Moneda si Drept financiar

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4917
Mărime: 37.62KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Notiune Dreptul financiar e format din totalitatea normelor juridice(actelor normative) care reglementeaza modalitatile de constituire, administrare, repartizare si control ale fondurilor banesti ale statului si institutiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor soc- ec ale societatii.

Caracteristici: ramura a dr public, distribuirea fondurilor banesti pe bugete, importanta sociala si ec a normei de dr financiar

- ramura a dreptului public care are in centrul reglementarii finantele publice

-fondurile banesti sunt distribuite pe bugete in functie de sursa de provenienta si destinatie:

1.Bugetul public consolidat(bugetul public national)

2.Bugetul asigurarilor sociale de stat

3.Bugetul asigurarilor sociale de sanatate

4.Bugetul asigurarilor de somaj

5.Bugetul fondurilor speciale(pt cheltuieli neprevazute: in caz de inundatii)

6.Fondul de garantare al salariului(despagub salariatilor in caz de disponibilizare ~asig publica)

Surse de provenienta: impozite, taxe, emiterea de obligatiuni, surse externe: imprumuturi

Destinatie:fondul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de somaj etc.

-Importanta sa deriva din caracterul eminamente practic si implicatiile sociale imediate si grave ce pot aparea in cazul existentei unor disfunctionalitati ale sistemului reglementat de normele jurid financiare

Reglementari constitutionale:

Art. 56 prevede obligatia cetatenilor de a contribui prin plata impozitelor si taxelor la cheltuielile publice

Art. 137 stipuleaza ca formarea, administrarea si utilizarea si controlul resurselor financiare(fondurilor banesti) ale statului, unitatilor administrativ- teritoriale si ale institutiilor publice sunt reglementate prin lege - Principiul legalitatii in ceea ce priveste utiliz fondurilor banesti

Art. 139:

1)Legalitatea contributiilor: impozitele taxele si orice alte venituri ale statului se stabilesc numai prin lege

2)Legalitatea stabilirii valorii contributiilor:Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, in limitele si in conditiile legii(autonomia autoritatii locale: consiliile locale si jud au puterea sa se autolegifereze; exista venituri publice locale si centrale stabilite numai prin lege)

3)Respectarea destinatiei: Sumele reprezentand contributiile la constituirea unor fonduri se folosesc numai potrivit destinatiei acestora!

Principiile fundamentale ale dreptului financiar

Asa cum fiecare ramura de drept e de obicei carmuita de anumite principii dupa care se ghideaza, nici dreptul financiar nu face exceptie de la aceasta regula. Astfel putem identifica 5 principii generale, reprezentand ideile directoare pe care se intemeieaza activitatea financiara a statului.

1.Legalitatea

principiu de baza, isi gaseste consacrarea in art. 137 si 139 din Constitutie.

- se prevede obligativitatea reglementarii prin lege a tuturor aspectelor ce vizeaza banul public( legalitatea contributiilor catre stat: taxe si impozite si legalitatea stabilirii valorii contributiilor taxelor si impozitelor locale in limitele si conditiile legii, cu respectarea destinatiei acestora)

Taxele si impozitele sunt stabilite numai prin lege, fiind principalele surse de venituri ale statului.

2.Principiul planificarii financiare/bugetare

E un principiu de logica juridica, nefiind posibila administrarea finantelor publice in afara unei planificari financiare riguroase si predictibile in procesul de formare, administrare, utilizare si control ale fondurilor banesti de stat. Planificarea se realizeaza prin Legea bugetara anuala - instrument juridic indispensabil prin care se repartizeaza in functie de sursa de provenienta si destinatie resursele financiare ale statului. Legea bugetara poate fi modificata pe parcursul exercitiului financiar, daca se considera necesar.

3.Principiul controlului financiar

Avand in vedere interesul public al modului de utilizare a resurselor financiare ale statului, la caror constituire contribuie toti cetatenii, Constitutia a consacrat la nivel de principiu verificarea modului de utilizare a banului public de catre institutiile publice. Art 140 confera aceasta atributie Curtii de Conturi, organ specializat de control, care prezinta anual Parlamentului un raport asupra exercitiului bugetar expirat si neregulile constatate. Functia de control mai poate fi exercitata si de alte institutii cu atributii de control: ANAF - org de specialitate aflat in subord Min, Fin., are pers jurid din 2004, asigura resursele pentru cheltuielile statului prin colectarea si administrarea impozitelor si taxelor contribuabililor; ANV, Garda Financiara(care functioneaza in cadrul ANAF)

4.Accesul liber la justitie

In temeiul dispozitiilor constitutionale orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor sale.

Reprezinta singura forma de sprijin a contribuabililor - prin controlul jurisdictional se poate desfiinta, anula, modifica sau indrepta un act administrativ fiscal nelegal

N.B. Accesul neingradit la justitie se realizeaza si prin scutirea platii taxelor de timbru, simplificarea procedurilor si realizarea formularelor tipizate etc.

5.Principiul unitatii veniturilor si cheltuielilor bugetare

Preview document

Moneda si Drept financiar - Pagina 1
Moneda si Drept financiar - Pagina 2
Moneda si Drept financiar - Pagina 3
Moneda si Drept financiar - Pagina 4
Moneda si Drept financiar - Pagina 5
Moneda si Drept financiar - Pagina 6
Moneda si Drept financiar - Pagina 7
Moneda si Drept financiar - Pagina 8
Moneda si Drept financiar - Pagina 9
Moneda si Drept financiar - Pagina 10
Moneda si Drept financiar - Pagina 11
Moneda si Drept financiar - Pagina 12
Moneda si Drept financiar - Pagina 13
Moneda si Drept financiar - Pagina 14
Moneda si Drept financiar - Pagina 15
Moneda si Drept financiar - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Drept financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Dreptul transporturilor - Contractul de expediție

1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie...

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Drept Administrativ II

Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte...

Dreptul Uniunii Europene I

ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau...

Criminalistica

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Praxiologia normelor juridice

INTRODUCERE Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptând un act normativ, legiuitorul urmăreşte...

Ai nevoie de altceva?