Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5025
Mărime: 52.77KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popa

Cuprins

1. Atmosfera – aspecte generale 3

2. Protecţia atmosferii în dreptul intern 4

2.1. Politica şi strategia naţională pentru protecţia atmosferei 4

2.2. Evaluarea calităţii aerului, elaborarea şi aplicarea programelor de gestionare a calităţii aerului 6

2.3. Obligaţiile titularilor de activităţi care constituie surse de emisii poluante pentru atmosferă; reglementarea procedurii specifice de autorizare 7

2.4. Monitorizarea calităţii aerului 9

3. Măsuri naţionale pentru protecţia stratului de ozon 10

4. Zone critice pe teritoriul ţării sub aspectul deteriorării stării de calitate a atmosferei 11

5. Protecţia atmosferei în dreptul comunitar 14

Concluzii 16

Bibliografie 17

Extras din document

Implicaţiile juridice ale protecţiei atmosferei

1. Atmosfera – aspecte generale

Etimologic, cuvântul „atmosferă” provine din limba greacă (athmos = aer şi spherein = aer, înveliş), iar dacă am încerca să o definim, am putea spune că aceasta desemnează învelişul de aer al Pământului. Într-o definiţie mai amplă, atmosfera terestră este învelişul gazos, alcătuit din aer, care înconjoară Pământul, fără o limită superioară precisă, având o compoziţie şi proprietăţi aproximativ constante până la cca. 3000m altitudine.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind protecţia atmosferei nr. 243/2000, prin atmosferă se înţelege „masa de aer care inconjoară suprafaţa terestră, încluzând şi stratul protector de ozon”.

Atmosfera planetei noastre este practic 100 % gazoasă, conţinând însă şi urme de substanţe solide, prezente în stare fin divizată. Altfel spus, aerul este un amestec de gaze. Acesta conţine 78% azot, 21% oxigen, 1% alte gaze (argon, neon, heliu, bioxid de carbon). În atmosferă, aerul ocupă cca. 96% din volum, restul de 4% fiind ocupat de vapori de apă.

Ca element important al mediului, aerul atmosferic, calitatea acestuia prezintă o semnificaţie deosebită penru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru existenţa faunei şi florei.

Datorită particularităţilor naturale ale atmosferei şi consecinţelor activităţilor umane, poluarea aerului, datorită creşterii concentraţiei unor constituienţi normali ai atmosferei sau pătrunderii unor compuşi străini acestui mediu – elemente radioactive, substanţe organice de sinteză ş.a., constituie o relitate tot mai evidentă a societăţii moderne

Aşadar, compoziţia atmosferei s-a schimbat de-a lungul celor aproximativ 2,5 - 2,8 miliarde de ani de când există, de la o atmosferă primitivă la cea actuală, trecând prin mai multe faze intermediare, în decursul cărora atmosfera şi-a schimbat nu numai compoziţia chimică, dar şi alte caracteristici precum ar fi densitate, grosime, transparenţă, şi altele.

În vederea prevenirii şi ameliorării calităţii atmosferei în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi asupra mediului ca întreg, un rol important îl are conformarea activităţilor şi instalaţiilor la prevederile legislatiei europene în domeniul protecţiei atmosferei. Pentru aceasta, Serviciul Protecţia Atmosferei monitorizează stadiul implementării legislaţiei comunitare din domeniul protecţiei atmosferei asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările comunitare în domeniul protecţiei mediului.

În condiţiile dezvoltării civilizaţiei, având în vedere toate avantajele şi dezavantajele sale, protecţia mediului a devenit o preocupare primordială, dar în acelaşi timp, o sarcină dificilă, a cărei realizare presupune nu doar eforturi material-financiare şi organizaţii naţionale şi internaţionale, dar şi formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe ecologice.

În ţara noastră, regimul juridic special al atmosferei este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţiei atmosferei (aprobată prin Legea nr. 655/2001) şi îndeplineşte rolul de lege-cadru în materie.

