Noțiunea și Izvoarele Dreptului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1812
Mărime: 27.58KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Definiţia dreptului afacerilor. Delimitări

2. Izvoarele dreptului

3. Aplicarea legii civile

Noţiunea de drept este utilizată cu următoarele înţelesuri:

• drept obiectiv, desemnează regulile juridice de conduită sau normele juridice din societate;

• drept pozitiv, desemnează dreptul obiectiv în vigoare;

• drept subiectiv, desemnează dreptul ce aparţine unei persoane fizice sau juridice, în temeiul normei juridice; drepturilor subiective le corespund, în mod corelativ obligaţiile juridice.

Exemplu:

- în limba engleză dreptul obiectiv se traduce “law” iar cel subiectiv “right”

Diviziunea generala adreptului: drept public şi drept privat

Dr. public - reglementează raporturile juridice de subordonare, in care persoana fizică/ juridică se subordonează statului

Dr. privat - vizează relaţiile dintre indivizi, ca membrii ai societăţii, relaţii încheiate pe poziţie de egalitate juridică

Ramura de drept înglobează normele juridice care reglementează relaţiile sociale dintr-un anumit domeniu de activitate al vieţii sociale.

Ramura de dr. public: drept constituţional, drept administrativ

Ramura de dr. privat: drept civil, drept comercial, dreptul familiei

Dreptul civil

- este acea ramură care reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică =>

conţinutul dreptului civil

obiectul dreptului civil

subiectele raportului de dr. civil

Rolul dreptului civil

- rol de “drept comun”, adică atunci când o ramură de drept nu conţine norme proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, se apelează la norme corespunzătoare din dreptul civil

- rol de ocrotire a valorilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale omului

- este o garanţie a formării conştiinţei juridice corecte

- asigură aplicarea corectă a legii

Dreptul comercial

- reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc de regulă între persoane care au calitatea de comerciant şi care se află în poziţie de egalitate juridică

Dreptul afacerilor

- este o ştiinţă interdisciplinară (pluridisciplinară) ce cuprinde ansamblul de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale ale intreprinderii din momentul înfiinţării ei, până la momentul desfiinţării (lichidării), respectiv

• relaţiile ce se stabilesc între stat pe de o parte şi comerciant pe de altă parte (dreptul administrativ, fiscal, penal) .

Preview document

Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 1
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 2
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 3
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 4
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 5
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 6
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 7
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 8
Noțiunea și Izvoarele Dreptului - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Notiunea si Izvoarele Dreptului.docx

Alții au mai descărcat și

Drept International Public - Statul Subiect de Drept International Public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Drept Roman

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Noțiunea și Elementele Statului

I. NOTIUNEA DE STAT Conceptul de stat este susceptibil de multiple definitii, în functie de epoca istorica luata drept reper si de pozitiile...

Ai nevoie de altceva?