Noțiuni Generale de Drept

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 51825
Mărime: 161.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Gr. Gheorghe
Curs predat de domnul Conf. univ. dr. Gheorghe Gr. Radu seriei de Autovehicule Rutiere - Facultatea de Transporturi, UPB. Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Departamentul de Siinte Socio-Umane

Cuprins

1. Noţiunea de ,,drept” şi locul dreptului în sistemul ştiinţelor sociale 3

2. Sistemul ştiinţei dreptului 11

3. Principalele izvoare ale dreptului 16

4. Principalele ramuri ale dreptului

5. Dreptul şi Statul 26

6.Constituţia-legefundamentalăa statului 34

7. Constituţia-fundamentul instituţiilor europene

8. Principiile fundamentale ale dreptului

9. Funcţiile esenţiale ale dreptului

10. Norma juiridică

11. Societăţile comerciale

12 Obligaţiile comerciale

13. Contractele comerciale speciale

14. Răspunderea juridică şi transgresiunea (încălcarea) dreptului

15 Bibliografie

Extras din document

I Noţiunea de ,,drept” şi locul dreptului în sistemul ştiinţelor sociale.

1. Rolul ştiinţei în epoca modernă.

Ştiinţa s-a structurat în epoca modernă ca un sistem închegat de cunoştiinţe despre natură, societate şi gândire obţinute prin metode adecvate, exprimate printr-o diversitate de categorii, principii, concepte şi noţiuni. John Bernal considera că în istoria societăţii, ştiinţa s-a constituit în forma unei instituţii distincte în care oamenii de ştiinţă îndeplinesc sarcini specializate în domeniul creării valorilor materiale şi spirituale necesare dezvoltării civilizaţiei.

Fiind o formă specifică de activitate umană, ştiinţa reprezintă un fenomen social constituit ca un sistem ideatic de reprezentări şi teorii care ilustrează statica şi dinamica procesului continuu de cunoştiinţe noi în sfera vieţii spirituale. De-a lungul timpului, pe baza unor analize şi clasificări, sistemul ştiinţei s-a structurat tridimensional, respectiv ştiinţe despre natură, societate şi gândire.

Referitor la ştiinţele despre societate, scopul acestora a vizat cunoaşterea legităţilor generale ale existenţei şi dezvoltării societăţii incluzând aici şi studierea formelor de organizare socială şi diversele componente ale realităţii social-umane, manifestate prin activitatea politică, juridică, morală, artistică şi religioasă. Comparativ cu legile naturii, în cadrul societăţii specificul legilor dezvoltării sociale se manifestă în şi prin conştiinţa oamenilor, dând o fundamentare raţională activităţilor. Din această perspectivă, dreptul prin tadiţie aparţine, prin conţinutul obiectului său, sferei ştiinţelor despre societate.

2. Noţiunea de ,,drept”-accepţii diverse.

,,Drept” este un cuvânt ce derivă din latinescul ,,directus”, de la dirico, dirigere, care însemna ,,drept”, în spaţiu, orizontal sau vertical, direct, direcţie, linie dreaptă. Substantivul drept, în limba latină corespundea cuvântului jus (drept, dreptate, legi), în franceză-droit, diritte (italiană), derecho (spaniolă), recht (germană) şi right (engleză).

Termenul de drept semnifica în ştiinţa dreptului un ansamblu de idei, noţiuni, concepte şi principii prin intermediul cărora dreptul poate fi conceput.

Totodată dreptul nu este numai ştiinţă, ci el reprezintă, de asemenea, tehnică şi artă. Dreptul implică norme de armonzare a vieţii sociale, o tehnică care să disciplineze convieţuirea şi comportamentul uman în ansamblul societăţii.

Mecanismul de organizare funcţională a statului şi comportamentul uman în ansamblul societăţii.

Mecanismul de organizare funcţională a statului şi celorlalte organisme nestatale asigură posibilitatea valorificării intereselor legate de participarea individuală în calitate de producător, cumpărător, vânzător, locator al relaţiilor intra familiale, etc.

În raport cu scopurile generale ale societăţii dreptul asigură îmbinarea necesităţii cu libertatea pe baza unor norme legale ceea ce reprezintă dreptul obiectiv, care în sensul lui Max Weber are un caracter imperativ, asigurând realizarea libertăţilor fundamentale.

Rezultă că dreptul este principiul care direcţionează coeziunea socială, asigurând coerent a sistemului social în ansamblu.

În raport cu dimensiunea obiectivă a dreptului, dreptul implică şi facultatea asigurării drepturilor omului în calitate de drepturi individuale, ce implică libertatea ce se înscrie în sfera dimensiunii dreptului subiectiv.

