Metodologie Juridică

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 36661
Mărime: 585.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Deaconu
Curs ID - An I Curs practic pentru studenţi, anul universitar 2009-2010 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Capitolul I. Conceptul de metodologie juridică

Capitolul II. Evoluţia istorică şi importanţa metodologiei juridice

Capitolul III. Metodele de cercetare ale ştiinţei juridice

A. Metoda logică

B. Metoda istorică

C. Metoda comparativă

D. Metoda sociologică

Capitolul IV. Alte metode ale ştiinţelor sociale cu importanţă pentru drept

Capitolul V. Conceptul de documentare juridică şi importanţa sa

A. Bibliografia

B. Vocabularul

C. Studiul

Capitolul VI. Documentarea în bibliotecă în forme clasice

Capitolul VII. Documentarea în bibliotecă în forme moderne (programe de bibliotecă, internet)

Capitolul VIII. Cerinţele redactării unei lucrări (stabilirea temei, realizarea planului, documentarea, structura lucrării, realizarea lucrării)

A. Construcţia lucrării în ansamblu

B. Gradele de titlu

C. Prescurtările

D. Citarea legislaţiei, a doctrinei şi a jurisprudenţei

1. Modul de citare

2. Trimiterile infra / supra

3. Notele de subsol

4. Citarea legislaţiei

5. Citarea doctrinei

Capitolul IX. Cerinţele prezentării unei lucrări (pregătirea prezentării, cadrul prezentării, organizarea şi structura prezentării)

A. Pregătirea unei prezentări

B. Cadrul prezentării

C. Organizarea prezentării

D. Structura prezentării

Capitolul X. Aspecte de tip metodologic privind componenta de orientare profesională şi practică juridică

A. Despre carieră

B. Flexibilitatea în carieră

Capitolul XI. Metodologia elaborării actelor şi a documentaţiei pentru accederea în profesie (CV, recomandare, scrisoare de intenţie)

A. Redactarea CV-ului

B. Redactarea scrisorilor de intenţie, de motivaţie, de prezentare

1. Aşezarea în pagină şi stilul

2. Structura scrisorii

C. Sfaturi şi tehnici de interviu

Capitolul XII. Tehnica elaborării actelor normative

A. Noţiune

B. Ierarhia actelor normative

C. Structura actelor normative

D. Adoptarea legilor

E. Procedurile privind supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului

Bibliografie generală

Extras din document

Capitolul I

Conceptul de metodologie juridică

Dreptul, în general, este rezultatul evoluţiei societăţii în cele câteva mii de ani de când a apărut. Aşa se face că astăzi dreptul lucrează cu concepte şi instituţii, cu definiţii şi principii statornicite de-a lungul timpului. Juriştii, la rândul lor, folosesc un limbaj aparte, care descifrează şi „traduc” legile destinate tuturor, limbaj transmis din generaţie în generaţie şi îmbogăţit continuu cu noi şi noi valenţe.

De aceea, la început de carieră juridică, studenţii se confruntă inevitabil cu o serie întreagă de dificultăţi pe care trebuie să le soluţioneze destul de rapid. În încercarea lor de a găsi deodată o rezolvare magică pentru toate aceste probleme, există tendinţa de a face apel la diversele tehnici şi metode „brevetate”, sugerate de studenţii din anii mai mari. Metoda, chiar dacă nu fundamental greşită, se poate dovedi uneori derutantă . Pentru clarificarea acestor probleme, meto¬dologia juridică vine să îndrepte paşii celor care doresc să descifreze tainele dreptului şi să îi familiarizeze cu unele rigori juridice.

Introducerea unui curs de metodologie juridică pentru studenţii anului I ai facultăţilor de drept, reprezintă rezul¬tatul cristalizării pe parcursul timpului a unor constante, relevate în noianul întrebărilor puse de studenţi la fiecare început de an universitar, şi doreşte să aducă răspunsurile necesare şi adecvate. În mod special, scopul cursului este acela de a familiariza studenţii anului întâi cu exigenţele universitare şi de a le deschide calea înţelegerii dreptului şi a rigorilor sale ştiinţifice.

Ca orice profesiune, şi cea de jurist necesită o pregătire temeinică, dar şi o înţelegere aprofundată a unor principii şi mecanisme ce se răsfrâng asupra meseriei respective. Sunt multe lucruri teoretice pe care studenţii în ştiinţe juridice le studiază, fără însă a învăţa modalitatea practică de aplicare a lor. Orice student învaţă teorii şi principii de drept, însă nu cunoaşte modul de interpretare a unui text juridic, modul de redactare a unui referat ştiinţific, de elaborare a unei lucrări ştiinţifice de an, de întocmire a unui CV sau de căutare a lucrărilor de bibliografie pentru întocmirea unei lucrări.

