Noțiuni generale în drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 207 în total
Cuvinte : 56688
Mărime: 248.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Documentul este un suport de curs cu notiuni generale.

Cuprins

CURSUL I - Noţiuni elementare despre stat şi drept. Dreptul afacerilor –ramură de drept

CURSUL II - Faptele de comerţ

CURSUL III - Subiectele dreptului comercial

CURSUL V - Obligaţiile comerciale

CURSUL VI - Soluţionarea litigiilor comerciale

CURSUL VII - Contracte comerciale

CURSUL VIII - Creditul bancar şi titlurile de credit

CURSUL IX - Raportul juridic fiscal

Extras din document

– CURSUL 1 –

NOŢIUNI ELEMENTARE DESPRE STAT ŞI DREPT

DREPTUL AFACERILOR – RAMURĂ DE

DREPTUL DREPT

Ca membru al unei colectivităţi, omul a simţit nevoia de a crea, la început în formă embrionară şi apoi din ce în ce mai evoluată, reguli, norme care să îi cârmuiască existenţa, astfel încât interacţiunea cu ceilalţi oameni să îl prejudicieze cât mai puţin (să îi provoace cât mai puţine neajunsuri). Astfel, acţiunile sale au înetat a mai fi cu desăvârşire libere, ci au început să fie restricţionate de diferite reguli, menite să facă posibilă coexistenţa în cadrul unei colectivităţi.

A. Definiţia statului

În mod tradiţional, statul este definit prin referire la trei elemente esenţiale: populaţia, teritoriul şi puterea publică (suveranitatea).

Populaţia în raport cu care statul îşi exercită puterea suverană este o grupare de indivizi reuniţi prin legături de cetăţenie şi prin stabilirea domiciliului pe teritoriul statului.

Teritoriul este porţiunea de pământ, de apă, precum şi din spaţiul aerian în limitele (graniţele) căreia se exercită puterea suverană.

Puterea publică (suveranitatea) este, în esenţă, puterea statului de a-i comanda pe indivizii care intră în compunerea populaţiei sale ca şi de a exclude de la o astfel de comandă orice altă putere din afara graniţelor sale. Cu anumite circumstanţieri, ea se exercită şi asupra străinilor care intră pe teritoriul statului.

Elementul de bază al mecanismului statului îl constituie organul de stat. Organul de stat a fost definit acea parte componentă a aparatului de stat, investită cu competenţă şi putere şi care se caracterizează prin aceea că cei care o compun au o calitate specifică (parlamentari, funcţionari publici ori magistraţi).

Statul şi dreptul, ca fenomene sociale, au apărut concomitent. Regulile de conduită care existau în comuna primitivă, anterior apariţiei statului, nu pot fi considerate a constitui norme juridice, un sistem închegat de drept, deoarece numai posibilitatea de a fi adusă la îndeplinire, la nevoie, prin forţa de constrângere a statului, conferă caracter juridic unei reguli de comportament. La rândul său, statul este organizat şi funcţionează în temeiul unor norme juridice. Prin organele puterii legislative, executive şi judecătoreşti, statul emite norme de drept şi urmăreşte aplicarea lor.

Statul de drept este expresia intercondiţionării şi echilibrului dintre stat şi drept, întregul mecanism statal funcţionând pe baza unei ordini de drept, fixate prin lege. Într-un stat de drept puterea de stat a fost cucerită pe cale constituţională (legală) şi exercitarea ei se realizează în conformitate cu normele de drept. Puterea politică este deţinută vremelnic şi cu garantarea unor libertăţi fundamentale ale cetăţeanului.

Statul are trei funcţii esenţiale, fiecăreia dintre acestea corespunzându-i puterea (competenţa) de a o înfăptui:

• funcţia legislativă, constând în adoătarea normelor juridice generale, încredinţată Parlamentului;

• funcţia executivă, constând în aducerea la îndeplinire a acestor norme, încredinţată, de regulă, şefului de stat şi Guvernului;

• funcţia jurisdicţională, constând în soluţionarea litigiilor care apar cu prilejul aplicării normelor juridice, încredinţată instanţelor judecătoreşti.

În linii generale, separaţia puterilor în stat (în sensul că puterea legislativă, cea executivă şi cea judecătorească nu sunt exercitate de aceleaşi persoane sau organisme) este considerată caracteristica esenţială a statului de drept.

