei fiscale

Cap.3 Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale

3.1. Stingerea obligaţiei fiscale prin plată

3.1.1. Deosebiri între plată în materie fiscală şi plată în materie civilă

3.1.2. Modalităţi de plată

3.1.3. Ordinea în care se fac plăţile sau ordinea stingerii datoriilor

3.2. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

3.2.1. Deosebiri între compensare şi compensaţie

3.2.2. Compensarea la cerere

3.2.3. Compensarea din oficiu

3.2.4. Ordinea în care se fac compensările

3.3. Stingerea obligaţiei fiscale prin restituire

3.4. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie

3.4.1. Prescripţia dreptului de a cere executarea silita

3.4.2. Prescripţia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

3.5. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită

3.5.1. Organele de executare silită

3.5.2. Executorii fiscali

3.5.3. Condiţiile necesare pentru începerea executării silite

3.5.4. Reguli privind executarea silită

3.5.5. Modalităţi de executare silită

3.5.5.1. Poprirea

3.5.5.2. Urmărirea silită mobiliară

3.5.5.3. Urmărirea silită imobiliară

3.5.5.4. Urmărirea silită a altor bunuri

3.5.6. Valorificarea bunurilor sechestrate

3.5.7. Cheltuieli de executare silită

3.5.8. Contestaţia la executare silită

3.6. Stingerea obligaţiei fiscale prin alte modalităţi

3.6.1. Insolvabilitatea sau stingerea obligaţiei fiscale prin scădere

3.6.2. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment

3.6.3. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare

3.6.4. Darea în plată

Extras din document

PARTEA A I-A

OBLIGAŢIA BUGETARĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR

Cap.1. Aspecte generale

1.1. Instituţiile comunitare

Comunităţile europene au avut drept scop stabilirea între membrii lor a unor contacte permanente şi mai puternice, decât cele care rezultau din organizaţiile de cooperare.

Uniunea Europeană este rezultatul eforturilor depuse începând cu anii 1950 de către promotorii Europei Comunitare.Comunităţile europene numără, în prezent, 25 de state membre.Pe scurt, extinderea Comunităţilor a cunoscut următoarea evoluţie :

- în anul 1951 s-a semnat Tratatul de la Paris constituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului(CECO/CECA) de către Germania, Franţa, italia, Luxemburg, Belgia şi Tările de Jos, intrat în vigoare în 1952 ;

- în anul 1957 s-au semnat, de către aceleaşi state, Tratatele de la Roma constituind Comunitatea Economică şi Europeană(CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(EURATOM/CEEA), intrate în vigoare în 1958;

- în anul 1973 Comunităţile europene s-au lărgit cu Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit;

- în anul 1981 Grecia devine stat membru al Comunităţii europene;

- în anul 1986 Spania şi Portugalia devin state membre ale Comunităţii europene;

- în anul 1995 Uniunea Europeană se lărgeşte cu Austria, Finlanda şi Suedia, crescând numărul statelor membre la 15;

- în anul 2004 Uniunea Europenă ajunge la numărul de 25 de state membre prin aderarea următoarelor state: Cipru, Malta, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia.

Uniunea Europeană reprezintă cea mai avansată organizaţie de integrare multilaterală, având posibilitatea de acţiune atât în domeniul economic, social, politic, cât şi domeniul drepturilor omului şi al relaţiilor externe ale celor 25 de state membre.Unificarea Europei nu este o operă artificială, concepută doar de tehnocraţi; ea este rodul unei decizii politice şi se sprijină pe îndelungate tradiţii intelectuale, morale şi spirituale.

Uniunea Europeană funcţionează cu ajutorul următoareleor instituţii fundamentale:

Consiliul Uniunii Europene sau Consiliul European a fost înfiinţat în anul 1974 şi este format din reprezentanţii statelor membre, fiecare guvern deleagând pe unul din membrii săi.Preşedinţia Consiliului European este asigurată, prin rotaţie, de fiecare stat membru, timp de 6 luni.El deţine, în sistemul comunitar, puterea de decizie, acţionând ca un legiuitor de drept comun.

Comisia Europeană este formată din 30 de consilieri, aleşi în funcţie de competenţele lor generale, şi care trebuie să ofere toate garanţiile de independenţă, în interesul general al Comunităţilor.În îndeplinirea atribuţiilor lor, ei nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.Rolul Comisiei poate fi sintetizat în următoarele atribuţii:

- veghează la aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor comunitare,

- are iniţiativă legislativă, sub forma propunerilor de regulamente şi directive,

- dispune de o putere de decizie proprie şi participă la formularea de acte ale Consiliului şi Parlamentului European,

- cheamă în justiţie pe cei vinovaţi de neîndeplinirea normelor comunitare.

Parlamentul European este compus din reprezentanţii popoarelor statelor membre, aleşi prin sufragiu universal direct.În prezent, Parlamentul are 723 de membri, aleşi din cele 25 de state membre, urmând ca după aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană componenţa să fie revăzută.Rolul Parlamentului European se rezumă la:

- elaborarea actelor comunitare, care nu înseamnă putere legislativă în sistemul comunitar,

- puterea bugetară,

Preview document

Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 1
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 2
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 3
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 4
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 5
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 6
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 7
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 8
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 9
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 10
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 11
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 12
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 13
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 14
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 15
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 16
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 17
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 18
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 19
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 20
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 21
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 22
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 23
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 24
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 25
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 26
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 27
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 28
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 29
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 30
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 31
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 32
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 33
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 34
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 35
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 36
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 37
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 38
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 39
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 40
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 41
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 42
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 43
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 44
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 45
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 46
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 47
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 48
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 49
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 50
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 51
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 52
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 53
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 54
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 55
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 56
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 57
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 58
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 59
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 60
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 61
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 62
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 63
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 64
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 65
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 66
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 67
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 68
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 69
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 70
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 71
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 72
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 73
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 74
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 75
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 76
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 77
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 78
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 79
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 80
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 81
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 82
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 83
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 84
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 85
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 86
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 87
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 88
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 89
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 90
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 91
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 92
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 93
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 94
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 95
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 96
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 97
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 98
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 99
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 100
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 101
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 102
Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Taxe si Impozite Datorate Statului

CAPITOLUL I 1. DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII 1.1 Structuri calitative privind impozitul şi taxele. Sistemul...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI 1. SCURT ISTORIC 1.1. Arbitrajul pe plan internaţional. Elemente de drept...

Notiuni Generale despre Organizarea si Exercitarea Profesiilor Liberale in Romania si UE

INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o...

Functionarii Publici intr-o Tara Membra a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Titlu de Creanta Fiscal - Titlu Executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Administratia Publica Locala - Alesii Locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Ai nevoie de altceva?