Metodologia juridică vine să acopere această latură practică, atât de necesară pentru studenţi, mai ales la începutul studiilor universitare, când se confruntă cu o serie de dificultăţi legate de formarea lor ca viitori jurişti.

În ceea ce priveşte definirea conceptului de „metodo¬logie juridică”, problema aceasta a apărut odată cu apariţia şi dezvoltarea unei noi discipline juridice, cea a metodologiei.

Pe la jumătatea secolului trecut, unul dintre juriştii români de seamă, Mircea Manolescu, propunea, în cadrul secţiei juridice a Institutului de Ştiinţe Sociale al României, ideea de a se cerceta problema metodologiei juridice . În acest sens, el a prezentat o comunicare ştiinţifică în iunie 1943 având ca temă problema metodologie juridice, văzută ca disciplină autonomă.

Cuvântul metodă vine de la grecescul „methodos”, care înseamnă cale, drum, dar şi mod de expunere. Preocuparea pentru perfecţionarea metodei a dus la apariţia ştiinţei despre metodă – metodologia.

Profesorul Nicolae Popa defineşte metodologia drept sistemul celor mai generale principii de investigaţie, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective . Metoda pri¬veşte fie un anumit principiu metodologic (metoda parti¬culară), fie un procedeu tehnic oarecare (metoda indivi¬duală). O metodă, în sensul adevărat al cuvântului, trebuie să fie determinată de însuşi obiectul cercetării ştiinţifice, să corespundă legilor acestuia. Între diversele trepte metodo¬logice – generală, particulară, individuală – se stabilesc raporturi complexe, în cadrul cărora se pot distinge aspecte caracteristice legăturii dintre general şi particular, dintre parte şi întreg, dintre proces şi moment etc.

În viziunea profesorilor Radu Motica şi Gheorghe Mihai, constituirea metodologiei juridice este legată de metodologia generală, ca ştiinţă despre metode, având statutul de metodologie a unei ştiinţe particulare, ştiinţa juridică. În acest sens, ,,metodologia priveşte principiile care orientează cunoaşterea ştiinţifică, operaţiile, procedeele, tehnicile acestei cunoaşteri. Prin consecinţă, metodologia juridică se referă la principiile cunoaşterii ştiinţifice a fenomenului social al dreptului, la operaţiile, procedeele, tehnicile acestei cunoaşteri’’ .