Statul, prin organismele sale, îşi exercită funcţiile fundamentale în două planuri:

- în plan intern, prin apărarea proprietăţii, a ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a suveranităţii şi independenţei naţionale;

- în plan extern, prin dezvoltarea raporturilor de colaborare cu alte state, sub aspect economic, politic, cultural, militar, etc.

Forma de stat exprimă modul de formare, organizare şi funcţionare a puterilor statului. Laturile componente ale formei de stat sunt: forma de guvernământ, structura de stat şi regimul politic.

Preview document

Noțiuni generale în drept - Pagina 1
Noțiuni generale în drept - Pagina 2
Noțiuni generale în drept - Pagina 3
Noțiuni generale în drept - Pagina 4
Noțiuni generale în drept - Pagina 5
Noțiuni generale în drept - Pagina 6
Noțiuni generale în drept - Pagina 7
Noțiuni generale în drept - Pagina 8
Noțiuni generale în drept - Pagina 9
Noțiuni generale în drept - Pagina 10
Noțiuni generale în drept - Pagina 11
Noțiuni generale în drept - Pagina 12
Noțiuni generale în drept - Pagina 13
Noțiuni generale în drept - Pagina 14
Noțiuni generale în drept - Pagina 15
Noțiuni generale în drept - Pagina 16
Noțiuni generale în drept - Pagina 17
Noțiuni generale în drept - Pagina 18
Noțiuni generale în drept - Pagina 19
Noțiuni generale în drept - Pagina 20
Noțiuni generale în drept - Pagina 21
Noțiuni generale în drept - Pagina 22
Noțiuni generale în drept - Pagina 23
Noțiuni generale în drept - Pagina 24
Noțiuni generale în drept - Pagina 25
Noțiuni generale în drept - Pagina 26
Noțiuni generale în drept - Pagina 27
Noțiuni generale în drept - Pagina 28
Noțiuni generale în drept - Pagina 29
Noțiuni generale în drept - Pagina 30
Noțiuni generale în drept - Pagina 31
Noțiuni generale în drept - Pagina 32
Noțiuni generale în drept - Pagina 33
Noțiuni generale în drept - Pagina 34
Noțiuni generale în drept - Pagina 35
Noțiuni generale în drept - Pagina 36
Noțiuni generale în drept - Pagina 37
Noțiuni generale în drept - Pagina 38
Noțiuni generale în drept - Pagina 39
Noțiuni generale în drept - Pagina 40
Noțiuni generale în drept - Pagina 41
Noțiuni generale în drept - Pagina 42
Noțiuni generale în drept - Pagina 43
Noțiuni generale în drept - Pagina 44
Noțiuni generale în drept - Pagina 45
Noțiuni generale în drept - Pagina 46
Noțiuni generale în drept - Pagina 47
Noțiuni generale în drept - Pagina 48
Noțiuni generale în drept - Pagina 49
Noțiuni generale în drept - Pagina 50
Noțiuni generale în drept - Pagina 51
Noțiuni generale în drept - Pagina 52
Noțiuni generale în drept - Pagina 53
Noțiuni generale în drept - Pagina 54
Noțiuni generale în drept - Pagina 55
Noțiuni generale în drept - Pagina 56
Noțiuni generale în drept - Pagina 57
Noțiuni generale în drept - Pagina 58
Noțiuni generale în drept - Pagina 59
Noțiuni generale în drept - Pagina 60
Noțiuni generale în drept - Pagina 61
Noțiuni generale în drept - Pagina 62
Noțiuni generale în drept - Pagina 63
Noțiuni generale în drept - Pagina 64
Noțiuni generale în drept - Pagina 65
Noțiuni generale în drept - Pagina 66
Noțiuni generale în drept - Pagina 67
Noțiuni generale în drept - Pagina 68
Noțiuni generale în drept - Pagina 69
Noțiuni generale în drept - Pagina 70
Noțiuni generale în drept - Pagina 71
Noțiuni generale în drept - Pagina 72
Noțiuni generale în drept - Pagina 73
Noțiuni generale în drept - Pagina 74
Noțiuni generale în drept - Pagina 75
Noțiuni generale în drept - Pagina 76
Noțiuni generale în drept - Pagina 77
Noțiuni generale în drept - Pagina 78
Noțiuni generale în drept - Pagina 79
Noțiuni generale în drept - Pagina 80
Noțiuni generale în drept - Pagina 81
Noțiuni generale în drept - Pagina 82
Noțiuni generale în drept - Pagina 83
Noțiuni generale în drept - Pagina 84
Noțiuni generale în drept - Pagina 85
Noțiuni generale în drept - Pagina 86
Noțiuni generale în drept - Pagina 87
Noțiuni generale în drept - Pagina 88
Noțiuni generale în drept - Pagina 89
Noțiuni generale în drept - Pagina 90
Noțiuni generale în drept - Pagina 91
Noțiuni generale în drept - Pagina 92
Noțiuni generale în drept - Pagina 93
Noțiuni generale în drept - Pagina 94
Noțiuni generale în drept - Pagina 95
Noțiuni generale în drept - Pagina 96
Noțiuni generale în drept - Pagina 97