Juriştii Romei antice făceau distincţia dintre norma agendi şi facultas agendi. De asemenea, în limba engleză law reprezintă dreptul obiectiv, în timp ce prin Right înţelegem dreptul subiectiv, iar francezii redă dreptul obiectiv cu majuscule Droit iar dreptul subiectiv cu litere mici droit sau prin pluralul droits. Cunoscutul filosof german, Fr. W. Hegel considera că dreptul în sine ca existenţă obiectivă este determinat de gând pentru conştiinţă, fiind cunoscut că ceea ce este drept şi valabil este legea, care determină dreptului în genere sensul său pozitiv1.

De altfel, totalitatea normelor juridice în vigoare (active) existente într-un stat sunt denumite ca drept pozitiv, aplicat imediat şi conţin, drept obligatoriu şi susceptibil de a fi pus în aplicare prin forţa coercitivă a statului, legitimată de funcţionarea unor instituţii specializate şi abilitate legal. Privit ca artă, dreptul implică un ansamblu de mijloace pe care le utilizează organele care crează dreptul sau care aplică dreptul, conform prevederilor stabilite şi aprobate de legiuitor corespunzător trebuinţelor sociale (nevoilor reale), iar judecătorul este necesar să posede arta (vocaţia) de a aplica legea în litera şi spiritul ei, ţinând seama de spaţiu şi timp de condiţiile concrete ale persoanei judecate. La fel trebuie să se comporte procurorul, avocatul sau organul administrativ al puterii centrale şi locale a statului. Natura artistică a acestei regii a dreptului se înscrie în amplul proces de creare şi realizare a dreptului. Termenul de ,,drept” este, de regulă, asociat celui de juridic fiind un fenomen obiectiv existent pe un fond social implicând o dimensiune complexă de ordin psihologic, relaţional şi instituţional. Cuvântul drept, de asemenea, îmbracă şi o dimensiune adjectivală, bazată pe o apreciere morală concretizată în diverse sintagme de: acţiune dreaptă, pedeapsă dreaptă, un drept, etc.

Preview document

Noțiuni Generale de Drept - Pagina 1
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 2
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 3
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 4
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 5
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 6
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 7
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 8
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 9
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 10
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 11
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 12
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 13
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 14
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 15
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 16
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 17
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 18
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 19
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 20
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 21
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 22
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 23
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 24
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 25
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 26
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 27
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 28
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 29
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 30
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 31
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 32
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 33
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 34
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 35
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 36
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 37
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 38
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 39
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 40
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 41
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 42
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 43
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 44
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 45
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 46
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 47
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 48
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 49
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 50
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 51
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 52
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 53
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 54
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 55
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 56
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 57
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 58
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 59
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 60
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 61
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 62
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 63
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 64
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 65
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 66
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 67
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 68
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 69
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 70
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 71
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 72
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 73
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 74
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 75
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 76
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 77
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 78
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 79
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 80
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 81
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 82
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 83
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 84
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 85
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 86
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 87
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 88
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 89
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 90
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 91
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 92
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 93
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 94
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 95
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 96
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 97
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 98
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 99
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 100
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 101
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 102
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 103
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 104
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 105
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 106
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 107
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 108
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 109
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 110
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 111
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 112
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 113
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 114
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 115
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 116
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 117
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 118
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 119
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 120
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 121
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 122
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 123
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 124
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 125
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 126
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 127
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 128
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 129
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 130
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 131
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 132
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 133
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 134
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 135
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 136
Noțiuni Generale de Drept - Pagina 137

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Generale de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Te-ar putea interesa și

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Noțiunea și Caracteristica Generală a Dreptului de Autor

1. Noţiunea şi durata dreptului de autor Constituţia Republicii Moldova garantează libertatea creaţiei artistice literare şi ştiinţifice Şi anume...

Dreptul de proprietate privată în România

1. Notiuni generale ale dreptului de proprietate Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si...

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Drept Constituțional- Noțiuni Generale

1. Ştiinţa dreptului Ştiinţa dreptului se ocupă cu studiul normei juridice, a jurisprudenţei, a contractului etc., ea supune unui amplu proces...

Noțiuni generale privind dreptul financiar

Noțiunea de „Drept” este definită, în general, ca fiind, un ansamblu de norme juridice, constituite într-un sistem unitar, într-o societate dată....

Noțiuni generale de drept și de drept civil

Termenul „drept” este folosit în limbajul cotidian cu mai multe sensuri. Astfel, într-o primă accepțiune, aceea de drept subiectiv, noțiunea...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Ai nevoie de altceva?