Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 14998
Mărime: 71.75KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I Noțiunea dreptului

Secţiunea 1- Sensurile conceptului de „drept”

Cuvântul „drept” este polisemantic, acesta putând căpăta, în funcţie de contextul în care este folosit, diverse accepţiuni.

Etimologic, cuvântul românesc drept derivă din latinescul directus, cu sensul de drept, de-a dreptul, în linie dreaptă. De-a lungul timpului s-a păstrat această formă sonoră fiind conservat însă sensul conotativ, metaforic, al etimonului “directus”. Cu aceeaşi semnificaţie, conceptul drept este întâlnit şi în alte limbi de sorginte latină : droit- francezi, dritto- italieni, derecha - spanioli, etc. Romanii foloseau, pentru ceea ce numim în prezent drept un alt cuvânt, şi anume jus, care provine, potrivit unor autori , de la jubere- a porunci iar, potrivit altor autori de la sanscritul ju – legătură, dreptul fiind ceea ce leagă pe toată lumea. Derivat etimologic din cuvântul jus este, în limba română, adjectivul juridic, care circumstanţiază diverse ipostaze ale existenţei şi manifestării dreptului în viaţa socială: raporturi juridice, acte juridice, răspundere juridică, etc.

Jurisconsulţii romani, inspiraţi, cu precădere, din filozofia stoică, au definit dreptul după conţinutul acestuia, celebră fiind definiţia potrivit căreia „Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum jus cuique tribuere” adică a trăi cinstit, a nu face rău nimănui, a da sau recunoaşte fiecăruia ce îi aparţine şi ce i se cuvine. În această concepţie, dreptul semnifică, aşadar, justiţie şi echitate, suprapunându-se moralei şi ocrotind aceleaşi valori. Aceeaşi concepţie care nu distinge între drept şi morală fundamentează şi definiţia dată, în antichitate, de Celsus : Jus est ars boni et aequi – dreptul este arta binelui şi a echităţii, şi care se regăseşte şi în lucrări elaborate în secolul XX- Jéllinek - „Dreptul este un minimum de etică”

De –a lungul timpului, definirea dreptului a preocupat atât pe jurişti, cât şi pe filozofi, care, în lucrările lor, au oferit diverse perspective asupra a ceea ce se înţelege prin drept. S-au încercat definiţii după ce conţine dreptul, după izvoarele acestuia, sau definiţii formale, care nu ţin seama decât de forma pe care o îmbracă regulile sociale când devin juridice. Nu vom insista asupra acestor definiţii, care ar putea fac obiectul unei lucrări mai ample şi cu un alt profil, mai apropiat de filozofia juridică decât de teoria generală a dreptului.

Sintetizând ideile exprimate în doctrină în acest sens, putem spune că, din perspectivă juridică, cuvântul drept are următoarele sensuri principale:

- ştiinţă despre drept - ansamblu de idei, noţiuni, categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul cărora acesta poate fi explicat;

- drept obiectiv – ansamblul normelor de conduită care guvernează societatea organizată şi a cărui respectare este asigurată, dacă este necesar, de forţa de coerciţie a autorităţii publice; în corelaţie cu dreptul obiectiv vorbim de drept pozitiv - totalitatea normelor juridice active (în vigoare) dintr-un stat, ca drept aplicabil imediat şi continuu, obligatoriu şi susceptibil de a fi adus la îndeplinire prin coerciţia etatică, exercitată de organe special abilitate;

- drept subiectiv – prerogativele unui subiect de drept de a avea o conduită sau de a pretinde o asemenea conduită celorlalţi, în scopul valorificării sau apărării unui anume interes, în cadrul unui raport juridic concret;

- drept material – totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile juridice din diferite sfere ale relaţiilor sociale

- drept procesual - totalitatea normelor care reglementează procedura de judecată a litigiilor şi modul de executare a hotărârilor pronunţate, mai precis procedura de aplicare a dreptului material.

Preview document

Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 1
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 2
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 3
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 4
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 5
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 6
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 7
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 8
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 9
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 10
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 11
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 12
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 13
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 14
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 15
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 16
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 17
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 18
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 19
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 20
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 21
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 22
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 23
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 24
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 25
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 26
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 27
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 28
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 29
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 30
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 31
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 32
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 33
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 34
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 35
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 36
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 37
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 38
Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Notiunea, Rolul si Functiile Dreptului.docx

Alții au mai descărcat și

Acceptiunile Notiunii de Drept

Acceptiunile notiunii de “drept” Ce este dreptul ? Care sunt acceptiunile notiunii de drept ? Dreptul este stiinta, este tehnica indispensabila de...

Rudenia și Afinitatea

RUDENIA 1. Noţiune Rudenia este legătura juridică dintre persoanele care, prin faptul naşterii sau, după caz, al adopţiei, descind una din alta...

Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Definiţie: Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi...

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertaăţilor...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Notiunea Obiectul - Principiile Metodele si Sistemul Criminalisticii

Primele semne ale acestei ştiinţe apare încă din epoca antică. Criminalistica, ca şi ştiinţă a fost fondată în urmă cu peste o sută de ani de către...

Institutii Politice

Cursul 1 Principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat Acest principiu a fost introdus expres in constitutie . Acest principiu pare sa...

Beligeranta - Neutralitatea in Timp de Conflict Armat

I. CONCEPTUL DE NEUTRALITATE ÎN TIMP DE RĂZBOI ŞI EVOLUŢIA SA 1.Definiţia neutralităţii Conceptul de "neutralitate" defineşte situaţia statelor...

Ai nevoie de altceva?