Modificarea Societății Comerciale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 3205
Mărime: 13.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Stoica
drept societar

Extras din document

Condiţiile economice pot determina modificarea societăţii comerciale; astfel asociaţii pot

considera utilă mărirea sau reducerea capitalului social, schimbarea obiectului societăţii sau a formei ei

juridice, etc.

Deoarece elementele ce urmează a fi modificate au fost stabilite prin actul constitutiv al

societăţii, modificarea societăţii impune practic modificarea actului constitutiv.

5.1. Forma, înregistrarea şi publicarea actului modificator al actului constitutiv

Modificarea actului constitutiv se realizează prin voinţa asociaţiilor, formulată în cadrul

adunărilor generale.

Astfel:

♦ în cazul societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni decizia poate aparţine doar Adunării

generale extraordinare a acţionarilor;

♦ în cazul societăţilor de persoane şi a societăţilor comerciale cu răspundere limitată, decizia

poate fi luată doar cu votul unanimităţii.

Hotărârea adunării asociaţilor pentru modificarea actului constitutiv trebuie consemnată în

scris, iar înscrisul nu trebuie autentificat (deoarece Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76/2001

republicată, admite forma sub semnătură privată a actului constitutiv, considerăm că aceasta trebuie

acceptată ca valabilă şi pentru actul adiţional). Acest înscris constituie un act adiţional al actului

constitutiv al societăţii.

Actul adiţional modificat se depune, în vederea înregistrării, la Biroul unic al Camerei de

Comerţ şi Industrie teritoriale (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 republicată).

În ceea ce priveşte controlul de legalitate a actului adiţional, legea distinge între două

situaţii posibile:

♦ prima, valabilă pentru cele mai importante modificări, considerate a fi: mutarea sediului, schimbarea

obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea şi divizarea, reducerea sau

prelungirea duratei societăţii, dizolvarea şi lichidarea ei (enumerate limitativ de Legea nr. 31/1990

republicată) controlul de legalitate se finalizează printr-o încheiere a judecătorului delegat;

♦ a doua, valabilă pentru celelalte modificări, pentru care se cere doar rezoluţia directorului Biroului

unic al Camerei de Comerţ şi Industrie teritoriale.

Fie încheierea judecătorului delegat, fie rezoluţia directorului trebuie publicate în Monitorul

Oficial, pe cheltuiala societăţii comerciale.

5.2 Mărirea capitalului social

În ciuda faptului că Legea nr. 31/1990 republicată, dispune că mărirea capitalului se face cu

respectarea dispoziţiilor referitoare la constituirea societăţii, cu referire expresă doar la societăţile pe

acţiuni şi la societăţile cu răspundere limitată, deducem că aceasta este valabilă şi pentru celelalte forme

de societăţi, respectând specificul acestora.

Modalităţile prin care se poate realiza majorarea capitalului social sunt:

- emiterea de noi acţiuni sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente, dacă sunt

aduse noi aporturi în natură şi în numerar (de preferinţă de către acţionarii societăţii şi dacă nu e posibil

de către terţi, prin subscripţie publică);

- prin încorporarea rezervelor (potrivit Legii nr. 31/1990 republicată, din beneficiile societăţii

se va prelua cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum 1/5

din capitalul social);

- prin încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune (ca diferenţă dintre valoarea de

emisiune şi valoarea nominală a acţiunii, pe care trebuie să o suporte noii acţionari);

- diferenţele favorabile rezultate în urma reevaluării patrimoniului social;

- compensarea unor creanţe pe care anumiţi creditori le au asupra societăţii, prin acordarea

către aceştia a unor acţiuni din capitalul social, în situaţia în care creanţele sunt lichide şi exigibile;

- orice alte modalităţi admise de lege.

5.3. Reducerea capitalului social

O modificare a capitalului social poate avea ca obiect nu numai mărirea, dar şi reducerea

lui, cu îndeplinirea unor condiţii legale; astfel:

- hotărârea privind reducerea capitalului social trebuie să respecte plafonul minim al capitalului social, când legea stabileşte un astfel de plafon (de exemplu: 25 milioane pentru societăţile de capital şi 2 milioane pentru societăţile cu răspundere limitată), pentru societăţile pe acţiuni şi pentru societăţile cu răspundere limitată legea prevede că, dacă se constată pierderea unei jumătăţi din capitalul social, administratorii sunt obligaţi să convoace Adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a decide reconstituirea sau limitarea capitalului social, sau dizolvarea societăţii;

- reducerea poate fi realizată numai în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii de reducere în Monitorul Oficial (în scopul protejării creditorilor sociali, care în termen de 2 luni de la data

publicării au posibilitatea exercitării dreptului de opoziţie la reducerea capitalului social, prin care s-ar diminua gajul lor general);

Procedeele folosite pentru reducerea capitalului social sunt:

- micşorarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale;

- reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;

- dobândirea propriilor acţiuni urmată de anularea lor;

Dacă reducerea nu este determinată de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin:

- scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;

- restituirea către asociaţi a unei cote-parte din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată în mod egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;

- alte procedee prevăzute de lege.