Protecţia juridică a atmosferei trebuie să-şi perfecţioneze conţinutul, dar mai ales, trebuie perfecţionate mecanismele instituţionale de punere în aplicare a procedurilor administrative şi judiciare, larg deschise particularilor, asociaţiilor, marelui public.

Inventare critice ale normelor legale existente trebuie organizate cu scopul de a furniza guvernului (executivului) şi legislativului informaţii şi propuneri combinând informaţia juridică specializată şi opiniile experţilor.

Programe naţionale de control şi de evaluare a respectării sau a violării normelor legale, care să permită evaluarea periodică a eficienţei instrumentelor şi instituţiilor juridice, vor trebui, tot asemenea elaborate.

2. Protecţia atmosferii în dreptul intern

Cadrul juridic specific actual priveşte prevnirea, eliminarea, limitarea deteriorării şi amelioararea calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi asupra mediului. Acţiunea juridică vizează reglementarea activităţilor care afectează sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfăşurate de către persoane fizice şi juridice, conform strategiei naţionale în domeniu.

2.1. Politica şi strategia naţională pentru protecţia atmosferei

În acţiunile de protecţie a atmosferei, accentul se pune pe activitatea de prevenire a poluării atmosferice, pe reducerea cât mai mult posibil a efectelor acestei poluări şi ameliorarea calităţii aerului.

În acest scop, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului promovează politicle regionale şi globale, fundamentând principiile şi acţiunile specifice la nivel naţional şi local, în acest domeniu.

Politica naţională de protecţie a atmosferei constă, în principal, din următoarele:

- introducerea de tehnici şi tehnologii adecvate pentru reţinerea poluanţilor la sursă;

- gestionarea resursei de aer, în sensul reducerii emisiilor de poluanţi până la realizarea celor mai scăzute nivele care să nu depăşească capacitatea de regenerare a atmosferei;

Preview document

Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 1
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 2
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 3
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 4
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 5
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 6
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 7
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 8
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 9
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 10
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 11
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 12
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 13
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 14
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 15
Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Notiuni de Dreptul Mediului - Atmosfera.doc

Alții au mai descărcat și

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Efectele poluării atmosferice asupra climei și a mediului înconjurator

Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale...

Dreptul la Viață și Implicațiile Penale ale Acestuia în Concepția Convenției Europene a Drepturilor Omului

I. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi locul ei în ansamblul documentelor şi reglementărilor...

Regimul Juridic al Avizelor de Mediu

CAPITOLUL I 1.1. Introducere Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru...

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Protecția Juridică a Atmosferei

Introducere Etimologic, cuvântul „atmosferă” provine din limba greacă (athmos = aer şi spherein = aer, înveliş), iar dacă am încerca să o definim,...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Dreptul la viață în practica CEDO

Noţiuni Introductive Expresia „drepturile omului” evocă drepturile fiinţei umane, căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale, cum este şi...

Te-ar putea interesa și

Clasificarea Infracțiunilor Ecologice

1. DATE GENERALE ÎN DOMENIUL DREPTULUI DE MEDIU Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 defineşte „mediul“ drept „ansamblul de condiţii şi elemente...

Protecția atmosferei în dreptul comunitar

1.Introducerea în dreptul mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează...

Protecția atmosferei

1. Notiune: Etimologic cuvantul “atmosfera” provine din limba greaaca( athmos=aer si spherein=aer, invelis), iar daca am incerca sa o definim, am...

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

Dreptul Mediului

Introducere Preocupările legate de prezervarea mediului câştigă proporţii din ce în ce mai mari.Acestea se fundamentează pe date obiective şi pe...

Codul Silvic, legătura cauzală în dreptul mediului

I. Introducere. Noțiunea de mediu, noțiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur (doctor honoris causa al Universității de Ecologie...

Mediul

Cursul 1 Raportul juridic de mediu reprezintă relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu prevenirea şi combaterea poluării,...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Ai nevoie de altceva?