Noțiuni generale în drept - Pagina 98
Noțiuni generale în drept - Pagina 99
Noțiuni generale în drept - Pagina 100
Noțiuni generale în drept - Pagina 101
Noțiuni generale în drept - Pagina 102
Noțiuni generale în drept - Pagina 103
Noțiuni generale în drept - Pagina 104
Noțiuni generale în drept - Pagina 105
Noțiuni generale în drept - Pagina 106
Noțiuni generale în drept - Pagina 107
Noțiuni generale în drept - Pagina 108
Noțiuni generale în drept - Pagina 109
Noțiuni generale în drept - Pagina 110
Noțiuni generale în drept - Pagina 111
Noțiuni generale în drept - Pagina 112
Noțiuni generale în drept - Pagina 113
Noțiuni generale în drept - Pagina 114
Noțiuni generale în drept - Pagina 115
Noțiuni generale în drept - Pagina 116
Noțiuni generale în drept - Pagina 117
Noțiuni generale în drept - Pagina 118
Noțiuni generale în drept - Pagina 119
Noțiuni generale în drept - Pagina 120
Noțiuni generale în drept - Pagina 121
Noțiuni generale în drept - Pagina 122
Noțiuni generale în drept - Pagina 123
Noțiuni generale în drept - Pagina 124
Noțiuni generale în drept - Pagina 125
Noțiuni generale în drept - Pagina 126
Noțiuni generale în drept - Pagina 127
Noțiuni generale în drept - Pagina 128
Noțiuni generale în drept - Pagina 129
Noțiuni generale în drept - Pagina 130
Noțiuni generale în drept - Pagina 131
Noțiuni generale în drept - Pagina 132
Noțiuni generale în drept - Pagina 133
Noțiuni generale în drept - Pagina 134
Noțiuni generale în drept - Pagina 135
Noțiuni generale în drept - Pagina 136
Noțiuni generale în drept - Pagina 137
Noțiuni generale în drept - Pagina 138
Noțiuni generale în drept - Pagina 139
Noțiuni generale în drept - Pagina 140
Noțiuni generale în drept - Pagina 141
Noțiuni generale în drept - Pagina 142
Noțiuni generale în drept - Pagina 143
Noțiuni generale în drept - Pagina 144
Noțiuni generale în drept - Pagina 145
Noțiuni generale în drept - Pagina 146
Noțiuni generale în drept - Pagina 147
Noțiuni generale în drept - Pagina 148
Noțiuni generale în drept - Pagina 149
Noțiuni generale în drept - Pagina 150
Noțiuni generale în drept - Pagina 151
Noțiuni generale în drept - Pagina 152
Noțiuni generale în drept - Pagina 153
Noțiuni generale în drept - Pagina 154
Noțiuni generale în drept - Pagina 155
Noțiuni generale în drept - Pagina 156
Noțiuni generale în drept - Pagina 157
Noțiuni generale în drept - Pagina 158
Noțiuni generale în drept - Pagina 159
Noțiuni generale în drept - Pagina 160
Noțiuni generale în drept - Pagina 161
Noțiuni generale în drept - Pagina 162
Noțiuni generale în drept - Pagina 163
Noțiuni generale în drept - Pagina 164
Noțiuni generale în drept - Pagina 165
Noțiuni generale în drept - Pagina 166
Noțiuni generale în drept - Pagina 167
Noțiuni generale în drept - Pagina 168
Noțiuni generale în drept - Pagina 169
Noțiuni generale în drept - Pagina 170
Noțiuni generale în drept - Pagina 171
Noțiuni generale în drept - Pagina 172
Noțiuni generale în drept - Pagina 173
Noțiuni generale în drept - Pagina 174
Noțiuni generale în drept - Pagina 175
Noțiuni generale în drept - Pagina 176
Noțiuni generale în drept - Pagina 177
Noțiuni generale în drept - Pagina 178
Noțiuni generale în drept - Pagina 179
Noțiuni generale în drept - Pagina 180
Noțiuni generale în drept - Pagina 181
Noțiuni generale în drept - Pagina 182
Noțiuni generale în drept - Pagina 183
Noțiuni generale în drept - Pagina 184
Noțiuni generale în drept - Pagina 185
Noțiuni generale în drept - Pagina 186
Noțiuni generale în drept - Pagina 187
Noțiuni generale în drept - Pagina 188
Noțiuni generale în drept - Pagina 189
Noțiuni generale în drept - Pagina 190
Noțiuni generale în drept - Pagina 191
Noțiuni generale în drept - Pagina 192
Noțiuni generale în drept - Pagina 193
Noțiuni generale în drept - Pagina 194
Noțiuni generale în drept - Pagina 195
Noțiuni generale în drept - Pagina 196
Noțiuni generale în drept - Pagina 197
Noțiuni generale în drept - Pagina 198
Noțiuni generale în drept - Pagina 199
Noțiuni generale în drept - Pagina 200
Noțiuni generale în drept - Pagina 201
Noțiuni generale în drept - Pagina 202
Noțiuni generale în drept - Pagina 203
Noțiuni generale în drept - Pagina 204
Noțiuni generale în drept - Pagina 205
Noțiuni generale în drept - Pagina 206
Noțiuni generale în drept - Pagina 207