Preview document

Metodologie Juridică - Pagina 1
Metodologie Juridică - Pagina 2
Metodologie Juridică - Pagina 3
Metodologie Juridică - Pagina 4
Metodologie Juridică - Pagina 5
Metodologie Juridică - Pagina 6
Metodologie Juridică - Pagina 7
Metodologie Juridică - Pagina 8
Metodologie Juridică - Pagina 9
Metodologie Juridică - Pagina 10
Metodologie Juridică - Pagina 11
Metodologie Juridică - Pagina 12
Metodologie Juridică - Pagina 13
Metodologie Juridică - Pagina 14
Metodologie Juridică - Pagina 15
Metodologie Juridică - Pagina 16
Metodologie Juridică - Pagina 17
Metodologie Juridică - Pagina 18
Metodologie Juridică - Pagina 19
Metodologie Juridică - Pagina 20
Metodologie Juridică - Pagina 21
Metodologie Juridică - Pagina 22
Metodologie Juridică - Pagina 23
Metodologie Juridică - Pagina 24
Metodologie Juridică - Pagina 25
Metodologie Juridică - Pagina 26
Metodologie Juridică - Pagina 27
Metodologie Juridică - Pagina 28
Metodologie Juridică - Pagina 29
Metodologie Juridică - Pagina 30
Metodologie Juridică - Pagina 31
Metodologie Juridică - Pagina 32
Metodologie Juridică - Pagina 33
Metodologie Juridică - Pagina 34
Metodologie Juridică - Pagina 35
Metodologie Juridică - Pagina 36
Metodologie Juridică - Pagina 37
Metodologie Juridică - Pagina 38
Metodologie Juridică - Pagina 39
Metodologie Juridică - Pagina 40
Metodologie Juridică - Pagina 41
Metodologie Juridică - Pagina 42
Metodologie Juridică - Pagina 43
Metodologie Juridică - Pagina 44
Metodologie Juridică - Pagina 45
Metodologie Juridică - Pagina 46
Metodologie Juridică - Pagina 47
Metodologie Juridică - Pagina 48
Metodologie Juridică - Pagina 49
Metodologie Juridică - Pagina 50
Metodologie Juridică - Pagina 51
Metodologie Juridică - Pagina 52
Metodologie Juridică - Pagina 53
Metodologie Juridică - Pagina 54
Metodologie Juridică - Pagina 55
Metodologie Juridică - Pagina 56
Metodologie Juridică - Pagina 57
Metodologie Juridică - Pagina 58
Metodologie Juridică - Pagina 59
Metodologie Juridică - Pagina 60
Metodologie Juridică - Pagina 61
Metodologie Juridică - Pagina 62
Metodologie Juridică - Pagina 63
Metodologie Juridică - Pagina 64
Metodologie Juridică - Pagina 65
Metodologie Juridică - Pagina 66
Metodologie Juridică - Pagina 67
Metodologie Juridică - Pagina 68
Metodologie Juridică - Pagina 69
Metodologie Juridică - Pagina 70
Metodologie Juridică - Pagina 71
Metodologie Juridică - Pagina 72
Metodologie Juridică - Pagina 73
Metodologie Juridică - Pagina 74
Metodologie Juridică - Pagina 75
Metodologie Juridică - Pagina 76
Metodologie Juridică - Pagina 77
Metodologie Juridică - Pagina 78
Metodologie Juridică - Pagina 79
Metodologie Juridică - Pagina 80
Metodologie Juridică - Pagina 81
Metodologie Juridică - Pagina 82
Metodologie Juridică - Pagina 83
Metodologie Juridică - Pagina 84
Metodologie Juridică - Pagina 85
Metodologie Juridică - Pagina 86
Metodologie Juridică - Pagina 87
Metodologie Juridică - Pagina 88
Metodologie Juridică - Pagina 89
Metodologie Juridică - Pagina 90
Metodologie Juridică - Pagina 91
Metodologie Juridică - Pagina 92
Metodologie Juridică - Pagina 93
Metodologie Juridică - Pagina 94
Metodologie Juridică - Pagina 95
Metodologie Juridică - Pagina 96
Metodologie Juridică - Pagina 97
Metodologie Juridică - Pagina 98
Metodologie Juridică - Pagina 99
Metodologie Juridică - Pagina 100
Metodologie Juridică - Pagina 101
Metodologie Juridică - Pagina 102
Metodologie Juridică - Pagina 103
Metodologie Juridică - Pagina 104
Metodologie Juridică - Pagina 105
Metodologie Juridică - Pagina 106
Metodologie Juridică - Pagina 107
Metodologie Juridică - Pagina 108
Metodologie Juridică - Pagina 109
Metodologie Juridică - Pagina 110
Metodologie Juridică - Pagina 111
Metodologie Juridică - Pagina 112
Metodologie Juridică - Pagina 113
Metodologie Juridică - Pagina 114
Metodologie Juridică - Pagina 115
Metodologie Juridică - Pagina 116
Metodologie Juridică - Pagina 117
Metodologie Juridică - Pagina 118
Metodologie Juridică - Pagina 119
Metodologie Juridică - Pagina 120
Metodologie Juridică - Pagina 121
Metodologie Juridică - Pagina 122
Metodologie Juridică - Pagina 123
Metodologie Juridică - Pagina 124
Metodologie Juridică - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Metodologie Juridica.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Contractul in Dreptul Roman

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia

INTRODUCERE În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne...

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Primirea de Foloase Necuvenite

INTRODUCERE Corupţia constituie o serioasă poluare a vieţii sociale, faptele de corupţie reprezentând un pericol social pentru populaţie prin...

Te-ar putea interesa și

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare pentru Exemplul - SC Thermoglass SRL Piatra Neamt

Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC SI FUNCTIONAL AL S.C. THERMOGLASS S.R.L. PIATRA-NEAMT 1.1. Scurt istoric Societatea comerciala Thermoglass...

Metodologia Cercetarii Juridice

1) „Un ansamblu de principii, de etape si faze, de metode, tehnici si instrumente de investigare si cunoastere stiintifica a fenomenelor juridice”...

Metodologia Juridică

METODOLOGIA JURIDICA 1. Notiunea metodologiei juridice Stiinta dreptului, chemata sa cerceteze realitatea juridica extrem de dinamica si...

Normativizarea juridică ca normă socială

CAPTOLUL I APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Întemeietorii sociologiei Sociologia ca ştiinţă a apărut relativ târziu: în deceniile 3-4 ale...

Politică de creditare la Banca Volksbank România SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA VOLKSBANK ROMÂNIA SA 1.1. Înfiinţarea băncii, evoluţia ei, organizarea juridică, capitalul social, acţionarii Volksbank...

Metodologia juridică

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND METODA DE CERCETARE Dacă natura operează spontan, gândirea, în mod special, cea științifică, acționează pe bază...

Formele Raspunderii Juritice si Implicatiile Acestora

FORMELE RASPUNDERII JURITICE SI IMPLICATIILE ACESTORA METODOLOGIA STUDIERII PROBLEMELOR STATULUI SI DREPTULUI Teoria generala a dreptului fiind...

Ai nevoie de altceva?