Între alte modalităţi admise de lege pentru reducerea capitalului social pot fi incluse excluderea şi retragerea din societate.

Excluderea unui asociat este admisă doar la societăţile de persoane, societăţile cu răspundere limitată şi în cazul comanditaţilor la societatea în comandită pe acţiuni.

Cazurile de excludere sunt:

- asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a angajat;

- asociatul cu răspundere nelimitată se află în stare de faliment, sau a devenit legalmente incapabil;

- asociatul cu răspundere limitată care face acte de administrare fără împuternicire ori contravine dispoziţiilor privind loialitatea, onorabilitatea, etc.;

- asociatul administrator care comite fraude în dauna societăţii şi se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească, la cererea societăţii sau a oricărui asociat, hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial.

Asociatul exclus are dreptul la beneficii până în ziua excluderii cât şi la o parte din patrimoniul social reprezentând contravaloarea aportului depus, dar şi obligaţia de a răspunde de pierderi până la data excluderii, dată până la care răspunde faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate.

Retragerea din societate este valabilă pentru societăţile de persoane şi pentru societăţile cu răspundere limitată în cazurile prevăzute în actul constitutiv şi se face cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi (sau prin hotărârea tribunalului supusă recursului). Drepturile asociatului retras se stabilesc prin acordul asociaţilor sau de către un expert, la cererea acestora.

5.4. Prelungirea duratei societăţii

Când societatea comercială desfăşoară o activitate profitabilă, asociaţii pot decide prelungirea duratei societăţii.

Între condiţiile prelungirii duratei, cele mai semnificative sunt:

- decizia prelungirii şi cuprinderea ei în actul adiţional să se realizeze înainte de expirarea

duratei prevăzute în actul constitutiv (ulterior acestei date prelungirea ar fi inutilă, societatea fiind deja

dizolvată “ope legis”);

- exercitarea dreptului de opoziţie al creditorilor particulari este recunoscut doar în cazul societăţilor de persoane şi al societăţilor cu răspundere limitată, dacă creditorii au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii de prelungire a societăţii (acest drept nu e recunoscut şi în cazul societăţilor de capital, deoarece creditorii acestor societăţi nu trebuie să aştepte dizolvarea şi lichidarea societăţii pentru satisfacerea drepturilor lor; pe durata societăţii ei având dreptul să sechestreze sau să vândă acţiunile debitorului lor);

Efectele prelungirii duratei sunt:

- continuarea existenţei societăţii şi după expirarea duratei prevăzute în actul constitutiv, fără ca, în acest fel să se creeze o nouă persoană juridică;

- ca urmare a prelungirii încetarea existenţei societăţii a fost înlăturată, societatea subzistând pe o nouă durată sau pe o durată nedeterminată.

5.5. Fuziunea şi divizarea societăţii comerciale

Fuziunea este operaţia prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale fie prin absorbţia unei societăţi de către o altă societate, fie prin contopirea a două sau mai multe societăţi, pentru a constitui o societate nouă.

Preview document

Modificarea Societății Comerciale - Pagina 1
Modificarea Societății Comerciale - Pagina 2
Modificarea Societății Comerciale - Pagina 3
Modificarea Societății Comerciale - Pagina 4
Modificarea Societății Comerciale - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Modificarea Societatii Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant

Capitolul I. Concepţia Codului comercial român cu privire la noţiunea de comerciant Secţiunea I. Comercianţii: Comerţul este exercitat de către...

Elemente de Procedura Penala

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL 1. Definiţia procesului penal: „Proc pen e activitatea reglementată de lg, deşfăşurată de organele...

Societățile Comerciale

Societatea inseamna un ansamblu de pers, care pun in comun „ceva”, pt a obtine profit Dupa natura juridica a soc, acestea se clasifica in:a) soc...

Protectia Juridica a Mediului Impotriva Poluarii cu Deseuri

1. Introducere Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanţi, ca urmare a...

Drept Penal Special

Latura subiectivă a infracţiunii constă din totalitatea condiţiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihică a făptuitorului faţă de...

Norme Conflictuale in Domeniul Falimentului International

1. Sediul reglementarii In materia falimentului international legiuitorul roman a a adoptat un act normativ cu aceasta destinatie - Legea nr.637/...

Drept Comunitar

Drept comunitar Sfarsitul celui de al doilea razboi mondial a gasit tarile din Europa intr-o stare de dezbinare totala cauzata de apartenenta la...

Dreptul Mediului

- termenul “mediu”( – folosit pt prima data in sec XIX) = ambianta naturii, a tuturor vietuitoarelor (provine de la britanici – environement) - in...

Ai nevoie de altceva?