Conținut arhivă zip

  • CURS 3 - SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL.doc
  • CURS 8 - CREDITUL BANCAR SI TITLURILE DE CREDIT.doc
  • CURS 9 RAPORTUL JURIDIC FISCAL.doc
  • CURSUL 1 NOTIUNI DE DREPT.doc
  • CURSUL 2 FAPTE DE COMERT.doc
  • CURSUL 5 OBLIGATIILE COMERCIALE.doc
  • CURSUL 6 SOLUTIONAREA LITIGIILOR COMERCIALE.doc
  • CURSUL 7 CONTRACTELE COMERCIALE.doc
  • pagina cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Obligatia Fiscala - Notiune, Forme, Principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Drept Economic

TITLUL I. Elemente de teoria generala a dreptului Precizari prealabile privitoare la obiectul disciplinei de drept economic Sistemul dreptului...

Drept Financiar și Fiscal

1.Executarea silita a bunurilor mobile. Constituie regula in mat.executariii silite de la care sunt exceptate bunurile necesare vietii si muncii...

Curs Drept

Capitolul I CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI 1.1. Aspecte generale În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai multe...

Drept Fiscal

DREPT FISCAL NOŢIUNI INTRODUCTIVE I. DEFINIŢIA DREPTULUI FISCAL Noţiunea de „drept fiscal” este strâns legată de noţiunea de „finanţe publice”....

Diviziunea Dreptului în Drept Public și Drept Privat

Dreptul public cuprinde: - Dreptul constitutional (reglementeaza relatiile care tin de organizarea puterilor publice , forma statala) - Dreptul...

Drept Comercial

1. Definitia dreptului. Norma juridica Ca definitie generica, dreptul este un ansamblu de reguli de conduita care consfiintesc anumite drepturi,...

Te-ar putea interesa și

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Noțiunea și Caracteristica Generală a Dreptului de Autor

1. Noţiunea şi durata dreptului de autor Constituţia Republicii Moldova garantează libertatea creaţiei artistice literare şi ştiinţifice Şi anume...

Dreptul de proprietate privată în România

1. Notiuni generale ale dreptului de proprietate Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si...

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Drept Constituțional- Noțiuni Generale

1. Ştiinţa dreptului Ştiinţa dreptului se ocupă cu studiul normei juridice, a jurisprudenţei, a contractului etc., ea supune unui amplu proces...

Noțiuni generale privind dreptul financiar

Noțiunea de „Drept” este definită, în general, ca fiind, un ansamblu de norme juridice, constituite într-un sistem unitar, într-o societate dată....

Noțiuni generale de drept și de drept civil

Termenul „drept” este folosit în limbajul cotidian cu mai multe sensuri. Astfel, într-o primă accepțiune, aceea de drept subiectiv, noțiunea...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Ai nevoie de altceva?